Jak se zorientovat ve stranách, které kandidují v říjnových volbách? Co slibují strany mladým?

  Tisková konference ke kampani Vím, proč volím v rámci projektu Kecejme do toho

  Co vlastně dělat, když jsem ještě nikdy nevolil/a? Na to dává odpověď nový web projektu Kecejme do toho – strukturovaný dialog mládeže s názvem „VÍM, PROČ VOLÍM“.

  Kampaň, kterou připravil projektový tým, si klade za cíl informovat především mladé voliče a prvovoliče o všem, co se týká nadcházejících voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Premiérové představení kampaně a nových webových stránek proběhlo na tiskové konferenci 1. října 2013 v Praze.

  Kampaň Vím, proč volím Projekt Kecejme do toho představil Jan Husák: „Projekt funguje již čtvrtým rokem a snaží se v České republice poskytovat prostor pro mladé lidi, aby se mohli zapojovat do veřejného dění a diskutovat otázky, které se jich týkají, … tak aby jejich názory bylo slyšet… V minulých letech jsme se zabývali tématy, která navrhovali sami mladí lidé… Když jsme začínali, tak velmi aktuální bylo například zpoplatnění vysokoškolského studia, zavádění státních maturit…“ Dále připomněl, že hlas mladých přímo ovlivňuje i Radu Evropy, i když si to neuvědomujeme, a v současné době je projekt partnerem na přípravě Strategie pro mládež do roku 2020, kterou zpracovává MŠMT.
  Nakonec uvedl, že KDT za uplynulé 3 roky uspořádal 107 akcí – debat, workshopů, diskuzí s odborníky či politiky, ale i konferencí, do kterých se zapojilo 15 tisíc mladých lidí.

  Tisková konference ke kampani Vím, proč volím v rámci projektu Kecejme do toho Projekt Kecejme do toho – strukturovaný dialog mládeže se snaží povzbudit studenty k zájmu o dění v Česku již počtvrté. Jako každý rok, i letos budou mít zájemci několik možností, jak se zapojit.
  Tou první je přímá účast v pracovních skupinách, které se scházejí pravidelně v Praze a zabývají se tématy jako dobrovolnictví, zaměstnanost a bydlení mladých lidí, vzdělávání a podobně. Výsledky jednání těchto pracovních skupin se předávají jednotlivým státním institucím při tvorbě jejich strategií a putují k dalším politikům a úředníkům.
  Další možnost představuje zapojení do evropského strukturovaného dialogu. Dle témat stanovených předsednickými zeměmi Evropské unie se kdokoli může zapojit do dotazníkového šetření, které reflektuje aktuální stav jednotlivých situací v dané zemi. Výsledky těchto výzkumů se prezentují na Evropských mládežnických konferencích (European Youth Conference), kde se nejen porovnávají navzájem s ostatními státy, ale postupují také dál k Radě ministrů Evropské unie.

  Českou radu dětí a mládeže představil Aleš Sedláček, její předseda. Připomněl, že v době, kdy Rada vznikala, byla u nás i ze zahraničí poptávka po silné národní zastřešující organizaci dětí a mládeže, a během několika let se skutečně Rada rozrostla na současnou stovku sdružení s více než 220 tisíci individuálními členy. Tato sdružení pokrývají celou škálu oblastí od kultury přes folklor či chovatelství až po tábornické či turistické oddíly. ČRDM se zejména v prvních letech zabývala otázkami, dotýkajícími se sdružení dětí a mládeže – dotacemi, propagací atd. Aleš Sedláček připomněl okolnosti vzniku projektu strukturovaného dialogu mládeže: „Zastřešujeme reprezentativní spektrum dětí a mladých lidí, ale těžko se dostáváme k té skupině mladých lidí, která se organizovat nechce. A tak jsme se dohodli na projektu Kecejme do toho 1, …že se pokusíme formami, které jsou přijatelné pro tuto skupinu mládeže, k nim dostat a zjistit jejich názory, navázat komunikaci.“

  Tisková konference ke kampani Vím, proč volím v rámci projektu Kecejme do toho Jana Votavová představila zejména nové webové stránky kampaně „VÍM, PROČ VOLÍM“.
  Kampaň reaguje na aktuální potřebu mladých lidí, kteří se potýkají s otázkami koho volit a má-li, vzhledem k aktuálnímu dění na české politické scéně, tato volba vůbec smysl.
  Klíčovou roli v této kampani hraje web www.vimprocvolim.cz, kde uživatelé naleznou všechny potřebné informace o aktuálních volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Zejména prvovoliči se zde dozvědí vše potřebné o průběhu volby, zařízení volebního průkazu, termínech a podobně.
  Stejně tak lze na webu najít alespoň částečnou odpověď na otázku koho volit. Odborný projektový tým zpracoval jakési mini-analýzy jednotlivých volebních programů všech 17 politických stran, které kandidují ve všech krajích ČR. Rovněž uvádí u každé strany stručnou historii a lídry. To vše objektivně a přehledně, aby mladým lidem usnadnil orientaci v aktuálním stavu kandidujících stran.
  Aby tyto informace mladé lidi zaujaly a motivovaly k volební účasti, má kampaň i své ambasadory. Součástí webu jsou totiž také krátká videa, v nichž se mladí lidé i různé osobnosti k volbám jako takovým vyjadřují například jednotliví představitelé mládežnických sdružení, studenti či mediálně známé osobnosti, jako například Ladislav Špaček.
  Ambasadorem se však může stát každý, kdo má chuť motivovat ostatní k volbám. Stačí, když natočí své vlastní video a spolu s popisem své osoby jej zašle projektovému týmu.
  Zejména pro mladé lidi je důležité i propojení webových stránek na Facebook, Twitter a YouTube.

  Aktivity v rámci kampaně VÍM, PROČ VOLÍM se však netýkají pouze následujících voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Na jaře na ně naváže další série informací, tentokrát však k volbám do Evropského parlamentu.

  www.vimprocvolim.cz