Na stránkách ceny Gratias Tibi přibývají nominované projekty, počiny a aktivity mladých lidí z celé České republiky.

    V nominacích se objevují společné projekty i individuální iniciativy, kterými se mladí lidé snaží pozitivně ovlivnit život konkrétních lidí, komunity či celé společnosti.

    Až do 1. května můžete na cenu nominovat prostřednictvím on-line formuláře (http://www.gratiastibi.cz/cs/nominujte) jednotlivce či skupiny mladých lidí, své členy, či celé skupiny mladých lidí do třiceti let, kteří pomáhají zlepšit život ve vašem okolí. Nominovaní budou pozváni na slavnostní vyhlášení ceny Gratias Tibi dne 2. června 2014 ve velkém sále kina Lucerna v Praze. Laureáti získají možnost poznat život svých vrstevníků při návštěvě Norska.

    Cenu vyhlašuje společnost Člověk v tísni společně s partnery, kterými jsou Centrum občanského vzdělávání, EDUin, Fond Otakara Motejla, Nadace Via a Velvyslanectví Norského království v Praze. Více na www.gratiastibi.cz