World Future Council (Světová rada pro budoucnost) podesáté udělila Future Policy Award 2019 (Světové ceny pro budoucí veřejné politiky). Bronzová cena připadla systému spoluřízení politiky mládeže v Radě Evropy.

  „Jedná se o unikátní systém, kde se na vývoji, řízení, výkonu i vyhodnocování politiky Rady Evropy v oblasti mládeže podílejí stejným hlasem zástupci členských států Rady Evropy a mladých lidí volených organizacemi dětí a mládeže napříč Evropou. Hlas zástupců mladých má tedy stejnou váhu jako hlas států a společně hledají nejlepší možné řešení na celoevropské úrovni,. A pozor, nebavíme se o Evropské unii, ale o Radě Evropy, tedy i o státech jako Bělorusko či Turecko,“ přibližuje Jan Husák, vedoucí Analytického centra České rady dětí a mládeže, který byl zároveň celoevropsky zvoleným zástupcem národních rad mládeže v systému spoluřízení politiky mládeže Rady Evropy v letech 2016 až 2017. Výzkumu a realizaci veřejných politik pro mládež v Česku i zahraničí se dlouhodobě věnuje.

  Světové ceny pro budoucí veřejné politiky byly uděleny v úterý 16. října 2019 v rámci zasedání Meziparlamentní unie v Bělehradu.
  „Světová cena pro budoucí veřejné politiky neoceňuje jednotlivce, ale úspěšné a prospěšné veřejné politiky, tedy konkrétní politická nastavení, aktivity a programy, které již změnily – a mají i potenciál do budoucna změnit – fungování společnosti a světa a mohou také sloužit jako příklady vhodné další inspirace v oblasti veřejných politik,“ upřesňuje Jan Husák.

  Světová rada pro budoucí veřejné politiky je složená ze zástupců napříč všemi sektory společnosti, od vládních a parlamentních politiků, vědců, neziskových organizací, businessu až po umělce, kterým se podařilo ve svých oblastech společnost již něco úspěšně změnit. Dobře tedy vědí, „o čem to je“. Znají sílu jednotlivce, ale uvědomují si, že i nastavení pravidel a fungování spolupráce je velice důležité.

  „Každoročně vybírají hlavní tematickou oblast, kterou vnímají celosvětově jako obzvláště problematickou či se zamrzlou celospolečenskou diskuzí – avšak s největším potenciálem zlepšit životní podmínky současných a budoucích generací,“ říká Jan Husák. A pokračuje: „Ve svém jubilejním desátém ročníku se zaměřili na téma posilování postavení mladých lidí a jejich zmocňování, tedy jak podpořit mladé lidí, aby co nejvíce rozvíjeli sebe a svůj celospolečenský potenciál. Zažitou pravdou je, že jednou z nejlepších cest pro mladé, aby se stali co nejplatnějšími členy společnosti, je vzdělávání. To má ovšem mnoho podob a zdaleka není cestou jedinou. Život mladých se také odehrává v sociálním a ekonomickém kontextu, a tak nejen školní lavice přispívají ke kvalitě života mladých. Kvalitní vzdělávací politiky ocenila rada již v roce 2015 a není překvapením, že vyhrála ta finská.“

  Letošní ceny se tedy zaměřily právě na oblast posilování mladých lidí při jejich začleňování do společnosti. Mají dvě kategorie – občanská a politická aktivita mládeže pro udržitelný rozvoj a mír a slušné a udržitelné pracovní podmínky pro posílení ekonomické situace mladých.
  V kategorii občanské a politické participace si zlatou cenu odnesla komplexní estonská strategie rozvoje sektoru mládež pro léta 2014–2020. Stříbrnou cenu získala nepálská ústava z roku 2015, která mladým lidem v Nepálu zaručuje práva nediskriminace a vlastního svobodného rozvoje. Bronzová cena připadla systému spoluřízení politiky mládeže v Radě Evropy.

  V kategorii podpory pracovních příležitostí vyhrála Rwanda se svojí YouthConnekt iniciativou, která propojuje statisíce mladých lidí se zaměstnavateli v soukromém i veřejném sektoru a podporuje i vlastní podnikání mladých. Od roku 2012, kdy ji Rwanda zavedla, model aplikovalo dalších 12 afrických států. Díky tomu se daří začleňovat miliony mladých lidí v Africe jako platné a ekonomicky aktivní členy společnosti v jejich vlastním prostředí.
  Stříbrnou cenu si odneslo Skotsko se svojí komplexní strategií rozvoje pracovní síly mládeže pro léta 2014 až 2021.
  Bronzovou cenu získal rozšířený jihoafrický program práce, díky němuž získalo v období ekonomické krize práci na 8 milionů mladých Jihoafričanů.

  „Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a česká vláda připravují v současné době také novou koncepci podpory mládeže v České republice na období po roce 2021, oceněné a další veřejné politiky jim tak mohou posloužit jako inspirace. Inspirativní tyto ceny ale mohou být i pro zahraniční, humanitární a rozvojové politiky, jak ukazují úspěšné projekty zejména z Afrických zemí,“ dodává Jan Husák.


  Článek vznikl v rámci aktivit Analytického centra České rady dětí a mládeže, zaměřujícího se na výzkum politiky mládeže, práce s dětmi a mládeží a mladé generace.


   

  Autoři