Autor: Soňa Polak

Podnětné myšlenky jedné z nejvýraznějších osobností neziskového sektoru, předsedy České rady dětí a mládeže Aleše Sedláčka zazněly v rozhovoru, jejž 18. října t. r. publikoval Blog Skautský svět. Pod titulkem Děti jsou dnes křehčí hovoří o svém dětství, dnešních dětech i o tom, co by o nich rád věděl podrobněji. Ze spousty zajímavých postřehů je těžké jich vybrat jen pár na ukázku…Ta třeba: Existují podle mě principy, které v zájmu dětí budou věčné. To je touha po kamarádství a po uplatnění snů. Stojí na nich woodcraft, skauting, všechny organizace, které chtějí někoho vychovávat. Na začátku musí stát to, že chcete být…

Více