V 7. ročníku programu Mladých delegátů do OSN / UN Youth Delegates Programme budou zájmy mladých lidí z České republiky na mezivládních jednáních OSN zastupovat dvě mladé aktivní ženy – Zuzana Hellerová a Kristýna Bulvasová.

  Výběrem nových delegátek končí mandát delegátů Pavla Linzera a Kryštofa Stupky, kteří rok velmi proaktivně zastupovali českou mládež na světové úrovni, za což jim patří poděkování. S prvním jmenovaným se však program Mladých delegátů do OSN neloučí, naopak. Ujal se vedení a koordinace celého programu. 

  „Chci, aby o programu Mladých delegátů bylo slyšet a jeho prostřednictvím se nastolila v naší zemi zásadní témata s globálním přesahem, která jsou důležitá pro mladou generaci. Ať už jde o klima, rovné příležitosti, vzdělávání nebo třeba duševní zdraví, tak si často neuvědomujeme mezinárodní rozměr těchto výzev a význam mezinárodní spolupráce a zkušeností ze zahraničí při jejich řešení. Mým cílem je proto program Mladých delegátů především dál rozvíjet. Jako jeden z bezprostředních kroků chci upevnit spolupráci s ministerstvem životního prostředí a zasadit se o vznik pozice klimatického mladého delegáta,“ prozradil Pavel Linzer k dalšímu směřování programu.

   

  Kristýna Bulvasová (20 let)

  Kristýna Bulvasová (foto Pavel Linzer)
  Kristýna Bulvasová (foto Pavel Linzer)

  V akademickém roce 2022/23 zahájila Kristýna studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kde studuje Mezinárodní teritoriální studia a double degree obor Česko-německá studia. Vedle studia ji baví neformální vzdělávání mládeže, kterému se věnuje jako rozhodčí v rámci debatování nebo při organizaci Akademie mladých občanů. Kromě toho má zkušenosti s organizací bilaterálních setkání nebo s oblastí PR. Působí jako mluvčí Česko-německého fóra mládeže v jeho 12. funkčním období. Absolvovala stáže např. na Akademii věd ČR, nebo v Česko-německém fondu budoucnosti. Kristýnu zajímají otázky vzdělávání, mezinárodní spolupráce nebo diplomacie.

  S jakou vizí vstupuje do programu Mladých delegátů do OSN?
  „Už delší dobu vnímám v našem vzdělávacím systému několik oblastí, kde by mělo dojít ke zlepšení, aby mohly školy lépe připravovat studenty na jejich budoucí pracovní život. Konkrétně bych se ráda zaměřila na snižování sociálních nerovností v rámci informovanosti o příležitostech, dále pak na vytvoření udržitelného procesu adaptace na aktuální i budoucí změny ve společnosti a požadavcích na trhu nebo také na přiblížení každodenní práce pedagogů široké společnosti,“ říká Kristýna.

   

  Zuzana Hellerová (24 let)

  Zuzana Hellerová (foto Pavel Linzer)
  Zuzana Hellerová (foto Pavel Linzer)

  Zuzana jde do programu s předchozí zkušeností z multilaterální diplomacie, konkrétně z delegace Evropské unie při OSN v Ženevě, kde v rámci stáže půl roku pracovala na agendě globálního zdraví. Má bakalářský titul v European Public Health z Maastrichtské univerzity v Nizozemí, kde momentálně dokončuje i magisterská studia v European Public Affairs. V průběhu studentských let stážovala pro český think tank EUROPEUM, absolvovala výměnný pobyt na univerzitě v Římě a také hodně učila, ať už bakalářské studenty na univerzitě, anebo středoškoláky v rámci Letní Akademie Discover. Rovněž měla příležitost reprezentovat českou mládež na Fóru mládeže při francouzském předsednictví Rady EU, být stipendistkou OBSE a UNODA a aktivně se podílet na aktivitách UNICEF v Nizozemí. Zuzana se zajímá především o agendy genderové nerovnosti a ženských práv, globálního zdraví a humanitární pomoci.

  Jaké agendě se bude věnovat v rámci svého mandátu mladé delegátky do OSN?
  „Nechci čekat dlouhé desítky let, než naše společnost dosáhne genderové rovnosti, a proto se v rámci mandátu budu primárně věnovat otázce diskriminace žen a dívek. Sekundárně se také zaměřím na problematiku uplatnění mladých profesionálů a profesionálek ve strukturách OSN. Nejen že mladí lidé v jejich kariérních začátcích mají dveře do OSN spíše zavřené, ale navíc Čechů pracujících v jejích strukturách je stále pomálu,“ říká Zuzka.

  Kandidátky vzešly z dvoukolového náročného výběrového řízení, kterého se zúčastnilo přes 40 kandidátů z celé ČR. Všichni prokázali velmi dobré znalosti OSN, mezinárodního prostředí, měli četné zkušenosti s prací s mládeží a mnohé další mimoškolní aktivity a samozřejmě výbornou angličtinu. Nyní čeká nové delegátky řada příprav. Kromě řady schůzek na ministerstvech a s dalšími aktéry, jako jsou třeba zástupci UNESCO či UNICEF, již v červnu absolvují svůj první výjezd ke Stálé misi ČR při OSN v Ženevě. Následně je bude čekat příprava k účasti na říjnovém Valném shromáždění OSN, kde budou reprezentovat českou mládež a také pronesou projev za Českou republiku na půdě 3. výboru. Výhledově by se měly delegátky též opětovně stát součástí české delegace na COP 28, který se letos uskuteční ve Spojených arabských emirátech.


  Cílem Programu Mladých delegátů do OSN je reprezentace české mládeže na půdě OSN. Tedy zastupování zájmů české mládeže na globální úrovni, propagace a naplňování lidských práv a následné šíření povědomí o fungování OSN a možnostech participace, aktivního občanství a Cílech udržitelného rozvoje mezi českou mládeží. Program v ČR koordinuje Česká rada dětí a mládeže (ČRDM), Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na základě World Programme of Action for Youth (A/RES/50/81).


  Zařadil: -maj-

  Autor