Autor: Jan Burda

Veletrh  s názvem  Volný čas není nuda představil začátkem září na Vysočině rekordních sedmdesát tři dětských organizací. Zájem byl rekordní Ve všech pěti okresních městech Vysočiny proběhl na začátku září již desátý ročník veletrhu Volný čas není nuda. “Zaznamenali jsme zvýšený zájem organizací i veřejnosti,” říká Jan Burda – předseda Rady dětí a mládeže kraje Vysočina – a dodává: “Jsem přesvědčen, že to způsobeno tím, že všechny kroužky, oddíly a kluby zase mohou normálně fungovat. Rodiče tak chtějí najít vhodné využití volného času pro své děti.” Pravidelné využití volného času je důležité Cílem veletrhu je ukázat rodičům a dětem širokou…

Více

Všechny příchozí vítala mladá dvojice v tradičním Horáckém kroji s ošatkou plnou jidášů pomazaných medem.Vlastnoručně ukovat hřebík či dýku, vytepat z plechového plátu růži, upéct jidáše, v noci najít poklad střežený černým kohoutem nebo zkusit štěstí ve starodávné hře koulení vajec. To vše si kromě zdobení velikonočních vajíček, pletení pomlázek a výroby jarní květinové vazby mohla během uplynulého víkendu vyzkoušet necelá stovka návštěvníků střediska Chaloupky u Kněžic.
Za největší tahák letošního ročníku tradiční akce nazvané „Než přijdou Velikonoce“ označila hlavní pořadatelka Marie Sára Rajnošková improvizovanou kovářskou dílnu na nádvoří zámečku.

Více

Chaloupky o. p. s. - logo Společnost pro Fair Trade ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Ostrůvek připravila na pondělí 30. března seminář s netradičním názvem „WATOTO – světem k jiným dětem“. Seminář je určen pro učitele mateřských škol a 1. a 2. ročníků škol základních. Za zajímavým názvem se ukrývají metody multikulturního vzdělávání pro nejmenší děti.
„Účastníci semináře se interaktivní formou seznámí s metodami příručky WATOTO, která usnadňuje začlenit multikulturní výchovu do výuky,“ řekla Hana Zachová ze střediska Ostrůvek. WATOTO seznamuje děti s jinými kulturami prostřednictvím fotografií se stejně starými dětmi z jiných koutů světa…

Více