pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM

     QR kód této stránky ->

Sport musí začínat sedmičkou (Aktualizováno 8. 11.)

Autor: ČRDM | zařazeno: 2. 11. 2018 | zařadil/a: -maj- | přečteno 5594

(Článek je rozšířen o čtvrtý odstavec, pod mezititulkem Jaký bude další vývoj situace?, obsahující mj. odkaz na video – komentář předsedy ČRDM Aleše Sedláčka k jednání sněmovního výboru, poskytnutý zpravodajskému kanálu České televize ČT24.)

Skákání přes švihadlo vyžaduje hodně obratnosti (foto Michala K. Rocmanová, ZHSK)

Přestože počty členů spolků dětí a mládeže rostou a klubovny praskají ve švech, státní podpora dětských a mládežnických organizací se snižuje!
Zatímco Ministerstvo školství původně navrhovalo ve státním rozpočtu kapitolu mládeže posílit, do Poslanecké sněmovny nakonec dorazil návrh zcela opačný. Kapitola „sport“ roste letos o 1,5 miliardy, kapitola „mládež“ ale bude oproti roku 2018 dokonce ponížena, o čtyři a půl milionu. Peníze na klubovny, vybavení pro volnočasové aktivity, opravy základen reálně pořád klesají. Přestože jsou organizace vedeny dobrovolníky, nemají dostatek prostředků, aby mohly zabezpečit obrovský zájem o činnost ze strany dětí a rodičů.

Zadák občas mívá plné ruce práce (foto Tomáš Litera)Nácvik horolezeckých postupů (foto Junák – český skaut)Ve spolcích sdružených v České radě dětí a mládeže se pravidelné činnosti účastní více než 200 000 dětí a mladých lidí do 26 let. Skauti, pionýři, tomíci i členové drtivé většiny dalších organizací nečerpají z kapitoly „sport“, ale z kapitoly „mládež“. K přerozdělení prostředků uvnitř rozpočtu MŠMT došlo v poslední fázi přípravy státního rozpočtu. Zatímco MŠMT mělo zájem prostředky určené mládeži navýšit, nakonec zřejmě zvítězila politická vůle jasně deklarovat podporu sportu.

Na tomíckém Turistickém závodě (foto Asociace TOM)Předseda České rady dětí a mládeže pojmenovává nastalou situaci otevřeně:
„Sport musí začínat sedmičkou! A opravdu, když se podíváte na návrh zákona o státním rozpočtu, tak, jak dorazil do Poslanecké sněmovny, sport má přesných 7 miliard. Uprostřed výcviku (foto Tomáš Klik)Ne, že by to skutečně znamenalo navýšení sportu o 1,5 miliardy oproti roku 2018, jak by se na první pohled zdálo. Aby se tam sedmička skutečně objevila, muselo dojít k několika maskovacím manévrům uvnitř MŠMT. Na výpravách se vždycky najde nějaká překážka, kterou je třeba zdolat... (foto Michala K. Rocmanová, ZHSK)Z rozpočtových kapitol mládež a regionální školství se kus odkrojilo, přesunulo se do kapitoly sport a pak se to opticky dorovnalo do 7 miliard. Na jedné straně existují strategie, koncepce, různé poradní orgány, výzkumy, ale když potřebujete sedmičku na začátku, vše jde stranou. Jako by se děti v našich organizacích hýbaly o tolik méně než ve sportovních? To je přeci nesmysl! Naopak, zdravý a všestranný pohybový rozvoj je ve většině našich organizací jasnou součástí výchovného programu,“ uvádí Aleš Sedláček, předseda ČRDM.

Vodní skauti v akci (foto David Urban)Jaký bude další vývoj situace?
To mají v této chvíli v rukou poslanci.
Sněmovní výbor doporučil 7. listopadu 2018 v návrhu rozpočtu ministerstva školství na příští rok přidat mládežnickým organizacím 20 milionů korun. Předseda ČRDM Aleš Sedláček při té příležitosti poskytl ČT24 komentář k jednání Školského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o rozpočtu na rok 2019. Přehrát si ho můžete v iVysílání, začátek je v čase 8:34.

Věříme, že práce s dětmi v organizacích je pro pana premiéra důležitá, proto ho otevřeným dopisem žádáme o prověření stavu věci. „Jsme z této situaci zmateni a prosíme Vás, pane premiére, abyste ji prověřil, popřípadě inicioval nápravná opatření,“ citujeme ze zmiňovaného dopisu.
Jeho celé znění si můžete přečíst zde.

