Ve 4. ročníku programu Mladých delegátů do OSN / UN Youth Delegates Programme budou zájmy mladých lidí z České republiky na mezivládních jednáních OSN zastupovat dvě mladé aktivní ženy – Alžběta Filipková a Barbora Kvasničková.

  Svorně cítí, že je to „pocta, moct udělat něco pro svoji generaci“.

  Alžběta je studentkou Právnické fakulty UK a aktivně se jako dobrovolnice věnuje studentským projektům v ČR i v zahraničí. Barbora právě úspěšně dokončila studium na francouzsko-českém Gymnáziu Jana Nerudy a již při studiu gymnázia zvládala dobrovolnickou práci v neziskových organizacích Tamjdem a Duel Amical, Praha. Byla přijata na University College of London.

  Mladé delegátky do OSN pro léta 2019–2020 (zleva): Alžběta Filipková a Barbora Kvasničková (foto Jiří Majer)Cílem Programu Mladých delegátů do OSN je reprezentace české mládeže na půdě OSN. Tedy zastupování zájmů české mládeže na globální úrovni, propagace a naplňování lidských práv a následné šíření povědomí o fungování OSN a možnostech participace, aktivního občanství a Cílech udržitelného rozvoje mezi českou mládeží. Program v ČR koordinuje Česká rada dětí a mládeže (ČRDM), Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na základě World Programme of Action for Youth (A/RES/50/81).

  Mladé delegátky do OSN pro léta 2019–2020 (zleva): Barbora Kvasničková a Alžběta Filipková (foto Jiří Majer)Kandidátky vzešly z dvoukolového náročného výběrového řízení.
  Uchazeči v prvním kole kromě životopisu a motivačního dopisu museli prokázat znalosti daného tématu v eseji na téma “Where do you see opportunities for a constructive input of young people to the Czech/International efforts to achieve the Sustainable Development Goals of the Agenda 2030?”
  Druhého kola, které probíhalo formou pohovoru za účasti zástupců MZV, MŠMT a ČRDM, se účastnilo šest vybraných kandidátů, kteří všichni prokázali velmi dobré znalosti OSN, mezinárodního prostředí, měli četné zkušenosti s prací s mládeží a mnohé další mimoškolní aktivity a samozřejmě výbornou angličtinu.


  Nové delegátky vám umožní lépe poznat krátký rozhovor:

  První pocity?
  Bára: „Je to pocit hřejivý, a úplně nejvíc cítím, že je to pro mě pocta – moct reprezentovat skupinu, do které patřím, a mít možnost vyjádřit se k problémům, které mne zajímají, a snad i něčeho docílit, někomu pomoct.“
  Alžběta: „Já tomu ještě pořád trochu nemůžu uvěřit, ale každopádně je to velká radost. Především i proto, že program má silné zázemí a příjemný tým. Myslím, že to bude báječná zkušenost, a je to pocta moct udělat něco pro svoji generaci.

  Jak reagovali rodiče, kamarádi, když se dozvěděli, že jste se staly novými mladými delegátkami do OSN?
  Alžběta: „Zatím jsem to řekla jen rodině, a ta byla samozřejmě nadšená. Po chvíli radosti následovaly otázky typu: „A co tam vlastně budeš dělat“? Tak jsem vysvětlila, že budeme hájit zájmy všech mladých lidí z ČR. Velkou radost měli rodiče samozřejmě i z toho, že se budu účastnit zasedání OSN v New Yorku…“
  Bára: „Taky jsem to zatím probírala jen s rodiči, a ti byli mile překvapeni, že jsem měla odvahu se vůbec přihlásit do tak významného projektu, byli moc rádi, že to vyšlo… Rodiče mne velice podporují v mých aktivitách.“

  Už jste se trochu poznaly. Jaký je váš první vzájemný dojem?
  Alžběta: „Bára působí velmi aktivně a je to člověk, který o věcech nejen mluví, ale přímo je i dělá, což je důležité.“
  Bára: „Bety je velice podporující člověk a cítím se moc dobře, že jsme na vše takto ve dvou…“

  Co se vám na projektu líbí a co byste na něm rády posunuly někam dál?
  Bára: „Mně se líbila kontinuita jednotlivých ročníků a kontinuální práce všech mladých delegátů – třeba to, že v projevech na sebe navazovali. To bychom určitě rády zachovaly i nadále.“
  Alžběta: „Mně se líbí, že všichni delegáti dávali projektu hodně času a energie, ale myslím, že ještě pořád zůstává prostor, ve kterém můžeme například více ukázat fungování a zákulisí OSN.“

  Chtěly byste něco vzkázat mladým lidem, které budete v OSN zastupovat?
  Alžběta:„Jsme tu pro vás. Vaše myšlenky, nápady nebo problémy můžeme pomoci řešit a případně i posunout dál, komunikovat je na vyšší úrovni v rámci OSN.“
  Bára: „Ano, je skvělé moci říct, že máme tuto možnost! A ráda bych – rády bychom – za ni poděkovaly ČRDM, MZV a MŠMT. Děkujeme za možnost reprezentovat Českou republiku.… “