pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM
RUBRIKA: sdružení

     QR kód této stránky ->

ČRDM na 43. Valném shromáždění přijalo do svých řad další studentský spolek

Autor: Jiří Majer | zařazeno: 16. 11. 2015 | přečteno 9217

Třiačtyřicáté Valné shromáždění České rady dětí a mládeže (VS ČRDM), konané 12. listopadu 2015, mělo hladký průběh, bylo obsažné a dělné.

43. Valné shromáždění ČRDM poskytlo účastníkům množství informací (foto Jiří Majer)

K členským organizacím ČRDM díky němu přibyl další spolek – Česká středoškolská unie, z.s.; Českou radu teď tedy aktuálně tvoří 98 dětských a mládežnických formací. Představenstvo ČRDM mezi sebe také přivítalo novou členku, Vendulu Nejedlou z Pionýra, čímž se početně rozrostlo na rovný tucet. Delegáti se rovněž dověděli od vedení České rady veškeré podstatné informace – včetně těch z ekonomické oblasti – a probrali i další body předvídané programem VS.

Hlasování (foto Jiří Majer)Nová tvář v Představenstvu ČRDM - delegátka Pionýra Vendula Nejedlá (foto Jiří Majer)Tohle vše jim zabralo dvě hodiny pozdního čtvrtečního odpoledne. A když k nim přičtete předcházejících zhruba třicet minut vyhrazených pro rokování zástupců Komory malých členů, budete mít před sebou časový rámec, v němž se 43. VS ČRDM odehrálo.

Mezi delegáty 43. VS ČRDM (foto jiří Majer)Účastníci Valného shromáždění při hlasování o přijetí nových členů v zásadě přitakali doporučením Představenstva ČRDM. Výsledkem bylo rozšíření České rady o jednoho ze čtyř uchazečů. Česká středoškolská unie, již zmíněný nováček Rady, je spolkem založeným a vedeným čistě středoškoláky, s cílem prosazovat a hájit zájmy českých studentů SŠ na celonárodní úrovni; pořádá ovšem i vlastní mimoškolní akce typu tematických kulatých stolů v Poslanecké sněmovně a debat o vzdělávání… ČSU není jedinou studentskou formací pod „střechou“ ČRDM: najdeme zde např. AIESEC Česká republika, Asociaci středoškolských klubů České republiky, o. s. či Českou asociaci studentů psychologie, z.s.
crdmMezi delegáty 43. VS ČRDM (foto jiří Majer)Další ze zájemců o členství tentokrát neuspěli – Spolu aktivně, z.s. působí ze všeho nejvíc dojmem soukromé školky, Jenský kruh z.s. je až příliš zaměřen a formální výuku a nedávno založená Satori HK z.s. zatím nemá za sebou činnost, na základě níž by šlo odpovědně rozhodnout, zda ANO či NE. V daném případě doporučilo Představenstvo ČRDM delegátům VS znovu posoudit přihlášku Satori na jaře příštího roku.

Místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka: Je fajn, čeho jsme během čtyř let dosáhli s projektem 72 hodin,a  to i v evropském měřítku (foto Jiří Majer)Místopředseda České rady Ondřej Šejtka z chystaných aktivit vypíchl například projekt KamChodit.cz, jehož funkčnost se má v příštím roce znatelně rozšířit; upozornil také na poradenský právní servis, který má být k službám zejména menším sdružením, a zhodnotil i průběh a výsledky letošní akce 72 hodin. „V evropském měřítku jsme, dá se říci, jedničkou co do počtu zapojených dobrovolníků. Je velmi milé, že po čtyřech letech (fungování 72 hodin v Česku) se nám daří v Evropě se takto prosazovat,“ poznamenal Ondřej Šejtka. Letos se v ČR do 72 hodin zapojilo na 30.000 lidí.

Člen Představenstva ČRDM Jan Husák vysvětluje smysl fungování chystaného Analytického centra (foto Jiří Majer)Člen Představenstva ČRDM Jan Husák se zmínil o záměru založit Analytické centrum, které má soustřeďovat a vyhodnocovat informace ze sektoru české mládeže, a to nejen pro potřeby České rady a MŠMT, ale i evropských struktur. „ČRDM se letos stala korespondentem nového evropského projektu, který má úplně stejný cíl. Jmenuje se YouthWiki a Evropská komise se v něm snaží sbírat data ze sektoru mládeže ve všech členských státech EU. Tam je to zase navázané na nějaké další směřování evropských fondů do sektoru mládeže,“ naznačil praktický význam evropské spolupráce v dané oblasti Jan Husák.