Na tomíckém Turistickém závodě (foto Asociace TOM)„Děti mají málo pohybu! Podobné věty slýcháme na adresu našich dětí ze všech stran. Ale jakého pohybu by vlastně naše děti měly mít víc?. Realita je často taková, že děti buď nesportují vůbec, nebo se od útlého věku věnují jenom konkrétnímu sportu.Jestřáb, nebo Luňák...? (foto Tomáš Litera) Většinou se ale jedná o náročný trénink, tlak na výkon a specifický pohyb, který může vést i k poškození pohybového aparátu. Fyzickou aktivitou nejsou jen výkony ve sportovních disciplínách, ale i činnosti typu chůze, turistika včetně vysokohorské, běhání venku, lezení po stromech, jízda na kole, plavání, vodácké aktivity a další. A těch mají současné děti nedostatek – což o ovšem určitě neplatí pro dětské organizace.Myšlenka přirozeného zdravého pohybu je nosným pilířem činnosti celé řady dětských a mládežnických organizací (foto Michala K. Rocmanová, ZHSK) Myšlenka přirozeného zdravého sportování, které děti rozvíjí ve všech směrech a ty ho berou jako přirozenou součást života, je naopak nosným pilířem naší činnosti. Dobrým příkladem jsou třeba tomícké Turistické závody,“ říká Ondřej Šejtka z Asociace TOM, který je zároveň i trenérem oddílu národní házené.


Pár dalších postřehů z praxe:

„V praxi na škole v centru Smíchova – zejména jako třídní učitelka – vnímám zásadní rozdíly v sociální zdatnosti dětí. Současné dětství je často uspěchané a zaměřené na výkon. Značná část našich žáků tráví volný čas v kroužcích – keramikou, flétnou počínaje a hokejem či ragby konče. Zdálo by se, že jsou uspokojovány všechny jejich potřeby, ale… Zejména ve chvílích, kdy opouštíme školní lavice a tvoříme společný program, zřetelně vystupuje zajímavý jev. V tu chvíli z kolektivu dětí vyčnívají ty, ze kterých možná nebudou vrcholoví sportovci nebo klavírní virtuosové, ale – oproti dětem navštěvujícím jednostranně zaměřené aktivity – jsou schopné „táhnout“ za jeden provaz. Děti, které nemyslí jen na odměnu nebo vítězství, ale mají radost ze společně odvedené práce, umí se radovat i z úspěchu druhých a přát jim ho. Rozdíl mezi dětmi je zřetelný, a tak jsem zjišťovala, čím to je. Většina těch „týmových“ dětí navštěvuje oddíly Junáka, Pionýra, Kondora, Duhy…“
Kateřina Vlachova, učitelka Základní školy U Santošky, Praha

„Vzhledem k malé fyzické zátěži dětí ve škole, tak i ve volném čase, je aktivita na schůzkách, výletech, výpravách a táborech pro děti důležitá. Vede ke zlepšování fyzických zdatností, pravidelná pohybová aktivita podporuje i dobré fungování imunitního systému. Kolektivní práce v oddíle vede i ke zvýšení psychické zdatnosti dětí.“
Jitka Suská, lékařka, Brno

„Mrzí nás, že v současné době již nemůžeme přijímat nové členy do oddílů, přestože se nám stále ozývají další zájemci. Máme čtyři oddíly, každý eviduje asi 25–30 dětí. Další oddíl zatím nemůžeme založit, protože už by se neměl kdy scházet. U nás sice máme dostatek kvalifikovaných dobrovolníků, kteří mají zájem o celoroční práci s dětmi, ale o klubovnu se dělíme ještě s další pionýrskou skupinou, takže ji můžeme využívat jen tři dny v týdnu.“
Dagmar Čechová, vedoucí Pionýrské skupiny Mír Domažlice

„Naše oddíly v současnosti sídlí v prostorách fary nebo v prostorách, které si skautské středisko pronajímá od města. Vedoucích máme v Boskovicích dost, ale prostory nás limitují. Naše středisko má potenciál pro vznik až dvou dalších oddílů mladších členů, ale v současné době by se neměli kde scházet.”
skautská vedoucí Ludmila Dobrozemská

„Bez pomoci okolí si naši pravidelnou činnost neumím představit. Pro mě – Pražanku je obtížné např. udržení pionýrské klubovny (nájem, zálohy na vodné, stočné, elektřinu, komíny…), nemluvě o jejím vybavení.“
Jana Čiháková, vedoucí 143. pionýrské skupiny Jana Nerudy, Praha

