Středoškoláci v celé České republice si již popáté budou moci před reálnými volbami vyzkoušet tzv. volby „nanečisto“. Tentokrát budou volit politické strany, které kandidují do Evropského parlamentu.

    Studentské volby „nanečisto“ (Jeden svět na školách - www.jsns.cz)

    Studentské volby „nanečisto“ (Jeden svět na školách - www.jsns.cz) „Vzdělávací aspekt Studentských voleb se kromě samotného hlasování odráží na řadě škol také ve výuce. Zejména vyučující občanské výchovy se s použitím našich výukových materiálů věnují tématu voleb ve svých hodinách a studenti se tak zapojují do dialogu o správě věcí veřejných,“ říká Karel Strachota z Člověka v tísni, který Studentské volby poprvé inicioval před čtyřmi lety. Organizaci voleb má v každé škole na starosti volební komise složená ze tří studentů, která pracuje pod vedením a garancí jednoho pedagoga. Studentské volby do Evropského parlamentu proběhnou na školách 28. a 29. dubna.

    Více informací a elektronickou přihlášku naleznete na www.jsns.cz/volby