V prostorách generálního ředitelství Národního památkového ústavu v Praze na Malé Straně se ve středu 24. září 2014 sešli vítězové 6. ročníku soutěže Má vlast v srdci Evropy – poznej ji a chraň.

  6. ročník soutěže Má vlast v srdci Evropy – poznej ji a chraň, oceňování vítězů (vlevo Jakub Ošmera, vpravo Jiří Zajíc, NIDV)

  6. ročník soutěže Má vlast v srdci Evropy – poznej ji a chraň, oceňování vítězů (vlevo Karel Liška, Památková komora, vpravo Barbora Vaicová) Soutěž za podpory Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV), České rady dětí a mládeže (ČRDM) a Asociace nestátních neziskových organizací vyhlašuje Památková komora České republiky.

  6. ročník soutěže Má vlast v srdci Evropy – poznej ji a chraň, oceňování vítězů Soutěž zahrnuje pět tematických kategorií od prostého mapování památek a tradic přes jejich propagaci až po reálnou záchranu, včetně spolupráce se zahraničními partnery. Kromě toho je členěna do pěti kategorií podle věku autorů prací a mohou se jí zúčastnit jednotlivci i kolektivy.

  6. ročník soutěže Má vlast v srdci Evropy – poznej ji a chraň, oceňování vítězů Do soutěže se významně zapojují také děti a mladí lidé a pět z nich se umístilo na předních místech: V kategorii „Záměr či projekt – monitoring stavu památek“ získal první místo Jakub Zechovský z Gymnázia Zikmunda Wintera v Rakovníku, a to za práci Hrad Kostomlaty pod Milešovkou – minulost a současnost. Oceněna byla rovněž studentka Lucie Zápalová z téhož gymnázia, která soutěžila s prací Péče o stromy v městském prostředí.
  6. ročník soutěže Má vlast v srdci Evropy – poznej ji a chraň, oceňování vítězů V kategorii „Obnova a udržování tradic“ byli oceněni patnáctiletý Patrik Havlík ze Starého Poddvorova, který jako talentovaný zpěvák prezentuje moravský folklór, a šestnáctiletý Jakub Ošmera z Postřekova za zpěv lidových písní a hru na dudy. V kategorii „Podpora zájmu“ přijela převzít cenu studentka Barbora Vaicová z Gymnázia Zikmunda Wintera v Rakovníku, a to za práci o Hugovi a Jiřím Pavlových, kterou vypracovala se svou spolužačkou Kateřinou Seidlovou.

  6. ročník soutěže Má vlast v srdci Evropy – poznej ji a chraň (vlevo zástupce NIDV Jiří Zajíc, vpravo předseda ČRDM Aleš Sedláček) Ceny předali viceprezident Památkové komory České republiky Ing. Karel Liška, CSc., předseda ČRDM Ing. Aleš Sedláček a předseda poroty a zástupce Národního institutu pro další vzdělávání Mgr. Jiří Zajíc.

  Kompletní výsledková listina je k dispozici zde

  Foto Michala K. Rocmanová

  www.adam.cz/mavlast

  Pravidla dalšího, již 7. ročníku soutěže najdete na http://www.pamatkovakomora.cz/storage/1437741875_sb_soutezni_rad_7_rocnik.pdf
  http://www.pamatkovakomora.cz/

  #mavlast

  Soutěž „Má vlast v srdci Evropy – Poznej ji a chraň“ je určena pro všechny, kdo se snaží dobrovolnicky: Má vlast

  • pečovat o nějakou památku, případně ji propagovat,
  • zachovávat kulturní dědictví a podporovat tradice,
  • při péči o výše zmíněné navazují zahraniční partnerství.

  Soutěž je ušitá přímo na tělo organizacím dětí a mládeže. Už nejmladší členové se mohou zúčastnit některých soutěžních kategorií, pro kolektivy to mohou být zajímavé možnosti k obohacení programu celého oddílového roku nebo tábora.

  Soutěž vyhlašuje již tradičně Památková komora ČR spolu s Českou radou dětí a mládeže (ČRDM) a dalšími subjekty.

  Bližší podrobnosti o aktuálním ročníku soutěže a jednotlivých kategoriích najdete na stránce www.adam.cz/mavlast, kde je také možno stáhnout si přihlášku.


  #mavlast