Ostravský spolek Počteníčko je už znám pro své aktivity spojující seniory s nejmladší generací. Teď rozjíždí nový projekt Student v lese. Připravil ho zakladatel spolku Ivan Sekanina spolu se studenty ostravských gymnázií Sofií Glacovou a Janem Šmídem.

    Čeho se projekt týká? A co dalšího dělá Spolek Počteníčko a co organizují studenti? To se dozvíte v následujícím rozhovoru:

    https://ostrava.rozhlas.cz/student-v-lese-kam-miri-novy-projekt-mezigeneracniho-spolku-poctenicko-8233722