Přežilo nacismus i komunismus, a nyní mu hrozí likvidace. Historické sportoviště v Praze 2 volá SOS.

  Vedení radnice druhého pražského obvodu v čele se starostkou Janou Černochovou (ODS) by na jeho místě rádo vidělo něco jiného. Takové rozhodnutí, navíc bez prodiskutování s veřejností, se ovšem nelíbí zastáncům tradičního sportoviště. Ti se proto rozhodli, že zorganizují petici. Žádají v ní, aby byly tenisové kurty v Italské ulici zachovány.

  Z lednové protestní akce na náměstí Míru (foto Jiří Majer)O petici za zachování historického sportoviště byl zájem (foto Jiří Majer)Městská část (MČ) Praha 2 chce na místě kurtů postavit Nový domov, pobytový dům pro seniory. Organizátoři petice Marek Preiss, Ondřej Krutský a Pavel Nejedlý pokládají takový záměr – zvláště z pohledu stárnoucí populace – za chvályhodný; mají však za to, že výběr lokality je motivován její komerčně zajímavou polohou a že MČ může objekt pro Nový domov nalézt či jeho výstavbu provést jinde.

  O petici za zachování historického sportoviště byl zájem (foto Jiří Majer)Akce na náměstí Míru měla i prvky happeningu – někteří lidé například petici podepsali přímo na tenisové raketě (foto Jiří Majer) Dne 17. listopadu 2019 proto spustili na internetu petici. Zhruba do dvou měsíců ji podepsala tisícovka lidí. Organizátoři petice 14. ledna 2020 podpořili sběr podpisů poklidným protestem na náměstí Míru ve druhém pražském obvodu. Oslovovali tam kolemjdoucí, nabízeli jim podpisové archy, rozváděli obsah hesel z několika transparentů a debatovali s nimi o tom, proč by zkrátka bylo dobré kurty v Italské zachovat.

  O tohle místo jde. Tenisovou raketou se na něm kdysi oháněl i československý prezident Edvard Beneš... (čb foto z archivu organizátorů petice, foto Jiří Majer)Mohli přitom argumentovat třeba prvorepublikovou tradicí tamního oddílu (vznikl v roce 1935), geniem loci (souvisí s atmosférou určitého místa) či otevřeností sportoviště široké veřejnosti – dospělým i dětem.Z lednové protestní akce na náměstí Míru (foto Jiří Majer) O mimoškolní aktivity pro děti a dorost se tam stará tenisová školička, aktuálně navštěvovaná pěti desítkami žáků z Prahy 2 a 3.
  Dané místo je důležité i z hlediska životního prostředí; jde zejména o další osud třiceti vzrostlých stromů, starých povětšinou desítky let… Bez zajímavosti není ani ekonomická soběstačnost kurtů: nikdy nevyžadovaly podporu od státu.

  Z lednové protestní akce na náměstí Míru (foto Jiří Majer)Utkání se někdy může trochu protáhnout (foto Jiří Majer)Lidé se cestou přes náměstí zastavovali, dávali se s protestujícími do řeči, a mnohdy již po pár větách sahali po propisovací tužce, aby připojili svůj podpis pod petici. Vzhledem k minimalistické podobě protestu působila celá akce dojmem, že její aktéři jsou až překvapivě úspěšní.