Vážení přátelé,

  po více než devíti letech u kormidla odboru pro mládež jsem se rozhodl ke konci února z ministerstva (školství, mládeže a tělovýchovy, pozn. red.) odejít.

  Na tuto etapu svého života budu velmi rád vzpomínat, protože mě tato práce velmi naplňovala a bavila. Oblast práce s mládeží je specifická, ale zároveň jedinečná a krásná. Nadšení a osobní nasazení vás všech je nakažlivé a bylo pro mě silným hnacím motorem, abychom se z pozice hlavního podporovatele snažili co nejvíce zlepšovat podmínky pro vaši činnost. Při pohledu zpět mám radost, že se podařilo velmi významným způsobem posunout vnímání neformálního vzdělávání v celém vzdělávacím systému a že dnes již skoro nikdo nepochybuje o tom, že to, co se děti naučí mimo školu je často pro život mnohem důležitější, než co se naučí ve škole. Mám radost, že zájem o volnočasové aktivity ze strany rodičů, a hlavně dětí, roste, a že pestrost a nabídka vašich aktivit stále oslovuje mladou generaci.

  Během mého relativně dlouhého působení na MŠMT jsme prošli obdobím hospodářské krize, kdy byl obrovský tlak na škrtání státních výdajů, tak i současným relativně štědřejším obdobím. Já i mí kolegové a kolegyně jsme se vždy snažili vyjednat pro mládež co nejlepší podmínky. Jakkoliv si dokážu představit, že by současná podpora mohla být ještě vyšší, u neinvestičních dotací se nám podařilo dosáhnout významného navýšení od roku 2011 a v loňském roce se navíc podařila historická podpora z evropských fondů. To se pak promítlo do kvalitnější podpory pracovníků s mládeží, dobrovolníků, aktivit, ale i do fungování samotných organizací.

  Bohužel se v tomto období událo i mnoho změn, které jsme ani já, ani kolegové a kolegyně v odboru pro mládež, nemohli nijak ovlivnit a které měly velký dopad na vaši činnost. Ať už to byly např. časté výměny ministrů, komplikovanější legislativní úprava pro poskytování dotací nebo organizační změny. Chci vás však ujistit, že i přes to všechno jsou na ministerstvu lidé zodpovědní za agendu mládeže, kteří nefungují jako typičtí úředníci, ale mají k vaší činnosti srdcový vztah, snaží se aktivně naslouchat a rozumí vaší situaci i práci, kterou dělají. To je pro mě zárukou, že za jakékoliv politické situace budete mít na ministerstvu zastánce, kteří za vás budou bojovat.

  Na závěr bych vám všem chtěl moc poděkovat za výbornou spolupráci i korektní partnerské jednání, ale zejména za vše, co děláte.
  I přes lákadla moderní doby a přes všechny odsudky současné mladé generace (se kterými většinou nesouhlasím) jsem přesvědčen, že aktivity a hodnoty, které nabízíte, jsou nejlepší „investicí“ do jejich budoucnosti, která se navíc nám všem velmi bohatě zhodnotí.
  Držím vám tedy palce a přeju hodně štěstí a hlavně co nejvíce šťastných dětí.

  S úctou

  Michal Urban

  Autor