pozadi
.
hlavička ADAM.cz ČRDM
RUBRIKA: sdružení

     QR kód této stránky ->

51. Valné shromáždění ČRDM přijalo další členskou organizaci. Nyní jich je 98

Autor: Jiří Majer | zařazeno: 15. 11. 2019 | přečteno 2830

Seznam členských organizací České rady dětí a mládeže (ČRDM) se 14. listopadu 2019 rozšířil o další položku.

Program 51. Valného shromáždění ČRDM obsahoval mj. i bod "Schvalování nových členů" (foto Jiří Majer)

Stal se jí CoderDojo Česká republika, z. s. Jeho přijetí odhlasovali delegáti a delegátky 51. Valného shromáždění ČRDM. Vyslechli rovněž informace Představenstva ČRDM, a to včetně hospodářských; seznámili se mj. s dosavadním čerpáním letošního rozpočtu, odsouhlasili návrh toho na příští rok a rovněž to, že členské příspěvky se i nadále budou platit v jejich dosavadní výši.

Přijetím spolku CoderDojo se počet členských organizací ČRDM aktuálně zvýšil na 98. Platí přitom ovšem, že tato cifra, dlouhodobě oscilující kolem stovky, je v čase proměnlivá oběma směry.

Lucie Leišová představuje program CoderDojo (foto Jiří Majer)CoderDojo je celosvětové hnutí založené na programovacích klubech pro mladé.Logo ČRDM V nich se děti a mladí lidé učí za pomoci mentorů vzdělaných v oblasti IT – například to, jak vytvořit webové stránky, mobilní aplikaci či jak naprogramovat PC hru. Jako bonus přitom získávají schopnost spolupráce a sociální interakce. „Revolučního je na tom to, že je to všechno zdarma, protože ti IT odborníci to dělají zadarmo a místo, kde se děti učí, je poskytované rovněž zadarmo. Všechno to funguje na úplně dobrovolnické bázi,“ podotkla zástupkyně CoderDojo Lucie Leišová, koordinátorka projektu pro ČR.

Mezi delegáty valného shromáždění (foto Jiří Majer)Mezi delegáty valného shromáždění (foto Jiří Majer)„Po dlouhé době před nás předstupuje spolek, který má celorepublikové pokrytí i provázanost na svět. Člověk by si skoro řekl, že organizace takovéhoto typu už nevznikají… Pro mě je to hezká a zajímavá zkušenost,“ okomentoval přihlášku CoderDojo do České rady dětí a mládeže její předseda Aleš Sedláček.Předseda ČRDM Aleš Sedláček (foto Jiří Majer) Představenstvo ČRDM přijetí nováčka doporučilo – a delegáti svým hlasováním na valném shromáždění názoru představenstva jednomyslně přitakali.

Ředitel Kanceláře ČRDM Ondřej Šejtka (foto Jiří Majer) V informačním bloku zaznělo od ředitele Kanceláře ČRDM Ondřeje Šejtky mj. hodnocení letošního ročníku známého dobrovolnické projektu 72 hodin, s tím, že ČRDM se chce napříště zaměřovat na zvyšování kvality místních projektů. Ondřej Šejtka rovněž považuje za velmi úspěšný končící projekt Vzdělávání v organizacích.

Kristýna Jelínková, členka Představenstva ČRDM (foto Jiří Majer)Členka Představenstva ČRDM Kristýna Jelínková informovala o novinkách v mezinárodní oblasti, přičemž se zmínila o možnosti účasti na akci EYE 2020, chystané na konec května příštího roku.

