Chcete se rozloučit s prázdninami na zajímavé badatelské akci? Nevíte ještě co dělat poslední srpnový týden? Chcete strávit pár dní smysluplně a s dobrou partou?

  Přihlaste se na T-expedici, kterou pořádá Talnet. Během šesti dní budeme bádat, zkoumat, modelovat, bavit se a užívat si vzájemně obohacujících diskuzí nad reálnými problémy.

  T-expedice se koná 21. – 27. 8. 2016 v severních Čechách. Základna bude v Chomutově. Je možné pracovat v pěti různých badatelských sekcích.
  Přihlaste se, dokud jsou místa volná!

  T-xpedice 2016 naváže na úspěšné předchozí ročníky expedici TIS z roku 2013, expedici Martagon 2014, expedici Radnice 2015. Letos budou naše výzkumy probíhat v oblasti Krušnohorska – v okolí Hory Svaté Kateřiny a v Oseku.
  Základna všech sekcí bude v Střední odborné škole energetická a stavební, Obchodní akademii a Střední zdravotnické škole v Chomutově.

  Badatelské sekce
  Každý účastník má možnost zvolit si badatelský záměr, v jehož rámci se bude účastnit expedice. V přihlášce si vybere primární téma, kterému se chce věnovat a náhradní – pokud by primární záměr byl již obsazen.
  Badatelé se mohou realizovat v oborech: historie, geografie, fyzika, ekologie, geoinformatika.

  Veškeré informace včetně přihlášky jsou na http://www.talnet.cz/t-expedice-2016.

  Vojtěch Tutr, NIDV (Národní institut pro další vzdělávání)

  Autoři