Orgány specializované na ochranu lesů, zemědělské půdy či zeleně ve městech již nebudou moci vetovat nevhodné stavební záměry, respektive nebudou moci nasměrovat stavebníka na úpravu projektu svými připomínkami před vydáním svého závazného stanoviska.

  Podle nového stavebního zákona bude o všech podstatných otázkách vlivu stavebního záměru na životní prostředí rozhodovat stavební úřad. Někdy sám, někdy po poradě se specializovanými orgány. Ty totiž nezanikají, ale dramaticky se jim osekávají pravomoci.

  Radikální změny v kompetencích a pravomocech úřadů budou mít nepochybně vliv i na obsah budoucích rozhodnutí. Ostatně tato myšlenka je v DNA celého reformy stavebního práva. Tvůrci i podporovatelé nového zákona opakovaně argumentovali, že dojde k zázračnému zlepšení podmínek pro stavebníky, když o stavbě nebude rozhodovat zaměstnanec obecního úřadu, ale zaměstnanec státní…

  Rizika pro ochranu jednotlivých oblastí životního prostředí jsou zjevné. Zvlášť, když stavební úřad bude vystupovat jako orgán ochrany přírody i v národních parcích. Ano, čtete správně. Prostavební lobby prosadila, že stavební úřad bude suverénem i v zastavěném území a v zastavitelných plochách zvláště chráněných území, pokud je pro dané území zpracován tzv. regulační plán nebo územní plán s prvky regulace.

  Celý článek najdete zde:

  https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/petran-kolinska-cesky-unikat-o-narodni-parky-maji-pecovat-stavebni-urady

  Petra Kolínská, Zelený kruh

  Text vznikl v rámci projektu Měníme klima v legislativě, který podpořila Nadace OSF prostřednictvím programu Active Citizens Fund. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

  Autor