Ve spolku Tradice Bílých Karpat se po celý loňský rok věnovali spolupráci s handicapovanými a rozvíjeli EVVO (Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta, pozn. red.) v Hostětíně se zaměřením na tuto cílovou skupinu.

  Výstupem projektu je scénář pobytového programu, který představuje téma „Voda“ v mnoha různých směrech a činnostech, které jsou přizpůsobeny různým druhům tělesného postižení –vozíčkářům, nevidomým, neslyšícím dětem.

  Aktivity s tematikou vody jsou shromážděny v Nápadníku, který můžete obdržet zdarma. Dětem v něm představujeme vodu jako vzácnou, důležitou, zázračnou každodenní součást našich životů. Ponoří se do její energie, budou ji pozorovat a vnímat, aby obnovily prastaré spojení s tímto živlem.

  Děti s tělesným postižením mají specifické potřeby pro poznávání světa. V Nápadníku se jim snaží lektoři zprostředkovat kontakt s přirozeným prostředím přírody, podnítit jejich zvědavost, chuť objevovat a zkoumat prostor kolem sebe, aby jej v rámci svých možností poznaly, pochopily a vytvořily si k němu kladný a láskyplný vztah.

  Aktivity jsou vedeny hrou a prožitkem. Děti se věnují i badatelské činnosti, pokusům. Důraz je kladen na rozvoj smyslového poznávání a sebereflexi. Aktivity jsou rozděleny do několika tematických celků, které děti seznámí s vlastnostmi vody, koloběhem vody v přírodě, její funkcí v krajině a důležitostí správného hospodaření s vodními zdroji. Také se podívají na to, jak zacházíme s vodou v našem každodenním životě a co může každý z nás udělat pro to, aby bylo vody dostatek. Aktivity jsou inspirací a lze je jakkoliv přizpůsobit podle konkrétních potřeba a možností dětí.


  O Nápadník zdarma si můžete psát na: tbk@tradicebk.cz


  Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí; projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

   

  Autoři