Smysluplné trávení volného času je neoddělitelnou součástí výchovy dětí a mládeže. Ta musí stát na třech pilířích – rodina, škola, volný čas.

  Všem třem těmto oblastem je třeba věnovat pozornost. Pokud jeden z pilířů nestojí na pevných základech, zdravému rozvoji dítěte něco chybí. Na Vysočině je o volný čas dětí postaráno dobře. Mohly se o tom přesvědčit více než dva tisíce účastníků projektu „Volný čas není nuda“, který začátkem září proběhl ve všech okresních městech Vysočiny.

  V rámci tohoto veletrhu volnočasových organizací realizovaného Radou dětí a mládeže kraje Vysočina se prezentovalo téměř šedesát dětských a mládežnických organizací.

  „Naším cílem bylo ukázat rodičům a dětem širokou škálu možností, jak trávit volný čas. Děti si mohly vyzkoušet nejrůznější aktivity a zároveň se rovnou mohli zeptat představitelů jednotlivých organizací na podrobnosti.“ přibližuje za organizátory předseda Rady dětí a mládeže kraje Vysočina Jan Burda. A dodává: „Chceme rodičům usnadnit rozhodování a především je přimět k tomu, aby jejich děti trávily volný čas smysluplně.“

  Pokud se nějaký rodič rozhodne přihlásit své dítě do oddílu či kroužku, je podle Burdy je důležité věnovat trochu času jeho výběru. „Rodiče by se s organizací a vedoucími měli seznámit, aby věděli, co je její náplní a kam budou dítě posílat,“ radí Jan Burda. Důležité je také přizpůsobit výběr kroužku povaze a schopnostem dítěte.

  Mnoha rodičům se může zdát, že výsledky takové pravidelné výchovy jsou pro ně nezajímavé. „Zapojení se do nějakého oddílu je pro dítě zkušenost, která se neprojeví hned druhý den. Trávení volného času s vrstevníky při společném programu se zúročí až časem. V budoucnosti však budou z této zkušenosti děti těžit,“ tvrdí Jan Burda. Děti se mohou během školního zapojit do nejrůznějších aktivit – mohou chodit do přírody, jezdit na vodu, věnovat se modelařině, chovat exotická zvířata, spát pod stanem nebo širákem, tancovat a celou řadu dalších zajímavých věcí.

  Více informací a podrobnosti o jednotlivých organizacích najdete na www.volnycas-vysocina.cz

  Více informací: Jan Burda, 777 750 131, info@rdmkv.cz

  Rada dětí a mládeže kraje Vysočina
  vznikla v roce 2001 nejen za účelem koordinace všech neziskových organizací působících v kraji Vysočina, ale také za účelem zprostředkování komunikace mezi nimi a orgány státní správy a zajištění přísunu informací všem členům i zájemcům z řad veřejnosti. V současné době sdružuje více než 20.000 individuálních členů ve dvacítce organizací.

  V současné době realizuje několik projektů. Například www.projektprotebe.cz, www.tabory-vysocina.cz, www.volnycas-vysocina.cz a další.

  Více informací o RDMKV je na webu www.rdmkv.cz

  O možnostech náplně volného času dětí se dozvíte nejvíc na: www.kamchodit.cz

  Autor