Autor: Zelený kruh

Orgány specializované na ochranu lesů, zemědělské půdy či zeleně ve městech již nebudou moci vetovat nevhodné stavební záměry, respektive nebudou moci nasměrovat stavebníka na úpravu projektu svými připomínkami před vydáním svého závazného stanoviska. Podle nového stavebního zákona bude o všech podstatných otázkách vlivu stavebního záměru na životní prostředí rozhodovat stavební úřad. Někdy sám, někdy po poradě se specializovanými orgány. Ty totiž nezanikají, ale dramaticky se jim osekávají pravomoci. Radikální změny v kompetencích a pravomocech úřadů budou mít nepochybně vliv i na obsah budoucích rozhodnutí. Ostatně tato myšlenka je v DNA celého reformy stavebního práva. Tvůrci i podporovatelé nového zákona opakovaně…

Více

Díky schválenému Národnímu plánu obnovy získá Česko v odpovědi na covidovou krizi možnost financovat řadu užitečných projektů, které jsou zároveň příležitostí proměnit naši ekonomiku i krajinu udržitelnějším směrem. Zatímco premiér Andrej Babiš před volbami zdůrazňuje hlavně 180 miliard korun, které má ČR poslat Evropská unie, pro zásadní modernizaci a posun v oblastech, kde dlouhodobě zaostáváme, jako jsou úspory energie nebo zadržování vody v krajině, jsou stejně důležité reformy, kterými Evropská komise využití peněz podmínila. A zdaleka nejde jen o mnohokrát zmiňovaný neřešený střet zájmů. Prostředky navíc nepřijdou najednou a využití celé částky bude záviset na tom, zda dané reformy a…

Více