pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM
RUBRIKA: myslím si

     QR kód této stránky ->

Láme se chléb, nenechme se rozdrobit

Autor: Aleš Sedláček - předseda České rady dětí a mládeže | zařazeno: 18. 1. 2018 | zařadil/a: -maj- | přečteno 9396

Láme se chléb, prezidentské volby, kombinované s hledáním důvěry pro vládu, jsou hlavním mediálním tématem.

Předseda ČRDM Aleš Sedláček (foto Jiří Majer)

Je potřeba identifikovat problémy a objevovat světlo na konci tunelu. Důchody se zvyšují, resp. se slibuje, že se budou radikálně zvyšovat v budoucnu, stejně jako již vícekrát „odzkoušené“ jízdné zdarma. Po „neziskovkách-pijavicích“ přišel v prezidentské řeči ve sněmovně opět apel k sebe-financování neziskových organizací – nebo alespoň k větší míře spolufinancování. Celých 17 miliard, to jsou přeci velké peníze!

Aby označení „neziskovka“ ve společnosti negativně rezonovalo, je zapotřebí dlouholetá, systematická diskreditační rétorika. Když jste permanentně ve „světle ramp“ a stát se o vás dobře stará, docela se vám to daří. Máte jistě více posluchačů než kterákoli nezisková organizace, která kromě toho, že něco smysluplného dělá, o tom ještě musí pořád přesvědčovat tu část veřejnosti, jež s daným tématem nepřijde do styku. A tak časem není příliš obtížné přijmout fakt, že je tu nějaká skupina neziskovek, která „vysává“ státní rozpočet. Nevíme přesně, co to znamená, nevíme kdo to je, ale přeci nemáme důvod tomu nevěřit, když to říká prezident, poslanec nebo člen vlády.

Dobré je, že existuje několik veřejně dohledatelných a srozumitelně zpracovaných dokumentů, kde můžeme nalézt odpovědi na naše nevyřčené otázky. Vláda každoročně schvaluje materiál s názvem Rozbor financování NNO. Ministerstvo financí zase zveřejnilo pěknou publikaci s názvem Státní rozpočet 2017 v kostce. Obojí je volně ke stažení.

Jak se ty šílené miliardy na dotační programy pro NNO ve státním rozpočtu vlastně objevily? Jednotlivá ministerstva za ně musela tvrdě bojovat, a to právě s ministerstvem financí, které vedl současný premiér. Tedy žádné zjevení, žádné Lurdy, ale předem přesně naplánovaná a mnohokrát podložená čísla.

Například v oblasti mládeže dlouhodobě upozorňujeme na to, že státní dotace z ministerstva školství do této oblasti ve výši 0,25 mld. je žalostně nízká a nerespektuje růst cen, počet zapojených dětí a mládeže ani vývoj státního rozpočtu. Ozývají se ale i sportovci, kultura. V naší oblasti máme výhodu v obrovském počtu dobrovolných vedoucích. To ale všude přeci nejde. Existují vysoce profesionalizované části neziskového sektoru, kde dobrovolník může být vítaným doplňkem poskytovaných služeb, nicméně jádro týmu musí být profesionální, jako je tomu například v sociálních službách. Kdo situaci zná, tak jistě nebude rozporovat navyšování dotací právě pro tuto oblast.

Mimochodem, víte, že stát si také zřizuje své neziskové, tzv. příspěvkové organizace? Také poskytují sociální služby, zajišťují kulturu, zabývají se vzděláváním. Každé ministerstvo jich má pod sebou několik. V roce 2017 jsme za ně zaplatili 62 mld. Kč. Víte, kolik financí rozdělí stát podnikatelům prostřednictvím dotací? Na rok 2017 bylo plánováno jen do zemědělství 37 miliard Kč, dopravcům pak 41 mld. Kč. Stranou nechávám příspěvkové organizace krajů, kde se přerozdělí ročně cca 100 mld. Kč. Dominantní část pak spolkne školství, následují sociální služby, kultura, zdravotnictví.

Při letmém pohledu na státní rozpočet zjistíte, že dotace není sprosté slovo, ale běžně využívaný nástroj, který stát uplatňuje tam, kde selhává běžný tržní vztah. Dopravce nebude provozovat veřejnou dopravu každý den z malé vesnice do okresního města, protože to bude ztrátové. Zemědělec nebude sekat louky u potoka a nechá je raději zarůst náletem, tak, jak tomu bylo v 90. letech, kdy se nedotovalo. Když nebudou mít fotbalisté na opravu hřiště, tak se nebude hrát fotbal. Hasiči nebudou mít čím hasit a kde se scházet.

