Jako hrdý partner sbírky Ligy proti rakovině pomáháme hledat nové dobrovolníky pro nejstarší sbírkovou akci ČR – Český den proti rakovině. Zapojte se a pomozte informovat veřejnost o prevenci nádorových onemocnění prostřednictvím rozdávaných letáčků a dále pak za nabízené kvítky měsíčku lékařského získat prostředky na boj proti rakovině.

  Letošní ročník sbírky Český den proti rakovině proběhne 15. 5. 2024. Dobrovolníci v den sbírky nabízejí žluté kytičky se stužkou a letáčky s informacemi o prevenci nádorových onemocnění.

  Pokud máte chuť pomoci, můžete se přihlásit do kanceláře Ligy – tel. 224 919 732, e-mail: lpr@lpr.cz nebo Janě Mauleové, tel. 603 546 116, e-mail: jana.mauleova@arcadia.cz

  Mezi spolupracovníky patří kromě sdružení onkologických pacientů hlavně studenti všech typů škol, oddíly organizací Junák – český skaut, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) a Pionýr, členové Českého Červeného kříže (ČČK), členky ČSŽ, knihovny, firmy zástupci měst a obcí i mnozí jednotlivci. Kdo další se přidá?

  Více informací najdete i na webu sbírky:  https://www.cdpr.cz/letosni-sbirka/

  Zařadil: -maj-

  Autor