Článek k tématu koronaviru | Trojrozměrný model coronaviru SARS-CoV-2 (autor: CDC/ Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM; volné dílo - https://commons.wikimedia.org)(AKTUALIZOVÁNO 12. 3.) Junák – český skaut v reakci na rozhodnutí přijímaná státními institucemi s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci pozastavil všechnu běžnou skautskou činnost.

  Jde o družinové schůzky, oddílové schůzky, výpravy, závody i akce skautského vzdělávání. Pozastavení činnosti platí od 11. března 2020 až do odvolání. Junák – český skaut o tom informoval prostřednictvím své facebookové stránky.

  A jak jsou na tom některé další dětské a mládežnické organizace?

  Asociace TOMPředsednictvo Asociace TOM přijalo následující stanovisko:
  „Jsme si asi všichni vědomi toho, že situaci nelze podceňovat. Sledujeme kroky úřadů a je nám jasné, že musíme respektovat všechna nařízení a příkazy. Nedomníváme se však, že by při dodržení všech hygienických pravidel bylo nyní nezbytné plošně zakázat oddílovou činnost. Z nařízení vlády tuto nutnost nedovozujeme.
  V souladu s liberální tradicí našeho spolku proto ponecháváme toto rozhodnutí v rukou vás, vedoucích oddílů. Vyhodnoťte konkrétní situaci ve vašem městě, vesnici, proberte ji s rodiči vašich dětí, vyslyšte jejich mínění.
  Co však doporučujeme velmi striktně:
  Buďte v kontaktu s rodiči a ujistěte se, že do oddílu nechodí nyní dítě, které před tím pobývalo v rizikové oblasti (Itálie atd.). Dbejte i během akcí velmi důsledně hygienických zásad. Dítě nebo vedoucího, který by vykazoval na oddílové akci známky nemoci (zvýšenou teplotu, resp. příznaky hojně zveřejňované ve veřejně dostupných zdrojích), izolujte, prosím, odešlete do domácí péče.
  Nepořádejte oddílové bály, karnevaly, neúčastněte se prosím zásadně akcí, na které se vztahuje vládní zákaz.“

  Pionýr slaví třicet let od obnovení své samostatné činnosti (2020)Vedení Pionýra doporučuje svým organizačním jednotkám pozastavit činnost, nicméně nenařizuje to, a nechává toto rozhodnutí na úvaze jednotlivých vedoucích oddílů po dohodě s rodiči.

  YMCA v České republice Generální sekretář organizace YMCA v ČR Vojtěch Rálek se na členskou základnu obrátil s tímto stanoviskem: „Milí ymkaři, zajisté jste všichni zaznamenali dnešní rozhodnutí vlády ČR o zákazu akcí nad 100 účastníků a zrušení výuky na školách do odvolání. Jedná se o preventivní opatření, která je třeba respektovat i v naší činnosti. Pokud takové akce máte v plánu, uvědomte účastníky o jejich zrušení, případně učiňte jiné nezbytné kroky, a vyčkejte na další vývoj situace. Není třeba panikařit, na druhou stranu není nejmenší důvod vyhlášená opatření překračovat. Děkuji za Vaše pochopení.“

  Český svaz chovatelůMladí chovatelé, působící v rámci Českého svazu chovatelů, respektují nařízení vlády a obratem zrušili všechny akce s předpokládanou účastí nad 100 lidí, třeba výstavu koček. V oddílové činnosti nicméně zatím pokračují.

  Sdružení hasičů Čech, Moravy a SlezskaPodle starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) Jana Slámečky na základě již zmíněného nařízení mimořádného opatření nelze konat plánované akce SH ČMS, tj. sportovní soutěže, plesy, poutě a jiné kulturní a podobné spolkové akce. Celorepublikově se do odvolání také ruší konání Shromáždění delegátů SDH v jednotlivých okresech – a to včetně těch, u nichž by byl předpokládaný počet účastníků menší než 100.

  Česká tábornická unie„Stejně jako vy všichni sledujeme zprávy o koronaviru valící se ze všech koutů a snažíme se vybalancovat přirozené obavy a snahu o zachování normálního fungování naší ČTU,“ uvedli na spolkové facebookové stránce lidé z ústředí České tábornické unie. „Věříme, že zachováte klidnou hlavu a spolu s bezpečnostními pravidly, která zveřejňují státní instituce, se budete řídit vlastním rozumem, zkušenostmi i radami z důvěryhodných zdrojů.“

  Klub PathfinderKlub Pathfinder pozastavuje svoji činnost pro děti a mládež na úrovni oblastí, sdružení a unie. „Oddílovou činnost nedoporučujeme, ale konečné rozhodnutí necháváme na zhodnocení a domluvě vedoucího oddílu a rodičů dětí,“ uvedl předseda Klubu Pathfinder Roman Buchtel. Rozhodnutí Výkonné rady KP z 10. 3. 2020 platí do odvolání.

  Vedení Mladých ochránců přírody (MOP) přírody podle Jany Stibralové 10. 3. 2020 rozeslalo vedoucím oddílů a Kamenům (základním článkům MOP) informace ke spolkové činnosti v období šíření koronaviru. Informace byly zároveň zveřejněny na webu www.emop.cz. Reálná situace podle zjištění z 11. 3. vypadá v prostředí MOP podobně jako u jiných spolků, které dávají svým organizačním jednotkám jen doporučení. Některé oddíly přechodně zrušily schůzky v místnosti a nechávají akce v terénu (třeba oddíly, které využívají prostory, jež jejich majitel zavřel). Některé oddíly přechodně zrušily veškerou společnou činnost, většina jich ale funguje normálně dál – jejich vedoucí jen víc promýšlejí volbu programu, zlepšují hygienu a komunikaci s rodiči. „Akce s předpokladem 100 a více účastníků na jednom místě samozřejmě teď neděláme,“ uvedla Jana Stibralová.

  #koronavirus

  Autoři