Předseda ČRDM Aleš Sedláček hovoří o výstupech projektu SAFE (foto Jiří Majer)Předseda ČRDM Aleš Sedláček poděkoval všem, kteří se zapojili do projektu SAFE, jenž splnil svůj cíl – stanovit hodnotu dobrovolnické práce. Poukázal přitom na konkrétní výsledek projektu, jímž jsou tři tematické publikace. „Metodika evidence a stanovení hodnoty dobrovolnické práce“ obsahuje gros postupů použitých při zjišťování objemu dobrovolnické práce a její ceny. Mezi delegáty 43. VS ČRDM (foto jiří Majer)„Analýza dobrovolnické práce v ČR“ (v NNO dětí a mládeže) je vlastně dalším upgradem ekonomického rozboru, který ČRDM v minulosti opakovaně uveřejnila. „Dnes už umíme sledovat řadu potřebných veličin z těch ukazatelů, které se sledují na národní úrovni. Mezi delegáty 43. VS ČRDM (foto jiří Majer)A není tak těžké potom spočítat, že podpora (státu) směřující do sektoru dětí a mládež je spíše klesající a že neodráží růst makroekonomických veličin. Což je poměrně alarmující, protože když se podíváme do programů politických stran, tak se stále hovoří o podpoře vzdělávání, podpoře mládeže, ale ta realita je přesně opačná,“ konstatoval předseda ČRDM.Mezi delegáty 43. VS ČRDM (foto jiří Majer)Mezi delegáty 43. VS ČRDM (foto jiří Majer) Třetím titulem je „Efektivita hospodaření NNO“; spolkům má být prospěšná tím, že ukazuje, jak a čím lze doložit efektivitu jejich činnosti – třeba při jednání s případnými dárci či sponzory. Publikace jsou zájemcům k dispozici v elektronické verzi (na www.crdm.cz), a v omezeném počtu též v podobě tištěné. Mezi delegáty 43. VS ČRDM (foto jiří Majer)Podobně je tomu i s další brožurkou „Školicí rámec uznávání neformálního vzdělávání“.
Aleš Sedláček rovněž informoval o novinkách ve vývoji účetního a ekonomického softwaru ESO (Elektronická správa oddílu). Nyní probíhá jeho testování, spuštěn má být od ledna 2016.

Důležité informace se promítají během jednání na projekční plátno (foto Jiří Majer) Člen Představenstva ČRDM Miroslav Jungwirth představil nové slevy vyjednané pro držitele karet EYCA a pro členy členských organizací České rady. Ekonom ČRDM Oldřich Bystroň stručně okomentoval čerpání rozpočtu ČRDM za rok 2015, VS ČRDM schválilo návrh rozpočtu na rok 2016 a delegáti odhlasovali i (nezměněnou) výši členských příspěvků v ČRDM. Webmaster crdm.cz Marek Krajči poreferoval o možnosti získání softwarových darů prostřednictvím programu Techsoup a jeho kolega Petr Molka, webmaster serveru ADAM.cz, představil přítomným možnost využívat bezplatné reklamy v internetovém vyhledávači Google. Aby se organizace mohla do programu zapojit, musí být ověřena prostřednictvím Techsoupu… Členské organizace ČRDM se k podrobnostem dostanou díky pravidelné e-mailové rozesílce provozované Kanceláří ČRDM.

