Karta KID (kooperace-identifikace-důvěra) je pomůcka pro včasnou identifikaci ohroženého dítěte.
  Karta je určena pro učitele, sociální pracovníky, zdravotníky, policisty, hasiče a další profese, které mohou přijít do kontaktu s ohroženými dětmi. Poskytuje vodítka k identifikaci akutního nebo chronického ohrožení života, bezpečí a zdraví dítěte. Popisuje postup, jak v případě ohrožení dítěte zajistit jeho ochranu v souladu s jeho nejlepším zájmem a platnými právními předpisy.

  Karta KID je určena pro učitele a další pedagogické pracovníky, sociální pracovníky, zdravotníky, policisty, hasiče a další profese, které mohou přijít do kontaktu s ohroženými dětmi. Poskytuje jednoduchá vodítka k identifikaci akutního nebo chronického ohrožení života, bezpečí a zdraví dítěte. Popisuje postup, jak v případě ohrožení dítěte zajistit jeho ochranu v souladu s jeho nejlepším zájmem a platnými právními předpisy. Obsahuje také seznam důležitých kontaktů, které je vhodné si doplnit dle místní situace.

  Její různé verze dle pracovníků a také vzorovou KID kartu pro Mostecko naleznete na Signály (cosiv.cz). Ve vzorové kartě najdete i návrhy na doplnění konkrétních situací, postupů a lokálních kontaktů pro práci s ohroženým dítětem. Dle příkladu Mostecka lze upravit dle vašich potřeb i pro další území ČR.

  Více na webu České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání

  Zařadil: -maj-

  Autoři