Každoročně se 26. září slaví Evropský den jazyků. Také SVČ (Středisko volného času, pozn. red.) – TYMY se do této akce zapojuje.

    V letošním roce se uskutečnil workshop s pracovníky Eurocentra Zlín. Této akce se zúčastnili žáci 5. ročníku 3. ZŠ Holešov. V první části se žáci dozvěděli spoustu novinek o vzniku jazyků, o různých zajímavých slovech, o skládání slov, vyzkoušeli si různé jazykolamy atd.

    Evropský den jazyků v holešovském středisku volného času (foto SVČ-TYMY)V druhé části se děti rozdělily na dvě skupiny – jedna skupina pracovala s lektorkou ICM (Informační centrum mládeže, pozn. red.) Simonou, která pochází ze Slovenska. Děti vyhledávaly a skládaly dvojice slovíček českých a slovenských. Zajímavé bylo, že více než polovině slovenských slov děti nerozuměly.
    Druhá skupina dětí hrála hru „Riskuj“ – sázely body na různé otázky, jež se týkaly jazyků. Obě skupiny se potom vystřídaly.

    Evropský den jazyků v holešovském středisku volného času (foto SVČ-TYMY)Na závěr proběhlo hodnocení celé akce. Dětem i přednášejícím se workshop moc líbil a hodnotili toto setkání velmi pozitivně. Věříme, že tato akce přispěla k většímu pochopení jazykových odlišností a také k větší motivaci učit se cizím řečem. Děkujeme Eurocentru Zlín za spolupráci a žákům 3. ZŠ děkujeme za jejich aktivitu a kladný přístup.

    Autoři