„Kdo nemá možnost srovnání, neumí si představit, jak propastný je rozdíl mezi dětmi aktivně zapojenými do činnosti dětské organizace a těmi ostatními. Rozdíly se týkají zejména dovedností senzomotorických a sociálních, návyků a morálně volních vlastností. Pro děti nezapojené v oddílech je problém ujít třeba i jen 1 km, uklidit po sobě, ustlat si, podřídit se většině…“
matka tří dětí – členů Asociace turistických oddílů ČR a zároveň učitelka 1. stupně s dvacetiletou praxí

„Členové – i ti bývalí – organizací dětí a mládeže mají ve svém životě více pohybu a sportu než obecná populace mladých lidí. Potvrzuje to řada výzkumů, i aktuální data z reprezentativního šetření životního stylu české společnosti KANTAR Lifestyle 2018, kterého se účastnilo i 1178 mladých lidí ve věku od 16 do 30 let. Podle něj 76 % mladých členů organizací dětí a mládeže sportuje alespoň 1x týdně, alespoň 1x měsíčně poté dalších 14 %, celkem tedy 90 %. Mladí lidé, kteří nejsou členy takové organizace, sportují alespoň 1x týdně jen v 56 % a 1x měsíčně jen v 19 %. Méně než 1x měsíčně nebo vůbec nesportuje 26 % mladých lidí, kteří nikdy nebyli členy organizace dětí a mládeže, mezi členy i bývalými členy je to jen kolem 10 %.“
Jan Husák, vedoucí analytické sekce České rady dětí a mládeže.

