Česká rada dětí a mládeže zahájila od 1. září 2013 za podpory Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost nový projekt, který je zaměřen na řešení problému chybějící metodiky

  pro realistickou evidenci a ohodnocení dobrovolnické práce ve dvou specifických typech NNO – v organizacích zaměřených na práci s dětmi a mládeží a organizacích zaměřených na péči o přírodu a ochranu životního prostředí.

  Některé studie odhadují, že až 75 % dobrovolnické práce v Česku funguje mimo režim zákona o dobrovolnické službě. Cílem tohoto projektu je pečlivě zmapovat tuto oblast, najít příčiny nedostačující evidence a nabídnout řešení výhodné jak pro orgány státní správy, tak pro samotné NNO.

  Nový projekt ČRDM s názvem SAFE se inspiruje v zahraničí (foto CEV) Pro úspěch projektu je klíčové využití zahraničních zkušeností. Proto jsme ve spolupráci s Evropským centrem dobrovolnictví (CEV), zorganizovali výměnu osvědčených postupů, plánů a názorů. Ta proběhla 13. listopadu 2013 v sídle Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV). Setkání předsedal člen EHSV Pavel Trantina a zúčastnili se jej mj. zástupci ČRDM, CEV, Evropského fóra mládeže, Světové organizace skautského hnutí, Mezinárodní federace červeného kříže a červeného půlměsíce a Nadace krále Bauduina.

  Nový projekt ČRDM s názvem SAFE se inspiruje v zahraničí (foto CEV) Aleš Sedláček a Julie Sokolovičová představili český projekt, Gabriella Civico z CEV zareagovala informacemi o zkušenostech z několika států EU. Projekt zaujal i další účastníky, kteří otevřeli některá témata, například kofinancování projektů hodnotou dobrovolnické práce. Například zástupce Evropského fóra mládeže informoval o pravidlech Evropské nadace pro mládež (financované Radou Evropy), jež začíná pilotně tuto hodnotu v projektech uvádět. (viz info na http://intranet.youthforum.org/newsletters/node/78976).

  Velmi důležitou informací bylo, že Mezinárodní organizace práce na podzim 2013 změnila definici práce, kam nyní patří i ta dobrovolná, a proto by mělo být mnohem jednodušší přesvědčit národní statistické úřady ke změně metodiky šetření, které by dobrovolnictví zahrnovaly. Závěrečná obsáhlá diskuse patřila podmínkám, za nichž národní statistické úřady souhlasí s provedením průzkumů. Například v Belgii to je jen za předpokladu, že velmi respektovaná Nadace krále Bauduina celé šetření zaplatí nemalou částkou.

  Den poté diskutovala Sekce SOC EHSV návrh stanoviska o měření dobrovolnictví, jež bylo schváleno v prosinci 2013 a lze je nalézt na http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eco-opinions.26964. Popisuje výhody a zkušenosti měření dobrovolnictví, které už proběhlo například v Polsku či Itálii.

  Nový projekt ČRDM s názvem SAFE se inspiruje v zahraničí (foto CEV) Další možností, kde se inspirovat, byla konference o dobrovolnictví konaná v Berlíně. 13. a 14. ledna 2014. Za ČRDM se jí zúčastnil Aleše Sedláček, který živě diskutoval ve workshopu, na němž zazněly příklady měření z Německa, Itálie a Portugalska.

  Logo projektu SAFE Zahraniční zkušenosti nám pomáhají při jednáních s Českým statistickým úřadem. První porada na ČSÚ proběhla v předvánočním období a ze strany úřadu jsme cítili skutečný zájem o využití výsledků projektu. Věříme, že se nám následně podaří zlepšit sběr dat o dobrovolnictví i v České republice a že to nalezne i konkrétní zhmotnění při uznávání hodnoty dobrovolné práce jako kofinancování dotací a grantů.

  Pavel Trantina
  Foto CEV

  Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

  Užitečný odkaz:
  http://crdm.cz/clanky/aktuality/crdm-resi-metodiku-evidence-a-ohodnoceni-dobrovolnicke-prace-prostrednictvim-noveho-projektu-safe