Finančně nepříliš náročnou, a přitom velmi kvalitní alternativou k různým Průzkum společnosti Henkel, uveřejněný počátkem listopadu, ukázal, že zatímco před pěti lety nechodilo do žádného zájmového kroužku deset procent dětí žijících v ČR, letos je to již 31%. Na negativní trend v tomto smyslu pak poukázal nedávný článek v Právu, nadepsaný „Rodičům kvůli velkým výdajům chybí peníze na děti“, vzápětí podpořený i klikacím hlasováním některých čtenářů – uživatelů serveru Novinky.cz.
  Musí být ale smysluplné využití mimoškolního času pro většinu rodin s jedním a více dětmi stále častěji nedostupným, luxusním „zbožím“?

  Předseda ČRDM Aleš Sedláček: Dětské spolky se svojí kvalitou komerčněji pojímaným kroužkům nejen vyrovnají, ale v mnoha ohledech je předčí. (Foto Jiří Majer)Pojem kroužek, případně zájmový kroužek zahrnuje v obecném povědomí poměrně širokou a mnohovrstevnatou škálu aktivit – od intenzivního tenisového tréninku a hodin baletu v soukromých školách až po šachové partie či dnes tolik oblíbené deskové hry v domech dětí a mládeže. Mezi tím vším se někdy vytrácejí ze zřetele – ne tak docela svojí vinou – dětská sdružení, spolky a organizace nejrozmanitějšího zaměření. Od typicky tábornických a turistických oddílů přes ekologicky, výtvarně či nábožensky profilovaná uskupení až po juniorské formace třeba malých žurnalistů, chemiků a fyziků.

  Činnost dětských a mládežnických spolků a organizací je pestrá. (Foto archiv Studentského klubu Katolického gymnázia Halahoj)Tato sdružení v drtivé většině stojí a padají s dobrovolnou činností tisíců nadšených vedoucích, kteří svou práci pro dětský oddíl, družinu či skupinu vykonávají ve svém volném čase a bez nároku na odměnu. Jinak řečeno, stojí tím pádem také o poznání méně peněz. Dětské spolky se přitom po profesionální stránce úrovni komerčněji pojímaných klubů a kroužků nejen vyrovnají, ale v mnoha ohledech je předčí. Vždyť nechtějí děti jen trénovat a zdokonalovat v té které disciplíně, ale také je vychovávat…

  Činnost dětských a mládežnických spolků a organizací je pestrá. (Foto archiv sdružení Velký vůz)Hovoříme-li tedy o poloprázdném rodičovském měšci a až příliš drahé dětské zábavě, neměli bychom tak docela opomíjet její úspornou alternativu v podobě dětských sdružení. A zůstává pak už jen bezezbytku na rodičích – a jejich odpovědné úvaze – zda upřednostní celistvý rozvoj osobnosti svého potomka v kamarádské partě vrstevníků pod křídly některého z prověřených dětských oddílů, nebo zábavu u počítače.

  Své rozhodování přitom mohou rodiče začít hned – a právě u právě zmíněného PC: stačí jim zadat do okénka vyhledávače internetovou adresu www.kamchodit.cz. Mohou tak rychle, snadno a efektivně zjistit a vyhodnotit nabídku, která je v tomto ohledu v okolí jejich bydliště k mání. Činnost dětských a mládežnických spolků a organizací je pestrá. (Foto z činnosti o. s. Boii Karel Dvořák)Interaktivní mapa na zmíněném portálu obsahuje záznamy ze zhruba šesti set českých, moravských a slezských měst a obcí. Klubovny dětských organizací a spolků jsou rozšířeny prakticky po celé naší republice. Na mapě lze nalézt přes patnáct set unikátních organizací – patří sem skauti, pionýři, tomíci, mladí hasiči a záchranáři, brontosauři, woodcrafteři, debrujáři a mnozí a mnozí další.
  Nehrají tu tedy roli jenom peníze. Úsporná nabídka existuje.
  Stačí si vybrat.

  Aleš Sedláček, předseda ČRDM

  Autor