Předseda ČRDM Aleš Sedláček (foto Jiří Majer)Předseda ČRDM přiblížil snahy České rady o zlepšení financování dětských a mládežnických organizací z MŠMT, jakož i možnosti financování díky tzv. Šablonám pro NNO.
V „legislativním okénku“ poreferoval o vývoji situace kolem novelizování Zákona o veřejném zdraví, Zákona o pedagogických pracovnících a Vodního zákona i o chystané novele, která by řešila uvolňování ze zaměstnání pro vedoucí táborů.
Vedoucí Analytického centra ČRDM Jan Husák (foto Jiří Majer)Jan Husák z Analytického centra ČRDM pohovořil o společném projektu české a slovenské rady mládeže, zaměřeném na výzkum hodnotových priorit mladých lidí, jakož i o šetření týkajícím se letních táborů i dalších témat. Těmi jsou např. digitální detox, vnímání intimity ve virtuálním světě atp. Analytické centrum se zabývá rovněž aktualizací databáze MŠMT “Mládež v číslech“ a věnuje se evropské informační databázi YouthWiki.
Ekonomka ČRDM Marie Konečná (foto Jiří Majer)Ekonomka ČRDM Marie Konečná předestřela přítomným aktuální čerpání rozpočtu České rady v tomto roce. Přiblížila jim také projekt Skeleton ESO, umožňující organizacím vedení jednoduchého i podvojného účetnictví a evidence členů s minimálními náklady.
Členka Kontrolní komise ČRDM Jana Stibralová (foto Jiří Majer)Členka kontrolní komise Jana Stibralová přečetla zprávu vypracovanou jejím předsedou Josefem Valterem. Komise neshledala v hospodaření ČRDM žádné podstatnější nedostatky, měla nicméně připomínky k jednacímu řádu představenstva. Hlasování (foto Jiří Majer)Z podnětu kontrolní komise předložilo představenstvo návrh změn v Jednacím řádu Představenstva ČRDM; šlo zejména o doplnění možnosti jednání za pomocí technických prostředků a hlasování per rollam (oběžníkem, mimo zasedání, pozn.) a dále o drobné stylistické úpravy. VS ČRDM předložené úpravy schválilo.

Člen Představenstva ČRDM Jan Burda z Rady dětí a mládeže Kraje Vysočina (foto Jiří Majer)Další téma otevřel Jan Burda z Rady dětí a mládeže Kraje Vysočina, když požádal Českou radu o součinnost při jednáních ohledně financování (malých) místních organizací dětí a mládeže. Z následné debaty vyplynulo, že tyto organizace se ocitají – nikoli vlastní vinou – ve svízelné finanční situaci a de facto bez šancí si z ní vlastními silami efektivně pomoci. Diskuse nakonec vyústila v závěr zaprotokolovaný do zápisu z jednání valného shromáždění takto: Hlasování (foto Jiří Majer)Mezi delegáty valného shromáždění (foto Jiří Majer)„Vzhledem k tomu, že organizace dětí a mládeže nebyly včas informovány o odepření možnosti financování z programu koncepce podpory mládeže na krajské úrovni, což Valné shromáždění ČRDM považuje za nestandardní přístup, pověřuje VS ČRDM předsedu ČRDM jednáním s MŠMT o možnostech řešení finanční podpory organizací působících na místní a krajské úrovni pro rok 2020 a otevřít s MŠMT diskusi o způsobu financování pro další roky.“

