Jste nezisková organizace, poskytovatel sociálních služeb, sdružení dětí a mládeže nebo jiná neformální skupina podobného typu?

  Plánujete inovovat činnost a rádi byste lépe porozuměli potřebám cílové skupiny? Chystáte veřejnou kampaň a přemýšlíte, jak s omezenými prostředky oslovit co nejvíc lidí? Zvažujete, jak efektivněji rozdělit práci mezi členy týmu nebo jak do vaší činnosti zapojit dobrovolníky? Pak je portál „Věda v akci“ patrně určen i vám.

  Vzhled portálu www.vedavakci.czSpolupráce na výzkumu, zveřejněte svůj inzerát
  Portál Vám pomůže navázat spolupráci s partnery z akademické sféry, otevře vám přístup k výzkumu, který vám pomůže zkvalitnit chod vaší organizace nebo řešit konkrétní věcnou problematiku, které se věnujete (např. můžete získat odpovědi na otázky typu, jak správně nastavit parametry fungování nové služby pro klienty, jaký vliv na rozvoj regionu může mít výstavba nové komunikace nebo jakou mediální případně fundraisingovou strategii má nejlépe zvolit vaše organizace – více příkladů zadání tohoto typu výzkumů najdete zde – http://vedavakci.cz/veda-a-verejnost/priklady-poptavek).

  Co konkrétně stránky nabízejí?
  – Seznam aktuálních nabídek a poptávek po výzkumu;
  – možnost jak můžete jednoduše sami svou poptávku po výzkumu do systému vložit („Máme problém v určité oblasti, kdo by nám mohl pomoci s jeho řešením?“) – s konkrétní formulací poptávky rádi pomůžeme;
  – řadu dalších informací o možnostech spolupráce vědy a veřejnosti, např. o akčním a participativním výzkumu, o konceptu vědeckých dílen, vědeckých kaváren apod.;
  – aktuální informace o zajímavých veřejných akcích, zaměřených na komunikaci vědy a veřejnosti, o možnostech studentských stáží či zdrojích financování participativního výzkumu.

  Logo portálu Věda v akciStudentské stáže
  Prostřednictvím portálu můžete rovněž oslovit studenty a studentky k absolvování stáže ve vaší organizaci. Studenti, kteří již realizovali nebo právě realizují svůj studentský výzkum ve spolupráci s vámi, mohou též získat malý výzkumný grant přímo z projektu www.vedavakci.cz. Šanci na získání grantu mají výzkumné projekty z jakékoliv vědecké oblasti, jejichž výstupem bude seminární, bakalářská, diplomová nebo nějaká jiná akademická práce (např. publikovaný článek).

  Autoři