Většina debat na toto téma se nakonec stočí k tomu, že vlastně většinu neziskovek chceme a naopak jejich podpora by se měla navyšovat. Tu jen někomu vadí, že stát podporuje programy na rovnoprávnost žen, protože se domnívá, že to není potřeba. Panický strach z migrace pak zavdává důvod k neochotě podporovat rozumné integrační programy, které léta pro MV realizují některé NNO. Někdo považuje za zbytečné pracovat s uživateli drog, vězni, bezdomovci, Romy, protože si přeci za to, jak žijí, mohou sami. Tady musí ale zafungovat rozumný politik, který konstatuje, že jsou věci, se kterými nemusí všichni souhlasit, ale protože máme problém, tak ho musíme řešit, a ne dělat jako že nic. To NIC nás bude stát mnohonásobně více než marginální částky dotací těm, kteří se alespoň pokouší.

Jedno mají lidé, kteří se pohybují v prostředí soukromých neziskových organizací, společné. Musí být kreativní a pracovití. Musí umět komunikovat, chápat svět kolem sebe a jeho potřeby. Musí umět kriticky myslet. V opačném případě jejich činnost nebude mít dlouhého trvání. Nejsou právě tyto vlastnosti problémem, kterého se někteří politici obávají?

Moc bych si přál, ať už dopadne volba prezidenta jakkoli, abychom společně pracovali s politiky na pozitivním obrazu neziskového sektoru. Neziskový sektor potřebuje podporu nejen od státu, ale i od veřejnosti, resp. konkrétních lidí. Jenže to jsou spojené nádoby. Těžko přesvědčíme veřejnost, když od prezidenta uslyšíme neustálá negativa. Neziskový sektor musí být otevřený, důvěryhodný a musí umět s darovanými prostředky transparentně hospodařit. Věřte, že tohle nám na srdci leží velmi, i když se sami mezi sebou také občas hádáme o svoji důležitost a o své schopnosti.

Teď ještě mít prezidenta-partnera, to by mohl být dobrý restart!


crdmČeská rada dětí a mládeže (ČRDM) zastřešuje 99 organizací pracujících s dětmi a mládeží, resp. jejich 200 000 členů a další desítky tisíc neorganizovaných, ale do pravidelné činnosti zapojených. ČRDM je příjemcem dotací z MŠMT ve výši cca 14 mil. Kč ročně. Celkový rozpočet je pak cca 21 mil. Kč. Tyto peníze slouží například k odpovědnostnímu pojištění vedoucích, úrazovému pojištění zapojených dětí, provozování právní poradny pro NNO. A také na zajištění zahraničních závazků státu vůči partnerským zemím v oblasti mládeže, na zajištění největšího dobrovolnického projektu s mladými lidmi 72 hodin, na vydávání tištěných a internetových periodik apod. Více na www.crdm.cz.