43. VS ČRDM se konalo v prostorách firmy Kočka s.r.o. (foto Jiří Majer)43. Valné shromáždění ČRDM v záběru videokamery (foto Jiří Majer)Pokud jde o shora zmíněnou Komoru malých členů, reprezentující ve struktuře ČRDM vůli organizací bez vlastního mandátu, stěžejním výsledkem jejího jednání bylo zvolení společných zástupců. Jsou jimi Vlastimil Waic (Česká debatní společnost), Lenka Polcerová (INEX – Sdružení dobrovolných aktivit) a Marika Benešová (Klub dobré zprávy, z.s.).Související články:
Ceník inzerce na ADAM.cz pro rok 2016 - 20.01.2016
Zástupci ČRDM podpořili premiéra Sobotku - 12.01.2016
Do nového roku 2016 všechno dobré! - 31.12.2015
ČRDM hledá účetní - 26.12.2015
Udělení Ceny Přístav mě zavazuje i do budoucna - 10.12.2015
Ministryně Valachová předala Cenu přístav 2015 - 04.12.2015
Pomáhejme dětským spolkům, ale nevoďme je za ručičku - 03.12.2015
Nová podoba Ceny Přístav zná své držitele - 27.11.2015
Petr Halada - 24.11.2015
17. listopad má spojovat, ne být oporou pro názory podporující nesnášenlivost a nenávist - 19.11.2015
Pray for Paris - 17.11.2015
Proběhlo 43. Valné shromáždění ČRDM - 13.11.2015
ČRDM chystá 43. Valné shromáždění - 03.11.2015
Co byste chtěli změnit ve svém okolí? - 04.10.2015
ČRDM a MŠMT zahájily sérii seminářů k programům státní podpory práce s dětmi - 08.09.2015
Informační semináře k novým Programům státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na léta 2016 - 25.08.2015
Jakou hodnotu má dobrovolnická práce? Odpovědi ČRDM a vnitra se různí - 23.06.2015
Projekt České rady dětí a mládeže SAFE ukazuje potenciál dobrovolnické práce - 05.06.2015
Zástupci ČRDM návštěvou u náměstka ministra - 29.05.2015
Nový ročník Ceny Přístav se blíží – poradíte, komu ji udělit? - 23.05.2015
Aktualizace! Skupinové jízdenky nad 5 osob je stále možno zakoupit na pokladnách ČD - 20.05.2015
Bambiriáda se v roce 2015 konat nebude - 19.05.2015
Na výpravu vlakem aneb Jak nakupovat jízdenky (nejen) pro oddíly - 18.05.2015
ČRDM: Postup Senátu ve věci dětských skupin hájí pestrost předškolní výchovy - 15.05.2015
Jednání ČRDM s Českými drahami pokračují - 05.05.2015
Zúčastněte se seminářů k projektu ČRDM SAFE v krajích a závěrečné konference v Praze v květnu a červnu 2015 - 05.05.2015
Strukturovaný dialog s mládeží na NGO Marketu 2015 - 01.05.2015
ČRDM má po svém 42. Valném shromáždění 97 členských organizací - 22.04.2015
ČRDM má zastoupení v poradní radě pro mládež Rady Evropy - 18.04.2015
Proběhlo 42. Valné shromáždění ČRDM - 17.04.2015
Sněmovna schválila novelu zákona o dětských skupinách: registrace bude dobrovolná - 08.04.2015
Blíží se 8. Kongres ČRDM a 42. Valné shromáždění ČRDM - 05.04.2015
ČRDM jednala s ČD - 05.04.2015
Zástupci spolků dětí a mládeže si řekli o sto milionů - 23.03.2015
Sněmovní zdravotní výbor jednal o zákonu o ochraně veřejného zdraví - 20.03.2015
Bambiriáda končí, napřesrok ji má nahradit jiný projekt - 19.03.2015
Expertní skupina NNO se sešla u místopředsedkyně Senátu Miluše Horské - 11.03.2015
Většina poslaneckých klubů podporuje dobrovolnou registraci dětských skupin - 11.03.2015
Odpor vůči novele zdravotnického zákona sílí - 09.03.2015
Hygienická situace letních táborů se jasně zlepšuje, zákon má být paradoxně tvrdší - 04.03.2015
Pozvánka na tiskovou konferenci - 04.03.2015
O malých táborech a velkých sankcích - 04.03.2015
Aktuálně.cz: Zákon o očkování zničí pořadatele akcí pro děti, varují obce - 19.02.2015
AKTUÁLNĚ: "Zdravotnický zákon" - co ČRDM na novele vadí a co požaduje - 13.02.2015
Dětské spolky se bouří: Novela zákona o veřejném zdraví neúnosně zatíží dobrovolníky! (AKTUALIZOVÁNO) - 12.02.2015
Dětské spolky se bouří: Novela zákona o veřejném zdraví neúnosně zatíží dobrovolníky! - 12.02.2015
České dráhy a skupinové slevy - odpověď ČD - 09.02.2015
ČRDM si připomněla 70 let od osvobození Osvětimi - 30.01.2015
Ceník inzerce na ADAM.cz pro rok 2015 - 14.01.2014


vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Workcampuj v Česku! (www.inexsda.cz)
8. 5. 2021, 528x
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
ADAM.cz
22. 4. 2021, 729x
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2021 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> --> --> --> --> Google+