Archiv autora: Pavel Trantina

Pro Českou radu dětí a mládeže není už z definice překvapením, že děti a mládež se věkově překrývají a že je nutné propojovat přístupy k nim a kombinovat různé politiky. V oblasti státní správy nejen u nás však stále panuje silný resortismus. A nejinak je tomu v evropských agendách. Proto byl tolik inspirativní lednový seminář v Belgii, jehož jsem se zúčastnil. Půlroční belgické předsednictví v Radě Evropské unie začalo 1. ledna 2024 a má ambiciózní agendu i v oblasti dětí a mládeže. Už v lednu uspořádalo odborný seminář o agendách evropské a mezinárodní politiky v oblasti dětí, mládeže a práv…

Více

Jednou z prvních akcí českého Předsednictví v Radě EU byla počátkem loňského července konference na vysoké úrovni na téma podpory dětí v kontextu Záruky pro děti. Možná jste slyšeli o tzv. Záruce pro mládež, ale záruka pro děti? Ano, po několika letech přišla v EU řada i na děti. Tedy přesněji řečeno na participaci, tedy účast dětí na rozhodování, na řešení dětské chudoby, podporu rodin a další důležitá témata, ovlivňující život těch nejmenších z nás (všeobecně charakterizovaných věkem do 18 let). Cílem Záruky pro děti je předcházet sociálnímu vyloučení dětí v nouzi a bojovat proti němu zajištěním jejich rovného a…

Více

vzdělávací projekt Klíče pro život Přijměte, prosím, pozvání na Konferenci k uznávání neformálního vzdělávání, kterou pořádá Národní institut dětí a mládeže v termínu 2.–3. listopadu 2011. Akce se uskuteční v konferenčních prostorách hotelu Pyramida v Praze.
Hlavním cílem konference je představit výstupy projektu Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání, konkrétně klíčové aktivity Uznávání neformálního vzdělávání. O těchto výstupech a jejich další využitelnosti chceme vést diskusi s klíčovými hráči – zástupci zaměstnavatelů a vzdělavatelů, ale i státní správy a samosprávy. Hlavním řečníkem konference bude pan John May, bývalý ředitel Career Academies UK a současný ředitel Young Enterprise, podporující vstup mladých lidí na trh práce.

Více

Pavel Trantina Byla sobota v Bruselu, 24. dubna, 7 hodin večer a mně (a nejen mně) se splnilo skutečně dlouholeté přání. Česká rada dětí a mládeže se jednomyslným hlasováním stala členem Evropského fóra mládeže. Dosáhli jsme jednoho z hlavních cílů, daných ČRDM do vínku, když jsme ji před 12 lety zakládali – zajistit odpovídající zastoupení české organizované mládeže v Evropě. Nezačalo to tehdy příliš šťastně – nezapomenu třeba, jak se pracovní verze stanov tehdy „sama sebrala, přeložila a patřičně okomentovaná se odebrala do Bruselu“, během let jsme se pak o sobě doslýchali ledaccos. Nebylo jednoduché přesvědčit kolegy v Evropě, že nejsme skrz na skrz prohnilí, jak o nás všude tvrdili pohrobci dnes již zapomenutého Kruhu. Za ČRDM však mluvily výsledky, tedy práce pro členská sdružení, aktivní zapojení do evropských procesů, aktivit a kampaní.
Když jsme v sobotu přijímali upřímné gratulace po „vstupu do rodiny“, bylo to jisté zadostiučinění. Ostatně záběry těsně po ohlášení výsledků hlasování můžete vidět na http://www.youtube.com/
watch?v=u-lUsWrLTJg
.
Dobrá věc se tedy podařila a rád bych poděkoval všem, kteří se o ni zasloužili.

Teď nás ale čeká úkol členství náležitě využít. To už závisí na nové mladé generaci vedení ČRDM a jejích sdružení. Dokažme, že jsme plnohodnotnou národní radou mládeže, která má Evropě co nabídnout i přivážet z cest domů!
Dobrý vítr do plachet na evropských vodách!

Pavel Trantina

Více

Jistě jste o letošních Vánocích s pohnutím sledovali tragédii, která postihla státy kolem epicentra zemětřesení v Indickém oceánu. A nepochybně jste už také osobně přispěli na některé ze sbírkových kont na zmírnění následků ničivých vln tsunami. Mezi postiženými je mnoho dětí a mladých lidí – mnohdy ztratili celé rodiny či řadu příbuzných! Proto jsme v uplynulých dnech na Adamu informovali především o iniciativě UNICEF.

Více