Archiv autora: Klimatická koalice

V posledních letech populární výsadby stromů jsou často prezentovány jako účinné řešení klimatické krize. Na tento vývoj reaguje nově vydaná společná pozice Klimatické koalice, [1] která roli sázení stromů v mitigaci klimatické krize osvětluje. Upozorňuje, že role sázení stromů ve zmírnění změny klimatu je pouze dílčí, a vyžaduje navíc splnění řady podmínek. Organizace sdružené v Klimatické koalici také upozorňují, že ačkoli stromy můžeme považovat za nástroj zachycování CO2, je třeba zaměřit se vždy nejprve na ochranu starých stromů a lesů. Schopnost vázat uhlík se totiž se vzrůstem a stářím stromů zvyšuje. [2] Ochrana vzrostlých stromů v lesích, městech i krajině…

Více

Každoroční Týden pro klima opět upozorní na potřebu rychlejšího řešení klimatické krize. Letošní, už čtvrtý, ročník začíná v pondělí 5. června a chystá se zvednout téma deforestace. K omezení světového odlesňování může letos významně přispět i Česko. Ministerstvo zemědělství čeká implementace nového nařízení Evropské unie, které si klade za cíl omezit odlesňování zavedením pravidel pro dovoz vybraných produktů do EU. Skot, kakao, káva, palmový olej, sója, kaučuk, dřevo (a některé odvozené výrobky, např. dřevěné uhlí, potištěný papír či nábytek), které se dovážejí do EU, budou muset být získávány tak, aby při jejich produkci nedocházelo k dalšímu odlesnění či degradaci lesa.…

Více

V sobotu 25. března 2023 proběhne tradiční Hodina Země, celosvětová kampaň na ochranu klimatu. Přidat a zaregistrovat se může každý, komu není lhostejný stav životního prostředí u nás i ve světě. Na hodinu symbolicky zhasnou veřejná osvětlení v obcích či městské dominanty. K akci se může připojit kdokoli. Účastníci si zvolí vlastní klimatické závazky. Může jít o využívání obnovitelných zdrojů energie, snížení teploty v domácnosti nebo snížení spotřeby masa. V České republice kampaň každoročně koordinuje Ekologický institut Veronica. Organizátoři vyzývají každého, kdo by chtěl pomoci přírodě a klimatu, aby se k letošnímu ročníku přidal a zapsal se jako účastník Hodiny…

Více

Dne 13. ledna 2023 uplynul přesně rok od chvíle, kdy vláda Petra Fialy získala se svým programovým prohlášením důvěru Poslanecké sněmovny. Experti a expertky Hnutí DUHA a dalších organizací asociace ekologických organizací Zelený kruh vyhodnotili, jak vláda první rok plnila body ke zlepšování kvality ovzduší, péči o půdu, zemědělství, ochraně klimatu a modernizaci energetiky. Vláda dosáhla v pěti ekologických tématech nezanedbatelného posunu k lepšímu (rozvoji obnovitelných zdrojů, evropské a mezinárodní politice ochrany životního prostředí, ochraně půdy a zemědělské krajiny, ochraně zájmů životního prostředí při povolování staveb a v kontextu energetické krize i v tom, že neuhnula od útlumu uhlí). Avšak…

Více

Evropa na klimatické konferenci OSN v Egyptě (COP 27) 15. 11. 2022 ohlásila, že je připravena zpřísnit svůj emisní cíl pro rok 2030. Přibližuje se tak blíže k plnění Pařížské dohody, zvýšení cíle jen o 2 % (tj. snížit emise do roku 2030 o 57 % místo aktuálních 55 %), ale nereflektuje vážnost situace. Jde také o promarněnou příležitost inspirovat k ambicióznějšímu přístupu v rámci klimatických vyjednávání i ostatní. Na klimatické konferenci se vyjednával mimo jiné tzv. Pracovní program pro mitigaci. Právě jeho nastavení bude hrát důležitou roli v mezinárodním úsilí o snižování emisí v nejbližších letech. Připravenost Evropy zvýšit…

Více

Evropa vyrazí na letošní klimatickou konferenci OSN bez závazku, který by odpovídal adekvátnímu příspěvku EU k dosažení cíle Pařížské dohody udržet oteplení co nejblíže hranici 1,5 stupně Celsia. Vyplývá to z mandátu, který 24. 10. 2022 pro vyjednávání na letošní klimatické konferenci OSN v Egyptě schválila Rada ministrů a ministryň EU pro životní prostředí. K navýšení závazků do konce roku 2022 přitom signatářské země Pařížské dohody vyzvala vyzvala minulá klimatická konference v Glasgow. Nevládní organizace dlouhodobě upozorňují, že adekvátním příspěvkem EU k dosažení cíle Pařížské dohody by bylo snížení emisí skleníkových plynů v EU do roku 2030 alespoň o 65…

Více