Česká rada dětí a mládeže je součástí Partnerství pro vzdělávání 2030+, organizací, které se spojily dohromady a společně hledají cesty, jak docílit toho, aby děti a mladí lidé nacházeli motivaci k učení, cítili se ve školách i volnočasových aktivitách bezpečně a nacházeli tam možnosti pro svou realizaci.

    V pondělí 1. února 2021 od 14 do 16 hodin se můžete přihlásit k online setkání.

    Partnerství se zaměřuje na dvě témata. Jsou jimi spolupráce a podpora organizací ve vzdělávání (střední článek řízení) a dobré prostředí pro vzdělávání (wellbeing). Naše mimoškolní nebo volnočasové aktivity, popřípadě aktivity našich organizací ve školách mohou vnést do vzdělávacího procesu významný otisk. Kolik jen známe ve svém okolí lidí, kteří připouštějí, že jejich profesní dráhu formovaly právě jejich organizace?

    Podrobnosti a formulář k přihlášení najdete zde:
    https://crdm.cz/clanky/aktuality/pozvani-na-online-setkani-k-tematum-vzdelavani/