(Zleva:) Bývalý rakouský velvyslanec v Tunisu Helmut Ehrlich, Jarmila Chromíková (FOS ČR) a předseda ČRDM Aleš Sedláček (Foto archiv Aleše Sedláčka)Za Českou radu dětí a mládeže (ČRDM) jsem se společně s Jarmilou Chromíkovou z Folklorního sdružení ČR ve dnech 2.-3. 10. 2010 zúčastnil na pozvání tuniského velvyslance v České republice Kamela Haj Sassiho konference o mládeži v Tunisu. Dá se přitom říct, že naše střešní organizace dětí a mládeže měla na zmíněném sympoziu de facto ještě jednoho reprezentanta, neboť za Českou stranu sociálně demokratickou tam byl pozván i Josef Sátora, který je zároveň místopředsedou Mladých sociálních demokratů – tedy členského sdružení ČRDM.

  crdmNa konferenci jsem ve svém řečnickém vystoupení představil ministerskou koncepci v oblasti dětí a mládeže; osvětlil jsem, jak probíhá práce s dětmi a mládeží v ČR, a dále pak popsal projekty ČRDM, které se snaží vzbudit zájem mladých lidí o dění kolem nich. I přesto, že účastníků z celého světa se na sympoziu sešlo na 800 a řečníků asi 60, tento příspěvek nezapadl a ve zkratce se mu věnoval i místní tisk. Akce byla podrobně monitorována i televizním zpravodajstvím. Tématu mládeže se v nyní připisuje v Tunisu velká pozornost. Mimochodem, na základě tuniské iniciativy byl rok 2010 vyhlášen v OSN Rokem mládeže. O významu probíraného tématu jistě svědčí také to, že konference se zúčastnil i předseda tamní vlády a několik ministrů; sekci zaměřenou na participaci pak přímo řídil ministr zodpovědný za mládež.

  Zleva: bývalý rakouský velvyslanec v Tunisu Helmut Ehrlich, Josef Sátora z Mladých sociálních demokratů s českým velvyslancem v Tunisu Alexandrem Slabým (Foto Aleš Sedláček)Konference o mládeži nám rovněž poskytla možnost setkat se s českým velvyslancem v Tunisu panem Alexandrem Slabým, který měl – stejně jako my – zájem na zvýšení výměn mezi Tunisem a ČR v oblasti školních i mimoškolních aktivit. V doprovodu místních průvodců jsme navštívili Informační centrum pro mládež i dům volnočasových aktivit, hodně podobný tomu našemu karlínskému v Praze nebo lužáneckému v Brně. Tuniský ministr pro mládež Samir Labidi (vepředu, druhý zleva), kterého jsme potkali v tamním DDM, kde zahajoval výstavu fotografií. (Foto Aleš Sedláček)Zajímavá byla i exkurze na stavbě největšího kulturního sálu v Severní Africe, který staví ve spolupráci se Skanskou česká firma Geosan. Tato státem financovaná stavba se i přesto, že ještě není dokončená, již objevila na padesátidinarových bankovkách.

  Na mezinárodním kongresu jsme kromě jiného jednali s předsedou mládežnických parlamentů. Dohodli jsme také vzájemnou výměnu folklorního souboru a Mladí sociální demokraté tam pro svou činnost našli partnery ze zemí, kde doposud s nikým nespolupracovali.

  Tradiční místní jídlo -vývar luštěniny, pečivo a vajíčko, vše náležitě okořeněné (Foto Aleš Sedláček)Z rychlé návštěvy si člověk dokonalý obrázek o odlišné zemi a kultuře neudělá. Přesto, alespoň telegraficky: Na první pohled je vidět rozvoj, snahu otevírat se turistům. Tunisané jasně dávají najevo svůj nesouhlas s jakoukoli formou terorismu. Tunis je považován za bezpečnou zemi. Po nástupu prezidenta Ben Aliho je kladen důraz na práva žen. Zastoupení žen v politice je však, stejně jako u nás, relativně nízké. Velmi často se ale ženy uplatňují v administrativě zahraničních firem. Život na venkově je o poznání skromnější než ve městě. Vše jako před dvěma tisíci lety: mozaiky, záchody, stěny domů i kanalizace... (Foto Aleš Sedláček)Mnoho mladých dojíždí do hlavního města, kde přes týden pracuje, zatímco zbytek rodiny je aktivní v zemědělství. Průměrné mzdy v různých profesích jsou nižší než u nás, čemuž odpovídají i nižší ceny. Překvapilo mě množství úrodné půdy; za dob starého Říma bylo v Tunisu údajně vypěstováno více obilí než v celé Itálii. Antické památky ostatně svědčí o velikosti této staré civilizace.

  Pokud by vaše sdružení mělo zájem zorganizovat výměnu s tuniským partnerem, ozvěte se, budeme s panem velvyslancem pracovat na vhodném propojení a nalezení odpovídajícího partnera. Podporou spolupráce v oblasti mládeže ve Středomoří se zabývá i program Mládež v akci.


  Z tuniského tisku (Le Renouveau, středa 4. listopadu 2010):

  Pro zahrnutí rozrůstajícího se množství mladých lidí do politického života
  P. Aleš Sedláček, předseda Rady dětí a mládeže (Česká republika), věnoval svoje vystoupení prezentaci základů české strategie ve věci mládeže. Jak prozradil, asociační síť působící v srdci jeho země v sektoru dětí a mládeže je velmi aktivní.
  Upřesnil také, že v evropských zemích, a jmenovitě v České republice, mladí preferují smysluplné sdružování v nevládních organizacích, důležitých k přípravě jejich vstupu do profesionálního života i k případné spoluúčasti na životě politickém.

  (Autoři obsáhlé reportáže, z níž je úryvek citován, jsou Wafa Attayaoui, Asma Ridane, Semia Boukhatem Abdelkefi a Monia Saidani. Z francouzštiny volně přeložil –maj–)


   

  Autor