Video v článkuČlánek k tématu koronaviru | Trojrozměrný model coronaviru SARS-CoV-2 (autor: CDC/ Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM; volné dílo - https://commons.wikimedia.org)Nemoc způsobená koronavirem covid-19 zasáhla pobytové i příměstské tábory.

  Zanedbali nebo podcenili pořadatelé něco? Šlo tomu zabránit? Co se vlastně přihodilo, jak se děti infikovaly, co tomu předcházelo? Zrušeným táborům už nepomůžeme, ale pořád můžeme konkrétněji varovat tábory, které se teprve uskuteční.

  Zrušení táborů řešili kromě pražských hygieniků též Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, moravskoslezská KHS a plzeňská krajská hygiena. Spojili jsme se s nimi a ptali se na jejich vyhodnocení situace, z toho plynoucí poučení, dobré rady a upozornění, na co více dbát…

  Všechny tábory, kde se nákaza vyskytla, mají jedno společné. Ve všech případech si děti nebo vedoucí dovezli koronavirovou nákazu již z domova. Prošli vstupní táborovou prohlídkou, ale nejevili žádné příznaky.

  Pražské děti se na táboře v jižních Čechách nakazily od vedoucí
  Praha zažívá rekordní přírůstky covidové nákazy. Statistiky nakažených nyní plní skupina dětí, které se do Prahy vrátily z tábora v jižních Čechách. A původ má podle trasování hygieniků toto ohnisko v pražském baru Techtle Mechtle. Na tento tábor nákazu dovezla jedna z vedoucích, která se v baru nakazila. Informaci potvrdila ředitelka Hygienické stanice hlavního města Prahy Zdeňka Jágrová.

  „V tom podniku bylo plno sportovců a mladých lidí, kteří dělají instruktory na takových táborech. V dobré víře podepsala bezinfekčnost a poté se nakazila,“ uvedla pro Seznam Zprávy Zdeňka Jágrová. „Postupně se vyšetřuje 80 dětí, z toho už vyšlo několik pozitivních. Celkem bylo na táboře asi 130 dětí převážně z Prahy. Pražská hygiena v souvislosti s akcí v baru Techtle Mechtle eviduje už 158 nakažených, z toho 90 lidí se večírku přímo účastnilo,“ dodala ředitelka.

  V Praze řeší hygiena také příměstský tábor s 19 nakaženými.

  Problém v Jihočeském kraji zatím měly v kraji čtyři tábory
  „Dva tábory se rušit nemusely, protože se nákaza objevila až po jejich skončení. Z dalších dvou ale museli rodiče děti předčasně vyzvednout. Jedním byl zmíněný tábor s vedoucí, která se nakazila v pražském baru, druhým letní kemp hokejového týmu Buldoci Neratovice. O tomto případu jsme se dozvěděli ve středu večer od prarodiče jednoho ze zúčastněných dětí, který mne požádal o informace, jak mají v rodině postupovat. Přes pozdní hodinu jsme okamžitě zahájili téměř detektivní pátrání, protože tuto akci jsme od provozovatele neměli nahlášenou. (Vzhledem k počtu dětí spadá do kategorie takzvaných jiných podobných akcí, na něž se nevztahuje povinnost nahlášení.) Tábor jsme ukončili a na místě se provedla protiepidemická opatření. Z šedesáti účastníků kempu se nakazili celkem tři malí hokejisté,“ říká ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých jihočeských hygieniků Marie Nosková.

  „Tento případ ukazuje, jak důležité jsou pro nás informace. Organizátoři jiných podobných akcí s počtem dětí do třiceti nemají povinnost nám tuto akci nahlásit, je jim to ale v podmínkách stanovených Ministerstvem zdravotnictví doporučeno. To, že nemám něco explicitně nařízeno, přeci neznamená, že to nemohu v rámci zvýšení prevence rizik učinit, vždyť jde o několikaminutovou formalitu,“ doplnila Marie Nosková.

  Doporučení z moravskoslezské hygieny
  MVDr. Michaela Pavelková, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých KHS MSK v Ostravě říká: „Z kontrolní činnosti doposud vyplývá, že letos jsou provozovatelé v pořádání letních táborů pečlivější, dodržují vesměs všechna hygienicko-protiepidemická opatření, která byla doporučena MZ ČR. Provozovatelé mají pečlivěji vedenou zdravotnickou dokumentaci dětí i fyzických osob, a to také na akcích, kde to zákonem není stanoveno.

  Pokud byly nějaké nedostatky, týkaly se zejména neúplného znění potvrzení zákonných zástupců (bezinfekčnost). Stálo v něm např. pouze, že dítě ve 14 kalendářních dnech před odjezdem na tábor nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním, ale už v něm nebylo tvrzení: nebo podezřelou z nákazy ani mu nebylo nařízeno karanténní opatření. V potvrzení musí být všechna tato tvrzení.“

  Doktorka Pavelková doporučuje, aby provozovatel v pokynech pro tábor upozornil rodiče na fakt, že osoba podezřelá z nákazy (např. u covid-19) je také osoba, které byla nařízena karanténa, byť první test byl negativní. Nicméně jí karanténa bude ukončena až negativním testem po 14 dnech od kontaktu s pozitivní osobou. Do té doby je pořád osobou podezřelou z nákazy, resp. pokud členovi domácnosti byla nařízena karanténa, druhý člen se nemůže zotavovací akce zúčastnit, neboť je v kontaktu s osobou podezřelou z nákazy.

  Plzeňská hygiena apeluje
  Nákazu koronavirem na dětském táboře řešili i plzeňští hygienici. „Pozitivní test na covid-19 mělo jedno z dětí, které se nakazilo od rodinného příslušníka. Nakažené dítě nemělo příznaky nemoci, hygienici jej takzvaně vytrasovali, když dostali z jiného kraje informace o pozitivním nálezu u jeho rodiče. Dítě bylo okamžitě izolováno a odvezeno, ostatní šli do karantény a byli testováni s negativním výsledkem,“ řekl vedoucí plzeňské krajské hygienické stanice Michal Bartoš.

  Pracovnice odboru hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje apelují na rodiče, aby nezapomínali na fakt, že dát dítě na tábor je na jejich zodpovědnosti. Rozhodně nedoporučují podat dítěti Paralen při zvýšené teplotě a na druhý den ho s klidem poslat na tábor. Vstupní prohlídka pak teplotu u dítěte neodhalí. Pořadatelé dítě na tábor vezmou, a tuto zkreslenou situaci odhalí, když už je pozdě… Hygieničky rozhodně prosí rodiče, aby si pečlivě přečetli všechny pokyny před nástupem dětí na tábor.

  Kromě potvrzení od lékaře musejí děti i ostatní účastníci, jako jsou vedoucí, personál kuchyně a úklidu či instruktoři, doložit potvrzení o bezinfekčnosti. V Manuálu pro letní tábory 2020, který vydalo MZ, stojí: „Potvrzení o bezinfekčnosti dokládá, že účastník nejeví příznaky covid-19 a ve 14 dnech před odjezdem nepřišel do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy covid-19.“

  Autoři