Již 23. ročník veřejné sbírky Český den proti rakovině se letos uskuteční ve středu 15. května.

  V tento den vyjdou do ulic po celé republice tisíce dobrovolníků ve žlutých tričkách, aby nabízeli za minimální příspěvek 20 Kč tradiční žlutou kytičku s letošní stužkou meruňkové barvy. Liga proti rakovině Praha v rámci sbírky přináší dárcům informační leták o prevenci nádorů plic a vyzývá k nekouření.

  K ČEMU SLOUŽÍ VÝNOS SBÍRKY?

  Získané finance za prodej kytiček, za zaslané DMS a peněžité dary slouží k financování tří základních dlouhodobých programů Ligy proti rakovině Praha:
  – Prevence nádorových onemocnění a výchova ke zdravému způsobu života
  – Podpora kvality života onkologických pacientů
  – Podpora onkologického výzkumu a přístrojového vybavení onkologických pracovišť

  SBÍRKA 2019 V ČÍSLECH:
  • 14 700 dobrovolníků ve žlutých tričkách,
  • 995 000 kytiček s meruňkovou stužkou a letáčků o prevenci rakoviny plic,
  • 7 350 pokladních vaků, které po sbírce zpracovává Česká pošta,
  • 1 300 míst v celé České republice, ve všech krajích i okresech 1 600 balíčků s materiálem ke sbírce zdarma rozvezených firmou Geis,
  • 1 140 spolupracujících subjektů (221 středních škol,
  • 304 základních škol, 63 sdružení onkologických pacientů (kolektivních členů Ligy), 73 skautských oddílů, 62 pionýrských skupin,
  • 134 místních organizací Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 38 místních knihoven, 22 základních organizací ČSŽ, 21 oblastních spolků ČČK, 87 jednotlivců, 128 ostatních (obce, firmy, MŠ…)

  JAK PŘISPĚT?
  • Koupí kytičky za minimální cenu 20 Kč
  • Zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS KVET 30 nebo 60 nebo 90, Liga podle zvolené částky obdrží 29, 59, případně 89 Kč.
  • Pro pravidelnou podporu zasláním SMS ve tvaru DMS TRV KVET 30 nebo 60 nebo 90, Liga obdrží příspěvek každý měsíc (Více na www.darcovskasms.cz)
  • Zasláním finančního daru na sbírkový účet 65 000 65/0300

  TÉMA SBÍRKY – PREVENCE RAKOVINY PLIC Liga proti rakovině - 15. května 2019
  Předsedkyně Ligy MUDr. Michaela Fridrichová vysvětluje důvody návratu k tématu rakoviny plic: „Nejsmutnější na této diagnóze je to, že příčinou většiny onemocnění je kouření. Mnoha úmrtím a onemocněním by se dalo předejít. Kouření má dopad na zdraví jedince, na zdraví pasivních kuřáků, je zároveň zbytečnou zátěží pro zdravotnický systém.“ Z posledních dostupných zdrojů vyplývá, že výskyt i úmrtnost u mužů mírně klesá, u žen naopak roste. V roce 2016 na bronchogenní karcinom zemřelo 5 555 osob.

  Liga letos na podporu nekouření vydává nad rámec letáčku ke sbírce také malé bohatě ilustrované příruční leporelo, kde jednoduše, srozumitelně a s humorem poukazuje na negativní důsledky kouření, a naopak na výhody, které každému jedinci, který se rozhodne s tímto zlozvykem skončit, přináší. Primář I. kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK MUDr. Jiří Votruba, Ph.D. konstatuje, že v posledních letech dochází k významným posunům v technologii a v pracovních postupech při diagnostice, což umožňuje záchyt časnějších stádií nádorů a vyšší šanci na úspěšnou léčbu. Zároveň upozorňuje: „Můžeme zdokonalovat diagnostiku i metody léčby, účinnější by ovšem bylo, kdyby lidé přestali kouřit.“ Vedle letošního hlavního tématu se Liga věnuje samozřejmě obecně prevenci všech nádorových onemocnění, včetně nádorů kůže, neboť například incidence agresivního melanomu stále stoupá. Podle prof. MUDr. Jany Hercogové, CSc., MHA, přednostky Dermatovenerologické kliniky Nemocnice Na Bulovce, je nutnou podmínkou úspěšné léčby včasná diagnostika nádoru, doporučuje proto pravidelné kontroly znamének alespoň jedenkrát ročně.

  MOBILNÍ APLIKACE S KALENDÁŘEM PREVENTIVNÍCH PROHLÍDEK
  Pomocníkem pří sbírce se stala mobilní aplikace DEN PROTI RAKOVINĚ, která umožňuje dobrovolníkům být vidět pro zájemce o kytičku a potenciálním dárcům najít si nejbližšího prodejce. Vedle toho aplikace poskytuje možnost získání elektronické kytičky prostřednictvím zaslání dárcovské SMS. Součástí aplikace je preventivní kalendář, který uživatele informuje o všech možnostech preventivních prohlídek, na které má nárok.

  CELODENNÍ PROGRAM VE ŽLUTÉM STANU od 9 do 19 hodin
  V den sbírky bude v horní části Václavského náměstí stát již tradičně žlutý stan Ligy, kde je možné s jistotou koupit kytičku. Doprovodný program zahájí přímým přenosem vysílání pořadu Host Radiožurnálu, ve kterém moderátorka Lucie Výborná přivítá primáře I. kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí VFN a 1. LF UK MUDr. Jiřího Votrubu, Ph.D. Během celého dne vystoupí řada umělců, např. Vladimír Hron, Heidi Janků, Sestry Havelkovy, Radek Gipsy Banga, Pavlína Filipovská, Jana Rychterová, stepaři z Tanečního studia Andrea a mnozí další. Všem zájemcům budou v improvizovaných „ordinacích“ od 12 do 18 hodin k dispozici ke konzultacím lékaři – onkolog a dermatolog.

  SBÍRCE POMÁHAJÍ
  Liga proti rakovině Praha si velmi váží spolupráce s firmami, které dlouhodobě Ligu samotnou či sbírku podporují. Tiskový mluvčí České pošty Ing. Matyáš Vít uvádí: „Česká pošta je již 10. rokem partnerem akce, která má smysl a do které se lidé hojně zapojují. Jsem rád, že kromě dalších našich aktivit můžeme být součástí Českého dne proti rakovině a pomoct tak těm, kteří to skutečně potřebují.“ Eva Děkanová, manažerka marketingu společnosti Geis: „Český den proti rakovině podporujeme již 12 let. V roce 2007 jsme začínali s distribucí balíků na cca 500 adres a v loňském roce to již bylo více než 1100 adres.“

  KONTAKTY:
  Liga proti rakovině Praha: tel.: 224 919 732, lpr@lpr.cz, www.lpr.cz

  Dárcovské SMS (DMS)
  Pokud chcete přispět na dálku, můžete tak učinit prostřednictvím DMS.

  Posláním dárcovské SMS ve tvaru DMS KVET 30 nebo DMS KVET 60
  nebo DMS KVET 90 na číslo 87 777 můžete koupit e-kytičku a podpořit tak Český den proti rakovině.
  Cena DMS je 30 / 60 / 90 Kč, LPR Praha obdrží 29 / 59 / 89 Kč.