Poznamenejte si do kalendáře: 49. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže se bude konat ve čtvrtek 15. 11. 2018 od 16:30 hodin v zasedací místnosti č. 254 SMOSK na adrese Senovážné náměstí 23, Praha 1.

    Připomínáme, že nejpozději týden před konáním Valného shromáždění by Kancelář ČRDM měla obdržet od jednotlivých členských organizací jména zástupců na VS spolu s informací, kteří ze zástupců mají oprávnění hlasovat. Posílejte na email: sekretariat@crdm.cz. Pokud se nemůže dotyčný z vážných důvodů dostavit, může ho zastoupit jiný člen VS. Člen VS může zastupovat libovolný počet dalších členů VS na základě plné moci potvrzené statutárním orgánem členské organizace, ve které je zastupovaný registrován.

    Výše uvedené neplatí pro zvolené společné zástupce Komory regionálních a místních spolků a Komory nespolkových členů, jejichž mandát je závazkem osobní povahy.

    Upozorňujeme, že dle Stanov ČRDM (čl. 5, odst. 1b) nejvýše jeden zástupce z jedné členské organizace ve VS může být v den konání VS starší 35 let. Aktualizovaný seznam sdružení s počtem mandátů na VS je k nahlédnutí zde:
    http://crdm.cz/download/mailing/20181019/mandaty-49-VS-CRDM.pdf

    Autor