Skautská nadace Jaroslava Foglara dlouhodobě podporuje aktivity, které pomáhají udržovat ve společnosti odkaz spisovatele a vychovatele Jaroslava Foglara.

  Nadace vyhlašuje grantovou výzvu na podporu takovýchto aktivit, žádosti se podávají pomocí formuláře na webu do 15. května 2019. Podpořeny budou zejména nové a inovativní akce a pravidelné akce, kde díky příspěvku Nadace dojde k jejich významnému rozvoji. Je možné žádat o částku od 3 do 15 tisíc Kč (v případě akce skutečně výjimečného dosahu je možno horní hranici navýšit). Oprávněnými žadateli jsou spolky, oddíly, organizace, knihovny.

  Více informací a formulář výzvy najdete na webu SNJF.

  Kromě toho je možné zažádat i o podporu akcí formou věcných cen. Jedná se o “balíčky” s foglarovskou tématikou, zejména knížky JF, drobné dárkové předměty, pohlednice, záložky a pod. Orientační hodnota balíčku cen se bude pohybovat kolem 1000 Kč. Termíny podání žádosti o věcné ceny jsou 30. duben a 30. září 2019.

  Více informací a žádosti o tuto formu podpory najdete zde:
  https://skautskanadace.cz/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-zadosti-o-grant-na-akce-propagujici-dilo-a-myslenky-jaroslava-foglara/

  Autor