51. Valné shromáždění ČRDM, konané v zasedací místnosti společnosti Kočka, spol. s r. o., sídlící na pražském Senovážném náměstí, trvalo zhruba dvě a půl hodiny. Další valné shromáždění bude volební, má z něj vzejít příští reprezentace ČRDM (foto Jiří Majer)I přes některé dílčí názorové rozdíly mezi delegáty proběhlo v přátelské atmosféře a konstruktivním, dělném duchu.
Další – tedy jarní – valné shromáždění bude orgánem volebním, z jehož vůle vzejde příští reprezentace České rady dětí a mládeže.Související články:
Sčítání táborového lidu - 21.04.2021
Ať ČRDM hájí nejen zájmy svých členských organizací, ale i hodnoty vštěpované dětem - 16.04.2021
Proběhlo 53. Valné shromáždění ČRDM a její 10. Kongres - 15.04.2021
10. Kongres ČRDM a 53. Valné shromáždění ČRDM proběhnou online! - 08.03.2021
Za Janem Sokolem - 16.02.2021
Setkání s novou ředitelkou oddělení pro mládež - 05.02.2021
Levitio: Revoluce v oddílech - 22.01.2021
Česká rada dětí a mládeže se připojila k Síti na ochranu demokracie - 11.12.2020
Ceny Přístav 2020 předáme v lepších časech - 24.11.2020
52. VS ČRDM: Českou radu dětí a mládeže povede i nadále Aleš Sedláček - 20.11.2020
52. Valné shromáždění ČRDM potvrdilo Aleše Sedláčka ve funkci předsedy - 19.11.2020
Školení eso online - 18.10.2020
AKTUALIZOVÁNO! 52. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže - 16.10.2020
Online schůzka s premiérem o (ne)lití peněz do betonu - 16.10.2020
Jak se dařilo ČRDM v roce 2019… - 15.08.2020
Sedm platforem ve vzdělávání podepsalo Memorandum o Partnerství pro vzdělávání 2030+ - 22.06.2020
Pět dnů hrazené dovolené navíc pro dobrovolné vedoucí shválil i Senát - 11.06.2020
Sněmovna schválila pět dní placené dovolené pro oddílové vedoucí (AKTUALIZOVÁNO 1. 6.) - 29.05.2020
Pět dní placené dovolené pro oddílové vedoucí? Poslanci rozhodnou v pátek 29. 5. - 28.05.2020
K letním táborům 2020 živě na Facebooku ČRDM - 13.05.2020
Jarní Valné shromáždění ČRDM bylo zrušeno - 08.05.2020
Služba druhým: Co dělají dětské a mládežnické spolky v době koronaviru - 11.04.2020
Jarní Valné shromáždění ČRDM se odkládá - 24.03.2020
Koronavirus: Junák – český skaut pozastavil činnost. A jiné dětské a mládežnické organizace? - 10.03.2020
Píše nám Michal Urban - 13.02.2020
K novele zákona o ochraně veřejného zdraví - 13.01.2020
Kurz pro zdravotníky by měl absolvovat každý vedoucí - 04.01.2020
PF 2020 - 30.12.2019
Prodloužení členství v ČRDM na rok 2020 - 08.12.2019
Ceny Přístav 2019 předány - 29.11.2019
51. VS ČRDM: Řady České rady dětí a mládeže se rozšířily o další spolek - 14.11.2019
Aleš Sedláček: Hrdinové uctívaní na Den veteránů nedělili problémy na naše a ty cizí - 12.11.2019
51. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže - 06.11.2019
Využijte podzimních prázdnin k objevování Sametek - 25.10.2019
Peníze za práci chtějí i mileniálové – avokádová revoluce se na pracovním trhu nekoná - 17.10.2019
Odešel Miroslav Mikeš, jeden z „otců zakladatelů“ ČRDM - 19.09.2019
Nominujte na Cenu Přístav - 18.09.2019
Otevřený dopis ČRDM ministru zahraničí a školství k záchraně sektoru mládeže v Radě Evropy - 10.05.2019
50. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže odsouhlasilo doplnění jejích stanov - 12.04.2019
Blíží se 50. Valné shromáždění ČRDM - 01.03.2019
Co nás nezabije, to nás posílí - 01.02.2019
U ministra školství - 31.01.2019
Česká rada dětí a mládeže napsala premiérovi dopis, jímž podpořila ministra školství Roberta Plagu - 30.01.2019
Jak pracovat s Youthwiki? - 30.12.2018
Vánočně - novoroční - 25.12.2018
Vánoční přání - 24.12.2018
Co je to Youthwiki? - 12.12.2018
Již sedmnácté udílení Ceny Přístav České rady dětí a mládeže vyvrcholilo natáčením němé filmové grotesky - 30.11.2018
Cena Přístav za rok 2018 má své držitele - 28.11.2018
49. Valné shromáždění ČRDM přijalo do svých řad další organizaci. Má jich teď 98 - 16.11.2018
Uskutečnilo se 49. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže - 15.11.2018
Lidé z ČRDM a zastupitelstva Prahy 3 v neděli zavzpomínali na válečné veterány - 13.11.2018
Dostanou dětské a mládežnické organizace víc peněz? - 08.11.2018
Cesty vlakem pro oddíly s podzimem nekončí... - 05.11.2018
Sport musí začínat sedmičkou (Aktualizováno 8. 11.) - 02.11.2018
49. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže - 20.10.2018
Společné jízdenky vlakem na podzimní prázdniny? Poradíme vám... - 16.10.2018
Cestujete vlakem s oddílem? Jak skloubit současné slevy a navíc si zajistit místenku pro skupinu? - 12.10.2018
Cena Přístav 2018 - 11.09.2018
Archa č. 5 se těší na Vaše prázdninové příspěvky - 03.09.2018
K výsledkům dosavadních jednání o hygienicko-zdravotnické problematice táborů - 19.06.2018
Česká rada dětí a mládeže přijala do svých řad královéhradeckou regionální „střechu“ - 21.04.2018
Proběhlo 48. Valné shromáždění České rady dětí a mládeže i její 9. Kongres - 19.04.2018
Cestujete vlakem s oddílem? Využijte skupinové jízdenky - 11.04.2018
Strach, že rozhodnutí o dotaci vzbudí nevoli, svírá neziskovky i úředníky - 10.04.2018
48. Valné shromáždění ČRDM se bude konat 19. 4. - 03.04.2018
Tři desítky neziskovek včetně ČRDM píší Andreji Babišovi kvůli legislativě přijímané v Maďarsku - 19.03.2018
Asi jsem něco udělal dobře - 11.03.2018
Učitelské noviny: Rozhovor s předsedou ČRDM Alešem Sedláčkem - 01.03.2018
Cestujete vlakem s oddílem? Využijte skupinové jízdenky - 27.02.2018
Dětské organizace nesouhlasí se zněním tiskové zprávy NKÚ - 14.02.2018
Ke zprávě NKÚ ohledně dotací pro dětské organizace se vyjádřily MŠMT i ČRDM - 12.02.2018
ŠKOLENÍ "ESO online" - přihlašte se - 21.01.2018
Láme se chléb, nenechme se rozdrobit - 18.01.2018
Ministr se setkal se zástupci České rady dětí a mládeže - 14.01.2018
Česká televize bude mít Diváckou radu, sešla se poprvé 8. ledna 2018 - 12.01.2018
Zástupci ČRDM u ministra školství - 12.01.2018
Díky za spoustu péefek - 07.01.2018
PF 2018 - 31.12.2017


