Výběr letních táborů je v plném proudu. Jak ale najít ten správný?

  I když se to možná nezdá, zimní měsíce jsou obdobím, kdy je v celé řadě rodin řeč o letních táborech. Nabídka je velmi pestrá a různorodá. Rodiče dětí, které jezdí na oblíbený tábor opakovaně, to mají snadné.
  Co ale poradit rodičům, kteří vybírají tábor poprvé?

  Zeptali jsme se Jana Burdy – předsedy Rady dětí a mládeže kraje Vysočina, který se problematice letních táborů dlouhodobě věnuje.
  Jsou vůbec letní tábory v dnešní době u dětí ještě populární? Co je na nich tak zajímavé?

  Určitě jsou. A věřte nebo ne, podle průzkumu České rady dětí a mládeže jsou nejpopulárnější stanové tábory. Tedy ty v podsadových stanech. Nabídka je ale mnohem širší. Velké popularitě se těší také příměstské tábory. To je ale trošku jiná kapitola. Pro děti jsou totiž mnohem větším přínosem tábory pobytové. A co na táborech stále láká? Když pominu prvoplánový rodičovský důvod – potřebu dát děti někam „na prázdniny“ – tak z hlediska dětí je to jistě parta kamarádů, příslib dobrodružství a jistě i příležitost zažít něco nového a neznámého.

  Je tedy dobré dítě na tábor poslat?

  Já to slovo „poslat“ ve spojitosti s letním táborem nemám moc rád. Dítě, zvláště pokud jede na tábor poprvé, nesmí mít pocit, že je na tábor posláno. Děti by na tábor neměly jezdit proto, že babička nemá čas a nemůže hlídat, že rodiče už nemají dovolenou, nebo dokonce za trest. Tábor je pro dítě skvělá příležitost. Odpověď tedy zní – ano, pro děti je dobré jezdit na tábory. Na správném táboře děti rozvíjejí svoje schopnosti, učí se samostatnosti a dostanou do života obrovské množství znalostí a zkušeností, které jinde nezískají. Každopádně platí, že dítě by se na výběru tábora mělo podílet společně s rodiči.

  A jsme právě u toho. Jak se dá poznat ten správný tábor?

  Je sice pravda, že dnes není problém najít na internetu nebo v různých inzerátech celou řadu nabídek. Poznat kvalitní tábor ale nemusí být až tak náročné. Chce to jen trochu času.
  Jako nejbezpečnější způsob vidím jednoznačně získání referencí. Poptejte se známých, kamarádů vašeho dítěte. Jistě najdete nějaké děti, které na tábory jezdí. No, a jejich rodiče jsou tím nejlepším měřítkem. Bez obalu vám řeknou, jak to na táboře chodí a jestli jim vyhovuje. Možná i vystřídali více různých táborů. Jsou tak skvělým zdrojem informací. Navíc vaše dítě pojede poprvé na tábor s kamarádem, což je skvělé.

  A když tu možnost nemáme?
  Sestavili jsme deset otázek, které mohou pomoci. Pokud si na ně odpovíte a budete spokojeni, velmi pravděpodobně je to ten správný tábor. Když ještě připočítáte partu kamarádů, vaše dítě prožije skvělé léto.

  DESET OTÁZEK PRO VÝBĚR SPRÁVNÉHO TÁBORA

  1. BEZPEČNOST – Bude tábor pro naše dítě bezpečný?
  Správný tábor je také bezpečný – je nahlášen na hygienu, zdravotnické zařízení a obecní úřad a vedoucí jsou proškolení a dbají na bezpečnost v průběhu celého tábora.

  2. CENA – Co všechno zahrnuje cena tábora?
  Cena opravdu správného tábora je stanovena tak, aby rodiče již neměli žádné další výdaje související s programem či zajištěním tábora. Pokud dají dítěti kapesné, mají jistotu, že ho využije pouze pro vlastní potřebu a nikoli na doplatky za program. Je dobré si zjistit, zda je v ceně obsaženo také pojištění a jeho rozsah.

  3. DŮVĚRYHODNOST – Je organizátor tábora důvěryhodný?
  Vyplatí se o táboře i jeho provozovateli zjistit co nejvíc referencí. Jedním ze znaků důvěryhodnosti správného tábora je i ochota poskytovat informace.

  4. HYGIENA – Vyhovuje tábor přísným hygienickým předpisům?
  Správný tábor je v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti.

  5. INFORMOVANOST – Máme o táboře dostatek informací?
  Pokud jste přihlásili dítě na správný tábor, jistě máte předem dostatek informací a hlavní vedoucí nebo provozovatel vám jistě přímo a jasně odpoví na všechny otázky.

  6. KVALIFIKACE – Mají vedoucí odpovídající kvalifikaci?
  Správný tábor má jistě kvalifikované vedoucí – buď na základě kurzů nebo školení nebo na základě dlouhodobých zkušeností.

  7. PROGRAM – Jaký je program tábora?
  Ten správný tábor má předem připravený rozmanitý program s celotáborovou hrou.

  8. ROZVOJ – Přinese našemu dítěti tábor něco nového?
  Správný tábor formuje dětské hodnoty a životní postoje a je pro dítě přínosem ve všech směrech.

  9. STRAVOVÁNÍ – Bude na táboře zajištěno kvalitní stravování?
  Na správném táboře je strava zajištěna 5x denně a je zajištěn nepřetržitý pitný režim. Pokud jste narazili na dobrý tábor, hlavní vedoucí vám jistě rád ukáže jídelníček.

  10. ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ – Bude na táboře kvalifikovaný zdravotník?
  Zdraví účastníků tábora i jeho vedoucích leží na srdci každému provozovateli správného tábora. Proto je na každém správném táboře přítomen po celou dobu zdravotník, který prošel příslušným školením a má oprávnění vykonávat funkci zdravotníka na dětských zotavovacích akcích.

  Kompletní znění všech deseti otázek a celou řadu dalších rad a doporučení, včetně katalogu letních táborů najdete na www.tabory-vysocina.cz

  Rada dětí a mládeže kraje Vysočina vznikla v roce 2001 nejen za účelem koordinace všech neziskových organizací působících v kraji Vysočina, ale také za účelem zprostředkování komunikace mezi nimi a orgány státní správy a zajištění přísunu informací všem členům i zájemcům z řad veřejnosti. V současné době sdružuje více než 20.000 individuálních členů ve dvacítce organizací.
  V současné době realizuje několik projektů. Například www.tabory-vysocina.cz , www.volnycas-vysocina.cz a další. Více informací o RDMKV je na webu www.rdmkv.cz

  Autor