Soutěž byla vyhlášena v následujících oblastech:

  Má vlast v srdci Evropy - Poznej ji a chraň (www.adam.cz/mavlast)

  1. PÉČE O PAMÁTKU
  Dobrovolnická, soustavná péče o vybranou památku (např. kříž u cesty, kapličku, část parku, památné stromy, technické památky, funerální památky). Monitoring stavu památek – zejména zanedbávaných a opomíjených – seznámení se s původem a historií určitého objektu či lokality; popis objektu, jeho historie, dobové fotografie, fotografie nového stavu…

  2. KULTURNÍ DĚDICTVÍ a PODPORA TRADIC
  Zpracování studie o hmotném či nehmotném kulturním dědictví, (např. místopisné historiografické situace regionu či obce, studie o významné osobnosti, organizaci či spolku; dlouhodobé vedení kroniky; či publikace k určitému tématu kulturního dědictví. Do této kategorie patří i obnova a udržování folklorních tradic, obnova starých lidových krojů, tanců, tradic, zvyků, lidových slavností…

  3. ZAHRANIČNÍ PARTNERSTVÍ
  Společná a vzájemná pomoc při péči o památky, obnova tradičních poutí a lidových slavností, navazování pravidelných partnerských vztahů v českých a moravských příhraničních oblastech. Do této kategorie v podstatě spadají tématu předchozích kategorií, pokud jsou realizovány se zahraničním partnerem.

  Kategorie
  JEDNOTLIVCI
  A děti a mládež do 18 let
  B dospělí od 18 let
  KOLEKTIVY
  C družiny, oddíly, party, spolky, občanská sdružení

  TERMÍNY
  Vyhlášeno: 22. 09. 2014
  Návrh od soutěžících: 15. 12. 2015

  Pravidla 7. ročníku soutěže najdete na http://www.pamatkovakomora.cz/storage/1437741875_sb_soutezni_rad_7_rocnik.pdf
  http://www.pamatkovakomora.cz/

  #mavlast

  Soutěž „Má vlast v srdci Evropy – Poznej ji a chraň“ je určena pro všechny, kdo se snaží dobrovolnicky: Má vlast

  • pečovat o nějakou památku, případně ji propagovat,
  • zachovávat kulturní dědictví a podporovat tradice,
  • při péči o výše zmíněné navazují zahraniční partnerství.

  Soutěž je ušitá přímo na tělo organizacím dětí a mládeže. Už nejmladší členové se mohou zúčastnit některých soutěžních kategorií, pro kolektivy to mohou být zajímavé možnosti k obohacení programu celého oddílového roku nebo tábora.

  Soutěž vyhlašuje již tradičně Památková komora ČR spolu s Českou radou dětí a mládeže (ČRDM) a dalšími subjekty.

  Bližší podrobnosti o aktuálním ročníku soutěže a jednotlivých kategoriích najdete na stránce www.adam.cz/mavlast, kde je také možno stáhnout si přihlášku.


  #mavlast