Seznam členských organizací České rady dětí a mládeže (ČRDM) se 14. listopadu 2019 rozšířil o další položku.

  Stal se jí CoderDojo Česká republika, z. s. Jeho přijetí odhlasovali delegáti a delegátky 51. Valného shromáždění ČRDM. Vyslechli rovněž informace Představenstva ČRDM, a to včetně hospodářských; seznámili se mj. s dosavadním čerpáním letošního rozpočtu, odsouhlasili návrh toho na příští rok a rovněž to, že členské příspěvky se i nadále budou platit v jejich dosavadní výši.

  Přijetím spolku CoderDojo se počet členských organizací ČRDM aktuálně zvýšil na 98. Platí přitom ovšem, že tato cifra, dlouhodobě oscilující kolem stovky, je v čase proměnlivá oběma směry.

  Lucie Leišová představuje program CoderDojo (foto Jiří Majer)CoderDojo je celosvětové hnutí založené na programovacích klubech pro mladé.Logo ČRDM V nich se děti a mladí lidé učí za pomoci mentorů vzdělaných v oblasti IT – například to, jak vytvořit webové stránky, mobilní aplikaci či jak naprogramovat PC hru. Jako bonus přitom získávají schopnost spolupráce a sociální interakce. „Revolučního je na tom to, že je to všechno zdarma, protože ti IT odborníci to dělají zadarmo a místo, kde se děti učí, je poskytované rovněž zadarmo. Všechno to funguje na úplně dobrovolnické bázi,“ podotkla zástupkyně CoderDojo Lucie Leišová, koordinátorka projektu pro ČR.

  Mezi delegáty valného shromáždění (foto Jiří Majer)Mezi delegáty valného shromáždění (foto Jiří Majer)„Po dlouhé době před nás předstupuje spolek, který má celorepublikové pokrytí i provázanost na svět. Člověk by si skoro řekl, že organizace takovéhoto typu už nevznikají… Pro mě je to hezká a zajímavá zkušenost,“ okomentoval přihlášku CoderDojo do České rady dětí a mládeže její předseda Aleš Sedláček.Předseda ČRDM Aleš Sedláček (foto Jiří Majer) Představenstvo ČRDM přijetí nováčka doporučilo – a delegáti svým hlasováním na valném shromáždění názoru představenstva jednomyslně přitakali.

  Ředitel Kanceláře ČRDM Ondřej Šejtka (foto Jiří Majer) V informačním bloku zaznělo od ředitele Kanceláře ČRDM Ondřeje Šejtky mj. hodnocení letošního ročníku známého dobrovolnické projektu 72 hodin, s tím, že ČRDM se chce napříště zaměřovat na zvyšování kvality místních projektů. Ondřej Šejtka rovněž považuje za velmi úspěšný končící projekt Vzdělávání v organizacích.

  Kristýna Jelínková, členka Představenstva ČRDM (foto Jiří Majer)Členka Představenstva ČRDM Kristýna Jelínková informovala o novinkách v mezinárodní oblasti, přičemž se zmínila o možnosti účasti na akci EYE 2020, chystané na konec května příštího roku.

  Předseda ČRDM Aleš Sedláček (foto Jiří Majer)Předseda ČRDM přiblížil snahy České rady o zlepšení financování dětských a mládežnických organizací z MŠMT, jakož i možnosti financování díky tzv. Šablonám pro NNO.
  V „legislativním okénku“ poreferoval o vývoji situace kolem novelizování Zákona o veřejném zdraví, Zákona o pedagogických pracovnících a Vodního zákona i o chystané novele, která by řešila uvolňování ze zaměstnání pro vedoucí táborů.
  Vedoucí Analytického centra ČRDM Jan Husák (foto Jiří Majer)Jan Husák z Analytického centra ČRDM pohovořil o společném projektu české a slovenské rady mládeže, zaměřeném na výzkum hodnotových priorit mladých lidí, jakož i o šetření týkajícím se letních táborů i dalších témat. Těmi jsou např. digitální detox, vnímání intimity ve virtuálním světě atp. Analytické centrum se zabývá rovněž aktualizací databáze MŠMT „Mládež v číslech“ a věnuje se evropské informační databázi YouthWiki.
  Ekonomka ČRDM Marie Konečná (foto Jiří Majer)Ekonomka ČRDM Marie Konečná předestřela přítomným aktuální čerpání rozpočtu České rady v tomto roce. Přiblížila jim také projekt Skeleton ESO, umožňující organizacím vedení jednoduchého i podvojného účetnictví a evidence členů s minimálními náklady.
  Členka Kontrolní komise ČRDM Jana Stibralová (foto Jiří Majer)Členka kontrolní komise Jana Stibralová přečetla zprávu vypracovanou jejím předsedou Josefem Valterem. Komise neshledala v hospodaření ČRDM žádné podstatnější nedostatky, měla nicméně připomínky k jednacímu řádu představenstva. Hlasování (foto Jiří Majer)Z podnětu kontrolní komise předložilo představenstvo návrh změn v Jednacím řádu Představenstva ČRDM; šlo zejména o doplnění možnosti jednání za pomocí technických prostředků a hlasování per rollam (oběžníkem, mimo zasedání, pozn.) a dále o drobné stylistické úpravy. VS ČRDM předložené úpravy schválilo.

  Člen Představenstva ČRDM Jan Burda z Rady dětí a mládeže Kraje Vysočina (foto Jiří Majer)Další téma otevřel Jan Burda z Rady dětí a mládeže Kraje Vysočina, když požádal Českou radu o součinnost při jednáních ohledně financování (malých) místních organizací dětí a mládeže. Z následné debaty vyplynulo, že tyto organizace se ocitají – nikoli vlastní vinou – ve svízelné finanční situaci a de facto bez šancí si z ní vlastními silami efektivně pomoci. Diskuse nakonec vyústila v závěr zaprotokolovaný do zápisu z jednání valného shromáždění takto: Hlasování (foto Jiří Majer)Mezi delegáty valného shromáždění (foto Jiří Majer)„Vzhledem k tomu, že organizace dětí a mládeže nebyly včas informovány o odepření možnosti financování z programu koncepce podpory mládeže na krajské úrovni, což Valné shromáždění ČRDM považuje za nestandardní přístup, pověřuje VS ČRDM předsedu ČRDM jednáním s MŠMT o možnostech řešení finanční podpory organizací působících na místní a krajské úrovni pro rok 2020 a otevřít s MŠMT diskusi o způsobu financování pro další roky.“

  51. Valné shromáždění ČRDM, konané v zasedací místnosti společnosti Kočka, spol. s r. o., sídlící na pražském Senovážném náměstí, trvalo zhruba dvě a půl hodiny. Další valné shromáždění bude volební, má z něj vzejít příští reprezentace ČRDM (foto Jiří Majer)I přes některé dílčí názorové rozdíly mezi delegáty proběhlo v přátelské atmosféře a konstruktivním, dělném duchu.
  Další – tedy jarní – valné shromáždění bude orgánem volebním, z jehož vůle vzejde příští reprezentace České rady dětí a mládeže.

  Autor