Hodina H o prázdninách nelenoší, připravuje například akce pro mládež...Léto neznamená pro Hodinu H dovolenou, ale nabitý program pro nejmenší, mládež i seniory. Dílničky pro nejmenší jsou určeny dětem od 2 let. Děti se věnují kreativním aktivitám, vaří, cvičí a tančí, ale samozřejmě nejsou vynechány ani pohádky, říkanky a písničky.

    Hodina H o prázdninách nelenoší, připravuje například akce pro nejmenší děti... Co se týká mládeže, léto je nejbohatším obdobím v roce na počet pořádaných mezinárodních projektů, mezinárodních výměn mládeže a školení nejen Programu Mládež v akci. Hodina H každý týden pořádá předodjezdová setkání, kde se mladí lidé připravují na výjezd do zahraničí, připravují prezentaci české kultury, tradic a zároveň připravují aktivity, které budou mít například během výměny na starosti. Ti, kteří se vydávají na školení, mají možnost rozvíjet své vědomosti, znalosti a dovednosti teoreticky a prakticky a po školení zrealizovat vlastní projekt. Hodina H během léta vyšle minimálně 50 mladých lidí do různých evropských zemí. Účast na takovém projektu je nedocenitelnou životní zkušeností, která umožňuje komunikaci v cizím jazyce, poznání nových přátel ze zahraničí, rozvoj ve specifické oblasti a daném tématu a také v celé řadě kompetencí.

    Hodina H o prázdninách nelenoší, připravuje například akce pro seniory-dobrovolníky... Během léta má sice Seniorklub prázdniny, ale i přesto se v Hodině H pilně připravují senioři, kteří se zúčastní dobrovolnického projektu 50+, který nabízí Program celoživotního vzdělávání – Grundtvig. Během projektu s názvem „Nové horizonty“ tak Hodina H bude hostit 6 dobrovolníků z věkové kategorie 50+ z Velké Británie a do Velké Británie 6 českých dobrovolníků 50+ vyšle. V červenci proběhlo první setkání celé skupiny včetně dobrovolníka, který bude ve stejném období ve Velké Británii působit na Evropské dobrovolné službě a byly zahájeny intenzivní přípravy. Dobrovolníci se zdokonalují v angličtině a připravují se na reprezentaci Česka, aktivity s dětmi, práci v charitativním obchůdku a v zahradnické oblasti.

    občanské sdružení Hodina H Více informací o Hodině H najdete na www.hodinah.cz