vzdělávací projekt Klíče pro život Přijměte, prosím, pozvání na Konferenci k uznávání neformálního vzdělávání, kterou pořádá Národní institut dětí a mládeže v termínu 2.–3. listopadu 2011. Akce se uskuteční v konferenčních prostorách hotelu Pyramida v Praze.

    Hlavním cílem konference je představit výstupy projektu Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání, konkrétně klíčové aktivity Uznávání neformálního vzdělávání. O těchto výstupech a jejich další využitelnosti chceme vést diskusi s klíčovými hráči – zástupci zaměstnavatelů a vzdělavatelů, ale i státní správy a samosprávy. Hlavním řečníkem konference bude pan John May, bývalý ředitel Career Academies UK a současný ředitel Young Enterprise, podporující vstup mladých lidí na trh práce. Přineseme řadu příkladů dobré praxe, představíme návrh Osobního kompetenčního portfolia, nástroje pro podporu uznávání zájmového a neformálního vzdělávání a kompetenční profily pro vybrané pozice v nestátních neziskových organizacích.

    Konference bude zahájena ve středu 2. listopadu v 10 hodin úvodním slovem náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy a ukončena ve čtvrtek 3. listopadu tiskovou konferencí v 15.00 hodin.

    V případě přijetí pozvání se registrujte na http://www.nidm.cz/neformalni-vzdelavani/volny-cas/akce-a-seminare/konference-unv-2011 Na této adrese naleznete i podrobnější informace.

    Autor