Na zasedání Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny PČR se ve čtvrtek 22. 5. 2017 projednávala vládní novela vodního zákona.

  Novela je technická a nekonfliktní. Téměř veškerý čas byl pak věnovaný situaci táborů „na zelené louce u vody“.

  Zástupkyně Ministerstva životního prostředí (MŽP), náměstkyně Berenika Peštová na jednání u místopředsedkyně Senátu Miluše Horské slíbila, že představí návrh řešení. Tento návrh bohužel nebyl ani poslancům, ani ČRDM znám před zahájením jednání výboru. Poslanci pak na místě konstatovali, že se kloní k řešení úpravy §67 tak, jak ho navrhuje ČRDM – a ne vtělením nového přechodného ustanovení, jak navrhuje MŽP.

  Pro přechodné ustanovení nenalézali přítomní členové výboru reálný důvod. Jednalo by se o nějaké časové omezení? My ale chceme tyto tábory řešit přeci trvale…! MŽP tedy přislíbilo další jednání a přípravu nového znění pro jednání Zemědělského výboru PS PČR, který vodní zákon projednává příští týden. Zpravodaj zákona poslanec Karel Tureček, který je i členem zemědělského výboru, požádal MŽP o součinnost.

  První schůzka s odborem legislativy MŽP proběhla hned na místě. Vysvětlili jsme si situaci, nyní čekáme na stanovisko vedení MŽP a zaslání nového návrhu řešení. Pozitivní je, že se tomu poslanci chtějí věnovat a o tábory tohoto typu mají, stejně jako organizace i rodiče dětí zájem. Myslím, že u mnohých se v dané tematice zrcadlí i vlastní zkušenost nebo osobní prožitky.

  Aleš Sedláček, předseda ČRDM

  #tábory #vodnízákon #povodně

  Autor