Autor: Klimatická koalice

Dne 13. ledna 2023 uplynul přesně rok od chvíle, kdy vláda Petra Fialy získala se svým programovým prohlášením důvěru Poslanecké sněmovny. Experti a expertky Hnutí DUHA a dalších organizací asociace ekologických organizací Zelený kruh vyhodnotili, jak vláda první rok plnila body ke zlepšování kvality ovzduší, péči o půdu, zemědělství, ochraně klimatu a modernizaci energetiky. Vláda dosáhla v pěti ekologických tématech nezanedbatelného posunu k lepšímu (rozvoji obnovitelných zdrojů, evropské a mezinárodní politice ochrany životního prostředí, ochraně půdy a zemědělské krajiny, ochraně zájmů životního prostředí při povolování staveb a v kontextu energetické krize i v tom, že neuhnula od útlumu uhlí). Avšak…

Více

Evropa na klimatické konferenci OSN v Egyptě (COP 27) 15. 11. 2022 ohlásila, že je připravena zpřísnit svůj emisní cíl pro rok 2030. Přibližuje se tak blíže k plnění Pařížské dohody, zvýšení cíle jen o 2 % (tj. snížit emise do roku 2030 o 57 % místo aktuálních 55 %), ale nereflektuje vážnost situace. Jde také o promarněnou příležitost inspirovat k ambicióznějšímu přístupu v rámci klimatických vyjednávání i ostatní. Na klimatické konferenci se vyjednával mimo jiné tzv. Pracovní program pro mitigaci. Právě jeho nastavení bude hrát důležitou roli v mezinárodním úsilí o snižování emisí v nejbližších letech. Připravenost Evropy zvýšit…

Více

Evropa vyrazí na letošní klimatickou konferenci OSN bez závazku, který by odpovídal adekvátnímu příspěvku EU k dosažení cíle Pařížské dohody udržet oteplení co nejblíže hranici 1,5 stupně Celsia. Vyplývá to z mandátu, který 24. 10. 2022 pro vyjednávání na letošní klimatické konferenci OSN v Egyptě schválila Rada ministrů a ministryň EU pro životní prostředí. K navýšení závazků do konce roku 2022 přitom signatářské země Pařížské dohody vyzvala vyzvala minulá klimatická konference v Glasgow. Nevládní organizace dlouhodobě upozorňují, že adekvátním příspěvkem EU k dosažení cíle Pařížské dohody by bylo snížení emisí skleníkových plynů v EU do roku 2030 alespoň o 65…

Více