U příležitostí 80. výročí vydání prvního dílu komiksu Rychlé šípy vyhlásila Skautská nadace Jaroslava Foglara výzvu k předkládání projektů. Cílem podpory jsou veškeré aktivity vedoucí k připomenutí vzniku jedinečného fenoménu, jehož prostřednictvím spisovatel a vychovatel Jaroslav Foglar pozitivně ovlivňoval a motivoval generace svých čtenářů.

    Předpokládaná maximální celková výše grantů poskytnutých v druhém kole je 50.000.- Kč

    Uzávěrka pro druhé kolo je prodloužena do 15.11.2018

    Autoři