Ústavní soud vydal nedávno přelomové rozhodnutí v případu Sdružení pro ochranu krajiny, kterému přiznal právo při splnění určitých podmínek navrhovat zrušení územního plánu. Podle dřívějších rozhodnutí měli toto právo jen dotčení vlastníci pozemků. Ústavní soud ale konstatoval, že územní plán může ovlivnit i práva spolků, jejichž činnost a zájmy jsou spjaté s určitým územím. O červnovém nálezu Ústavního soudu informoval ve svém zpravodaji Frank Bold (dříve Ekologický právní servis).
    „Spolky mohou v tomto směru také hájit práva svých členů. Nález vychází rovněž z tzv. Aarhuské úmluvy, podle níž musí mít i nevládní organizace přístup k soudním řízením ve věcech týkajících se životního prostředí,“ uvedl Frank Bold.

    Více na:
    http://www.eps.cz/zpravodaj/kategorie/aktualne/spolky-mohou-navrhovat-zruseni-uzemniho-planu?utm_source=newsletter&utm_medium=37921&utm_campaign=386

    Autor