vytisknout článek | přidat na Facebook Facebook | pridej.cz


Nejčtenější články za posledních 7 dnů
Workcampuj v Česku! (www.inexsda.cz)
8. 5. 2021, 624x
Nejsledovanější příspěvky rubriky video - audio za posledních 30 dnů
ADAM.cz
22. 4. 2021, 752x
.

Aktuální téma: #koronavirus #20letCRDM

· #100letrepubliky · #kamchodit · #sbirame · #72hodin · #tabory · #radyanavody · #foglar · #natabore · #dobrovolnici · #eyca #eyca_cz · #vanoce · #čtenářství · #zlatyamos · #hryahlavolamy


Představujeme


Mezinárodní


Pozvánky


Rozhovory

MŠMT Anopress IT České Tábory.cz Borovice.cz - Informační centrum pro dětsku rekreaci, tábory, cestování skupin a volný čas. Strukturovaný dialog s mládeží
© 2021 ČRDM | Senovážné nám. 24, Praha 1 | Kontakty | Mapa stránek | ADAM.cz na Facebooku / ADAM.cz na Twitteru / RSS ADAM.cz / ATOM ADAM.cz
Přebírání obsahu ADAM.cz. Provozuje redakční centrum ČRDM za podpory MŠMT | Tento web byl vytvořen pomocí phpRS. PDA Mapa stránek Hlavní strana Klávesové zkratky na tomto webu Na obsah stránky

--> --> --> --> --> --> --> Google+