Titulní stránka Archy č. 7/2010„Učíme děti znalostem z přírody a táboření, týmové spolupráci, slušnému a čestnému chování. Umění a vnímání krásy do tohoto výčtu rozhodně patří,“ píše Jan Burda v úvodníku k novému vydání zpravodaje Archa. Úvodník nadepsal „Tvoříme, zpíváme a hrajeme, i když nejsme umělci“ – a řada příspěvků, které v „sedmičce“ Archy naleznete, mu svým obsahem přitakává. Ústřední téma Archy č. 7/2010 totiž zní: „Žijeme uměním, tvoříme, skládáme, hrajeme…“

  V článku Martiny Veselé „O jedné dračí slavnosti – příběh Letního domu“ si můžete například přečíst o svébytném divadelním představení, které se již stalo stálicí slavnosti ve Skalách. Pořádá ji tam – dá se říci, že již tradičně – s dětmi z dětského domova občanské sdružení Letní dům. „Draci ve Skalách se za tři roky staly součástí kulturního života jihočeské obce. Mezi návštěvníky se šeptalo, že něco podobného ještě nezažili, a tak se jejich věhlas šíří v okolí. Díky propojení příběhu, umění, zábavy a tvořivosti jsou děti a jejich obří masky přizvány do masopustního průvodu,“ konstatovala Martina Veselá. Její příspěvek je mj. dokladem fungující spolupráce dětí a pracovníků dětského domova, neziskových organizací, vedení obce i místních obyvatel.

  Květ – sdružení klubů dětí a dětských domovů v ČR vyhlašuje již 20. ročník národní autorsko-interpretační soutěže pro děti do 18 let v žánrech folk, folk-rock, country, bluegrass, gospel a trampská píseň. „Folkový kvítek 2011 hledá nové talenty“ i prostřednictvím Archy…
  Její čtenáři se mohou společně s šéfredaktorem časopisu Folklor Kazimírem Jánoškou vypravit za múzami lidové písně v Domě armády Praha, s Jitkou Čechovou roztočit „Kolotoč umění a tradic“ Sdružení Roztoč anebo s Michaelou Přílepkovou nalézt znovuobjevenou sílu slov v Slam poetry – poezii naživo.

  Pedro Pires a Jana Šoupalová představí vítěze fotosoutěže pořádané sdružením Duha. Dobrovolníci byli požádáni o to, aby zaslali fotografie ze svých letních aktivit ve světě i v České republice, a sice na téma Jídlo, Zábava a Práce. Vítězné snímky Archa uveřejňuje. O tom, že „Národní divadlo tu je i pro děti“ hodlá přesvědčí čtenáře letos předposledního čísla zpravodaje, vydávaného Českou radou dětí a mládeže (ČRDM), text Josefiny Panenkové. „Národní divadlo už dneska není zkamenělou institucí a snaží se vycházet svým stálým i novým divákům vstříc,“ napsala. Jak také poznamenává, Národní divadlo mělo v posledních dvou letech svůj stánek kupříkladu i na známé Bambiriádě.
  K tématu rozvoje dětské kreativity se v Arše vyjádřila také koordinátorka programu „Jiné odpoledne“ Kateřina Hercigová. Zmíněný program občanského sdružení „Máme otevřeno?“ podporuje integraci dětí s mentálním postižením a autismem do zájmových kroužků. „Jiné odpoledne“ nabízí podle autorky všem stejné šance.

  O aktivitách ČRDM, jejího vedení a pracovních skupin referují Aleš Sedláček a Tomáš Novotný v článcích „Skupina Stát ČRDM u ministra školství“, „Zasedla komora mládeže“ a „O vzdělávání zdravotníka zotavovací akce“. Archa rovněž zaznamenala říjnové předání Cen Přístav; jde o ocenění ČRDM udělované vybraným zástupcům veřejné správy a samosprávy za jejich významnou podporu mimoškolní činnosti s dětmi a mládeží. Jak se čtenáři dozvědí z článku Jiřího Majer a Lucie Celbové, laureátů bylo letos celkem šest a hned se dvěma z nich – s dobříšským starostou Jaroslavem Melšou (aut. Jiří Majer) a jeho jaroměřským kolegou Jiřím Klepsou (aut. Michala K. Rocmanová) přináší Archa rozhovor.

  Jaroslav Remža z komise Rady dětí a mládeže AVZO informuje o průběhu 19. ročníku Sportovně-turistické olympiády, předseda RADAMOKu Jan Dudek o desetiletém výročí Rady dětí a mládeže Moravskoslezského kraje a Aneta Macanová, šéfredaktorka křesťanského komunitního webu pro mládež „signály.cz“ o benefiční fotografické a poetické výstavě „Krása stvoření“. Předposlední nalistovaný příspěvek předposledního čísla Archy – „Smích, pot a zkušenosti“ – napsal na své počítačové klávesnici David Kabele z Dětské tiskové agentury; reportážním stylem v něm přibližuje průběh první pražské Regionální vzájemné výměny zkušeností.


  Ve formátu PDF si můžete Archu č. 7/2010 prohlédnout ZDE.


  Autor