Související články:
Sčítání táborového lidu - 21.04.2021
Ať ČRDM hájí nejen zájmy svých členských organizací, ale i hodnoty vštěpované dětem - 16.04.2021
Proběhlo 53. Valné shromáždění ČRDM a její 10. Kongres - 15.04.2021
10. Kongres ČRDM a 53. Valné shromáždění ČRDM proběhnou online! - 08.03.2021
Za Janem Sokolem - 16.02.2021
Setkání s novou ředitelkou oddělení pro mládež - 05.02.2021
Levitio: Revoluce v oddílech - 22.01.2021
Česká rada dětí a mládeže se připojila k Síti na ochranu demokracie - 11.12.2020
Ceny Přístav 2020 předáme v lepších časech - 24.11.2020
52. VS ČRDM: Českou radu dětí a mládeže povede i nadále Aleš Sedláček - 20.11.2020
52. Valné shromáždění ČRDM potvrdilo Aleše Sedláčka ve funkci předsedy - 19.11.2020
Školení eso online - 18.10.2020
AKTUALIZOVÁNO! 52. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže - 16.10.2020
Online schůzka s premiérem o (ne)lití peněz do betonu - 16.10.2020
Jak se dařilo ČRDM v roce 2019… - 15.08.2020
Sedm platforem ve vzdělávání podepsalo Memorandum o Partnerství pro vzdělávání 2030+ - 22.06.2020
Pět dnů hrazené dovolené navíc pro dobrovolné vedoucí shválil i Senát - 11.06.2020
Sněmovna schválila pět dní placené dovolené pro oddílové vedoucí (AKTUALIZOVÁNO 1. 6.) - 29.05.2020
Pět dní placené dovolené pro oddílové vedoucí? Poslanci rozhodnou v pátek 29. 5. - 28.05.2020
K letním táborům 2020 živě na Facebooku ČRDM - 13.05.2020
Jarní Valné shromáždění ČRDM bylo zrušeno - 08.05.2020
Služba druhým: Co dělají dětské a mládežnické spolky v době koronaviru - 11.04.2020
Jarní Valné shromáždění ČRDM se odkládá - 24.03.2020
Koronavirus: Junák – český skaut pozastavil činnost. A jiné dětské a mládežnické organizace? - 10.03.2020
Píše nám Michal Urban - 13.02.2020
K novele zákona o ochraně veřejného zdraví - 13.01.2020
Kurz pro zdravotníky by měl absolvovat každý vedoucí - 04.01.2020
PF 2020 - 30.12.2019
Prodloužení členství v ČRDM na rok 2020 - 08.12.2019
Ceny Přístav 2019 předány - 29.11.2019
51. Valné shromáždění ČRDM přijalo další členskou organizaci. Nyní jich je 98 - 15.11.2019
51. VS ČRDM: Řady České rady dětí a mládeže se rozšířily o další spolek - 14.11.2019
Aleš Sedláček: Hrdinové uctívaní na Den veteránů nedělili problémy na naše a ty cizí - 12.11.2019
51. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže - 06.11.2019
Využijte podzimních prázdnin k objevování Sametek - 25.10.2019
Peníze za práci chtějí i mileniálové – avokádová revoluce se na pracovním trhu nekoná - 17.10.2019
Odešel Miroslav Mikeš, jeden z „otců zakladatelů“ ČRDM - 19.09.2019
Nominujte na Cenu Přístav - 18.09.2019
Otevřený dopis ČRDM ministru zahraničí a školství k záchraně sektoru mládeže v Radě Evropy - 10.05.2019
50. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže odsouhlasilo doplnění jejích stanov - 12.04.2019
Blíží se 50. Valné shromáždění ČRDM - 01.03.2019
Co nás nezabije, to nás posílí - 01.02.2019
U ministra školství - 31.01.2019
Česká rada dětí a mládeže napsala premiérovi dopis, jímž podpořila ministra školství Roberta Plagu - 30.01.2019
Jak pracovat s Youthwiki? - 30.12.2018
Vánočně - novoroční - 25.12.2018
Vánoční přání - 24.12.2018
Co je to Youthwiki? - 12.12.2018
Již sedmnácté udílení Ceny Přístav České rady dětí a mládeže vyvrcholilo natáčením němé filmové grotesky - 30.11.2018
Cena Přístav za rok 2018 má své držitele - 28.11.2018
49. Valné shromáždění ČRDM přijalo do svých řad další organizaci. Má jich teď 98 - 16.11.2018
Uskutečnilo se 49. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže - 15.11.2018
Lidé z ČRDM a zastupitelstva Prahy 3 v neděli zavzpomínali na válečné veterány - 13.11.2018
Dostanou dětské a mládežnické organizace víc peněz? - 08.11.2018
Cesty vlakem pro oddíly s podzimem nekončí... - 05.11.2018
Sport musí začínat sedmičkou (Aktualizováno 8. 11.) - 02.11.2018
49. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže - 20.10.2018
Společné jízdenky vlakem na podzimní prázdniny? Poradíme vám... - 16.10.2018
Cestujete vlakem s oddílem? Jak skloubit současné slevy a navíc si zajistit místenku pro skupinu? - 12.10.2018
Cena Přístav 2018 - 11.09.2018
Archa č. 5 se těší na Vaše prázdninové příspěvky - 03.09.2018
K výsledkům dosavadních jednání o hygienicko-zdravotnické problematice táborů - 19.06.2018
Česká rada dětí a mládeže přijala do svých řad královéhradeckou regionální „střechu“ - 21.04.2018
Proběhlo 48. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže i její 9. Kongres - 19.04.2018
Cestujete vlakem s oddílem? Využijte skupinové jízdenky - 11.04.2018
Strach, že rozhodnutí o dotaci vzbudí nevoli, svírá neziskovky i úředníky - 10.04.2018
48. Valné shromáždění ČRDM se bude konat 19. 4. - 03.04.2018
Tři desítky neziskovek včetně ČRDM píší Andreji Babišovi kvůli legislativě přijímané v Maďarsku - 19.03.2018
Asi jsem něco udělal dobře - 11.03.2018
Učitelské noviny: Rozhovor s předsedou ČRDM Alešem Sedláčkem - 01.03.2018
Cestujete vlakem s oddílem? Využijte skupinové jízdenky - 27.02.2018
Dětské organizace nesouhlasí se zněním tiskové zprávy NKÚ - 14.02.2018
Ke zprávě NKÚ ohledně dotací pro dětské organizace se vyjádřily MŠMT i ČRDM - 12.02.2018
ŠKOLENÍ "ESO online" - přihlašte se - 21.01.2018
Ministr se setkal se zástupci České rady dětí a mládeže - 14.01.2018
Česká televize bude mít Diváckou radu, sešla se poprvé 8. ledna 2018 - 12.01.2018
Zástupci ČRDM u ministra školství - 12.01.2018
Díky za spoustu péefek - 07.01.2018
PF 2018 - 31.12.2017


vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Workcampuj v Česku! (www.inexsda.cz)
8. 5. 2021, 622x
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
ADAM.cz
22. 4. 2021, 751x
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory





MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2021 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> --> --> --> --> Google+