"Děti navštěvující turistické oddíly se oproti vrstevníkům mnohostranně rozvíjí dovednostně i sociálně, což je opakovaně pozitivně reflektováno rodiči, školou či často okolím, do kterého se na výpravách a akcích dostávají. Pozitivní důsledky mají však přesah i do jejich budoucího pracovního života a společnosti – stále častěji se profesně setkávám s požadavkem middle- i top managementu o hledání odborníků a mladých lidí s dlouhodobou zkušeností ze skautu, z Asociace TOM a z jiných spolků podobného ladění – pro jejich vyšší organizační dovednosti, zodpovědnost, schopnost vést tým a v neposlední řadě i morální zásady."
Matěj Chour – IT Recruiter, ŠKODA AUTO Česká republika
Související články:
Sčítání táborového lidu - 21.04.2021
Ať ČRDM hájí nejen zájmy svých členských organizací, ale i hodnoty vštěpované dětem - 16.04.2021
Proběhlo 53. Valné shromáždění ČRDM a její 10. Kongres - 15.04.2021
10. Kongres ČRDM a 53. Valné shromáždění ČRDM proběhnou online! - 08.03.2021
Za Janem Sokolem - 16.02.2021
Setkání s novou ředitelkou oddělení pro mládež - 05.02.2021
Levitio: Revoluce v oddílech - 22.01.2021
Česká rada dětí a mládeže se připojila k Síti na ochranu demokracie - 11.12.2020
Ceny Přístav 2020 předáme v lepších časech - 24.11.2020
52. VS ČRDM: Českou radu dětí a mládeže povede i nadále Aleš Sedláček - 20.11.2020
52. Valné shromáždění ČRDM potvrdilo Aleše Sedláčka ve funkci předsedy - 19.11.2020
Školení eso online - 18.10.2020
AKTUALIZOVÁNO! 52. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže - 16.10.2020
Online schůzka s premiérem o (ne)lití peněz do betonu - 16.10.2020
Jak se dařilo ČRDM v roce 2019… - 15.08.2020
Sedm platforem ve vzdělávání podepsalo Memorandum o Partnerství pro vzdělávání 2030+ - 22.06.2020
Pět dnů hrazené dovolené navíc pro dobrovolné vedoucí shválil i Senát - 11.06.2020
Sněmovna schválila pět dní placené dovolené pro oddílové vedoucí (AKTUALIZOVÁNO 1. 6.) - 29.05.2020
Pět dní placené dovolené pro oddílové vedoucí? Poslanci rozhodnou v pátek 29. 5. - 28.05.2020
K letním táborům 2020 živě na Facebooku ČRDM - 13.05.2020
Jarní Valné shromáždění ČRDM bylo zrušeno - 08.05.2020
Služba druhým: Co dělají dětské a mládežnické spolky v době koronaviru - 11.04.2020
Jarní Valné shromáždění ČRDM se odkládá - 24.03.2020
Koronavirus: Junák – český skaut pozastavil činnost. A jiné dětské a mládežnické organizace? - 10.03.2020
Píše nám Michal Urban - 13.02.2020
K novele zákona o ochraně veřejného zdraví - 13.01.2020
Kurz pro zdravotníky by měl absolvovat každý vedoucí - 04.01.2020
PF 2020 - 30.12.2019
Prodloužení členství v ČRDM na rok 2020 - 08.12.2019
Ceny Přístav 2019 předány - 29.11.2019
51. Valné shromáždění ČRDM přijalo další členskou organizaci. Nyní jich je 98 - 15.11.2019
51. VS ČRDM: Řady České rady dětí a mládeže se rozšířily o další spolek - 14.11.2019
Aleš Sedláček: Hrdinové uctívaní na Den veteránů nedělili problémy na naše a ty cizí - 12.11.2019
51. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže - 06.11.2019
Využijte podzimních prázdnin k objevování Sametek - 25.10.2019
Peníze za práci chtějí i mileniálové – avokádová revoluce se na pracovním trhu nekoná - 17.10.2019
Odešel Miroslav Mikeš, jeden z „otců zakladatelů“ ČRDM - 19.09.2019
Nominujte na Cenu Přístav - 18.09.2019
Otevřený dopis ČRDM ministru zahraničí a školství k záchraně sektoru mládeže v Radě Evropy - 10.05.2019
50. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže odsouhlasilo doplnění jejích stanov - 12.04.2019
Blíží se 50. Valné shromáždění ČRDM - 01.03.2019
Co nás nezabije, to nás posílí - 01.02.2019
U ministra školství - 31.01.2019
Česká rada dětí a mládeže napsala premiérovi dopis, jímž podpořila ministra školství Roberta Plagu - 30.01.2019
Jak pracovat s Youthwiki? - 30.12.2018
Vánočně - novoroční - 25.12.2018
Vánoční přání - 24.12.2018
Co je to Youthwiki? - 12.12.2018
Již sedmnácté udílení Ceny Přístav České rady dětí a mládeže vyvrcholilo natáčením němé filmové grotesky - 30.11.2018
Cena Přístav za rok 2018 má své držitele - 28.11.2018
49. Valné shromáždění ČRDM přijalo do svých řad další organizaci. Má jich teď 98 - 16.11.2018
Uskutečnilo se 49. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže - 15.11.2018
Lidé z ČRDM a zastupitelstva Prahy 3 v neděli zavzpomínali na válečné veterány - 13.11.2018
Dostanou dětské a mládežnické organizace víc peněz? - 08.11.2018
Cesty vlakem pro oddíly s podzimem nekončí... - 05.11.2018
49. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže - 20.10.2018
Společné jízdenky vlakem na podzimní prázdniny? Poradíme vám... - 16.10.2018
Cestujete vlakem s oddílem? Jak skloubit současné slevy a navíc si zajistit místenku pro skupinu? - 12.10.2018
Cena Přístav 2018 - 11.09.2018
Archa č. 5 se těší na Vaše prázdninové příspěvky - 03.09.2018
K výsledkům dosavadních jednání o hygienicko-zdravotnické problematice táborů - 19.06.2018
Česká rada dětí a mládeže přijala do svých řad královéhradeckou regionální „střechu“ - 21.04.2018
Proběhlo 48. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže i její 9. Kongres - 19.04.2018
Cestujete vlakem s oddílem? Využijte skupinové jízdenky - 11.04.2018
Strach, že rozhodnutí o dotaci vzbudí nevoli, svírá neziskovky i úředníky - 10.04.2018
48. Valné shromáždění ČRDM se bude konat 19. 4. - 03.04.2018
Tři desítky neziskovek včetně ČRDM píší Andreji Babišovi kvůli legislativě přijímané v Maďarsku - 19.03.2018
Asi jsem něco udělal dobře - 11.03.2018
Učitelské noviny: Rozhovor s předsedou ČRDM Alešem Sedláčkem - 01.03.2018
Cestujete vlakem s oddílem? Využijte skupinové jízdenky - 27.02.2018
Dětské organizace nesouhlasí se zněním tiskové zprávy NKÚ - 14.02.2018
Ke zprávě NKÚ ohledně dotací pro dětské organizace se vyjádřily MŠMT i ČRDM - 12.02.2018
ŠKOLENÍ "ESO online" - přihlašte se - 21.01.2018
Láme se chléb, nenechme se rozdrobit - 18.01.2018
Ministr se setkal se zástupci České rady dětí a mládeže - 14.01.2018
Česká televize bude mít Diváckou radu, sešla se poprvé 8. ledna 2018 - 12.01.2018
Zástupci ČRDM u ministra školství - 12.01.2018
Díky za spoustu péefek - 07.01.2018
PF 2018 - 31.12.2017


vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Workcampuj v Česku! (www.inexsda.cz)
8. 5. 2021, 624x
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
ADAM.cz
22. 4. 2021, 752x
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2021 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> --> --> --> --> Google+