Archiv autora: Soňa Polak

V 8. ročníku programu Mladých delegátů do OSN / UN Youth Delegates Programme 2024/25 budou zájmy mladých lidí z České republiky na mezivládních jednáních OSN zastupovat dvě mladé aktivní ženy – Veronika Novotná a Giulia Cancellaro. Ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí jsme v rámci tohoto programu nově otevřeli i pilotní ročník mandátu klimatického delegáta. Díky dlouhodobým úspěšnými aktivitám v této oblasti toto místo získala Kateřina Špalková. Cílem Programu Mladých delegátů do OSN je reprezentace české mládeže na půdě OSN. Tedy zastupování zájmů české mládeže na globální úrovni, propagace a naplňování lidských práv a následné šíření povědomí o fungování OSN…

Více

Jako hrdý partner sbírky Ligy proti rakovině pomáháme hledat nové dobrovolníky pro nejstarší sbírkovou akci ČR – Český den proti rakovině. Zapojte se a pomozte informovat veřejnost o prevenci nádorových onemocnění prostřednictvím rozdávaných letáčků a dále pak za nabízené kvítky měsíčku lékařského získat prostředky na boj proti rakovině. Letošní ročník sbírky Český den proti rakovině proběhne 15. 5. 2024. Dobrovolníci v den sbírky nabízejí žluté kytičky se stužkou a letáčky s informacemi o prevenci nádorových onemocnění. Pokud máte chuť pomoci, můžete se přihlásit do kanceláře Ligy – tel. 224 919 732, e-mail: lpr@lpr.cz nebo Janě Mauleové, tel. 603 546 116,…

Více

Česká pobočka UNICEF spustila online průzkum s názvem Česko – země přátelská k dětem, ve kterém se děti a mladí lidé do 18 let mohou vyjádřit k tomu, jak se jim v Česku žije, co chtějí změnit a co by si pro svůj život i svoji zemi do budoucna přáli. Anonymní dotazník je dostupný na webu, uzávěrka je 11. listopadu. „Ceníme si každého hlasu a věřím, že této jedinečné příležitosti využije co nejvíce dětí. Chceme nastupujícím generacím ukázat, že jim nasloucháme a že svými aktivitami mohou ovlivnit podobu země, ve které společně žijeme,“ uvedla ředitelka Českého výboru pro UNICEF Pavla…

Více

V 7. ročníku programu Mladých delegátů do OSN / UN Youth Delegates Programme budou zájmy mladých lidí z České republiky na mezivládních jednáních OSN zastupovat dvě mladé aktivní ženy – Zuzana Hellerová a Kristýna Bulvasová. Výběrem nových delegátek končí mandát delegátů Pavla Linzera a Kryštofa Stupky, kteří rok velmi proaktivně zastupovali českou mládež na světové úrovni, za což jim patří poděkování. S prvním jmenovaným se však program Mladých delegátů do OSN neloučí, naopak. Ujal se vedení a koordinace celého programu.  „Chci, aby o programu Mladých delegátů bylo slyšet a jeho prostřednictvím se nastolila v naší zemi zásadní témata s globálním…

Více

 ČRDM pro vás sestavila přehled poskytovatelů příspěvků na tábor. Příspěvek na letní tábor poskytuje většina zdravotních pojišťoven. Náš projekt Darujeme kroužky dětem poskytuje příspěvek na tábory pro české i ukrajinské děti. Na dětský tábor mohou přispívat i zaměstnavatelé nebo radnice. Členové některých odborů mohou příspěvek čerpat z fondu svazu. Příspěvek na letní tábor od zdravotní pojišťovny Příspěvek na letní tábor letos poskytuje pět zdravotních pojišťoven. Všech sedm, které v ČR působí, však poskytuje dětem příspěvky na sportovní a pohybové aktivity, některé i na ozdravné pobyty nebo školy a školky v přírodě. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna dává příspěvek nově 1 500 Kč na tábor pro děti od tří do…

Více

Karta KID (kooperace-identifikace-důvěra) je pomůcka pro včasnou identifikaci ohroženého dítěte. Karta je určena pro učitele, sociální pracovníky, zdravotníky, policisty, hasiče a další profese, které mohou přijít do kontaktu s ohroženými dětmi. Poskytuje vodítka k identifikaci akutního nebo chronického ohrožení života, bezpečí a zdraví dítěte. Popisuje postup, jak v případě ohrožení dítěte zajistit jeho ochranu v souladu s jeho nejlepším zájmem a platnými právními předpisy. Karta KID je určena pro učitele a další pedagogické pracovníky, sociální pracovníky, zdravotníky, policisty, hasiče a další profese, které mohou přijít do kontaktu s ohroženými dětmi. Poskytuje jednoduchá vodítka k identifikaci akutního nebo chronického ohrožení života,…

Více

Podnětné myšlenky jedné z nejvýraznějších osobností neziskového sektoru, předsedy České rady dětí a mládeže Aleše Sedláčka zazněly v rozhovoru, jejž 18. října t. r. publikoval Blog Skautský svět. Pod titulkem Děti jsou dnes křehčí hovoří o svém dětství, dnešních dětech i o tom, co by o nich rád věděl podrobněji. Ze spousty zajímavých postřehů je těžké jich vybrat jen pár na ukázku…Ta třeba: Existují podle mě principy, které v zájmu dětí budou věčné. To je touha po kamarádství a po uplatnění snů. Stojí na nich woodcraft, skauting, všechny organizace, které chtějí někoho vychovávat. Na začátku musí stát to, že chcete být…

Více