„Přijď mezi nás!“ – Tematickému vybídnutí, zaštiťujícímu první letošní číslo zpravodaje Archa, věnovalo svou pozornost docela dost členských spolků České rady dětí a mládeže: tomíci, (čili Asociace turistických oddílů mládeže) pionýři, mladí dobrovolní hasiči (SHČMS), mopíci (neboli Mladí ochránci přírody), Hodina H, lidé z INEXu a z Duhy…

  Díky nim všem se dá prakticky na celý únorový sešit Archy vztáhnout titulek jednoho z tomíckých příspěvků: Sláva pospolité pestrosti.

  Nad otázkou, co vlastně mohou mládežnické organizace nabízet – nejen svým členům, ale i těm, kteří k nim zrovna nepatří – se ve svém úvodníku zamýšlí Eva Havlíčková z pelhřimovské Hodiny H: „Zajímavou formou představovat mladým témata důležitá pro jejich současný i budoucí život. Být tady pro ně,“ napsala. A jak takové představování může třeba vypadat, to už se dozvíte v článcích nadepsaných Jak na nováčky v České Lípě, Jak (ne)hledat nové vedoucí, Vezměte za kliku…, Výzva: povedu workcamp či Duha a děti z dětských domovů.

  V Arše se mj. také dozvíte o prosincové konferenci Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog s mládeží, konané v sále Konírny Poslanecké sněmovny a v Profesním domě, jakož pak i to, co že se vlastně skrývá pod výrazem Youth Goals. S čímž navíc úzce souvisí i další z „odborných“ textů, pojednávající o online encyklopedii tzv. národních politik mládeže – Youthwiki.

  Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) napsala koncem ledna otevřený dopis předsedovi vlády Andreji Babišovi, v němž vyjádřila svoji podporu ministru školství Robertu Plagovi; následně se s panem ministrem zástupci ČRDM setkali. I o tom referuje první letošní Archa, stejně jako o postojích, které vedení České rady zastává, resp. zastávalo vůči novele Insolvenčního zákona a k debatám nad novelizací Zákona o ochraně veřejného zdraví.

  Nová Archa dala šanci také literatuře. Předně otiskuje obsáhlejší text od Skautské nadace Jaroslava Foglara, věnovaný dvacetiletému výročí Jestřábova (skautská přezdívka JF, pozn.) úmrtí.
  Myšlenkové a tvůrčí propojení woodcrafterů z Ligy lesní moudrosti s tomíky nalezlo svůj výraz v novém knižním titulu. Jde o dvousetstránkovou publikaci Jiřího Porsche – Ablakély „Týpí jako domov“, vydanou péčí Asociace TOM, a vy se o ní v letošní „jedničce“ Archy rovněž dočtete. A ještě něco: zkusili jsme též nabídnout prostor řekněme „tvorbě čtenářů“. (Pamětníci si možná vzpomenou, že kdysi to bývalo v časopisech běžné; v současnosti nikoli.) Jak náš malý experiment dopadá? Nalistujte si Literární kajutu.

  V „dotazníkovém šetření“ ohledně Březových lístků pokračuje coby respondent v tomto čísle Ondřej Turek – Opičák.
  K odpovědi na anketní otázku Archy, znějící Jaké pozvání ke spolupráci Vám nedávno udělalo radost?, si tentokrát vyhradily čas zpěvačka a herečka Monika Načeva spolu s Dagmar Zavadilovou, ředitelkou Domova pro seniory Háje…
  A tak bychom mohli ještě chvilku pokračovat:


  Píše se v tomto čísle Archy o Vás? Chcete-li, můžete si přidat odkaz na svůj web či blog…