To, že tajemný keltský národ obýval prakticky v celou Evropu, od britských ostrovů až kamsi za Dunaj, je všeobecně známo. A víte, že byli Keltové propojení jakousi pravěkou telegrafní sítí?

  Díky tomuto propojení se jim dařilo čile komunikovat a sdílet informace mezi jednotlivými kmeny a udržovat tak velkou zemi v určité jednotě.

  Vážení přátelé Keltského telegrafu, milé čertice, drazí čerti!
  Srdečně Vás zdravím ve zvláštní době, pro naši zemi zvláště náročně.

  Vytvoření Keltského telegrafu lety bylo vedeno snahou vrátit se k odkazu našich dávných předků, kteří vyznávali hodnoty jako nesobecká úcta k přírodě i respekt k tomu, co nás přesahuje. Vnímali to jako duši oné přírody a snažili se s jejími silami žít v harmonickém souladu, protože chápali, jak moc je to důležité pro jejich přežití, klidný a šťastný život.

  Deset úspěšných ročníků naznačilo, že tato snaha má smysl a dost možná byla pro nás všechny dobrou průpravou na to, co nyní zažíváme. Také potvrdila, že je tady hodně Vás, hledačů oné vyváženosti. Věřím, že Vám při tom pomáhá i prožitek z magického večera na začátku jara. Setkání na kopcích i takřka mystické spojením s ostatními pomocí světla přispívá k návratu ke ztracené rovnováze poněkud vykolejeného světa.

  Vloni jsme v reakci na tehdy začínající pandemii zvolili jinou variantu s nadějí, že 12. ročník v roce 2021 bude probíhat dříve osvědčeným způsobem.

  Jak se zdá, zkouška, kterou jako národ podstupujeme, má být těžší, než v jiných zemích. Díky tomu máme možnost získat hlubší zkušenost, která se nám může do budoucna hodit. Bývá to někdy tak v životě zařízeno. Berme tuto situace s nadhledem a vědomou snahou o hlubší pochopení toho, co se odehrává. Večer Keltského telegrafu nám v tom může pomoct.

  Řada z Vás se k němu už letos přihlásila a další se možná ještě potvrdí svoji účast. Je jasné, že to nemohou udělat všichni i díky současným přísným opatřením.

  Z toho musíme vyjít i při organizaci Keltského telegrafu v letošním roce.

  Proto se letošní ročník uskuteční v sobotu 20. března 2021 následujícím způsobem:
  • začne na všech přihlášených (i nepřihlášených) místech v jednotný čas a to v 19 hodin 30 minut
  • do Keltského telegrafu se mohou zapojit všichni, byť to nebude na kopcích, ale třeba doma na zahradě či jiném oblíbeném místě v přírodě
  • prosíme čerty, aby na stanovištích plně respektovali platná epidemiologická opatření, včetně pohybu a shromažďování osob apod.
  • na prvním místě je zdraví – co to znamená při setkání více lidí, už všichni velmi dobře víme

  Chceme tak udržet kontinuitu telegrafu alespoň v minimální možné verzi. Proto bude mít spíše symbolický význam.

  O síle myšlenky bylo napsáno a vysloveno dostatek přesvědčivých slov. Propojíme se proto společnou meditací s pokornou myšlenkou naděje, soucitu a lásky ke všem cítícím bytostem i Matce Zemi. Chcete-li, může být podobná té loňské: Šíření koronaviru se zastavuje.
  Možná i ona pomohla k zvládnutí první vlny.
  podpoříme to světlem ohně, svíčky a třeba nehlučnou světlicí.

  Věřím, že tento přístup pochopíte a že se nám to podaří.

  S hlubokou úctou a přáním všeho dobrého, pevného zdraví a vnitřního klidu
  Vlastimil Hela,
  vrchní čert Keltského telegrafu


  O Keltském telegrafu
  To, že tajemný keltský národ obýval prakticky v celou Evropu, od britských ostrovů až kamsi za Dunaj, je všeobecně známo. Méně známo je, že tak vznikla rozsáhlá kulturní oblast s čilou komunikací a sdílením informací mezi jednotlivými kmeny, nezávisle na tom, jak daleko od sebe žily. To všechno pomáhalo dosáhnout vysoké míry organizovanosti keltského prostoru. Byli propojení jakýmsi pravěkým internetem. Komu to zní nadneseně, může tomu říkat telegrafní síť.
  V jedné z hypotéz se mluví o využívání signálních kopců pro přenos zpráv napříč celým Kelty obývaným prostorem. I díky tomuto propojení mělo keltské náboženství stejný směr, bohy i přístup k přírodě a vyhledávání posvátných míst v přírodě samotné. Jejich svatyně byly nedaleko posvátných hájů nebo aspoň letitých stromů, přírodních kamenných útvarů, později doplňovaných různými formami megalitických staveb. Významnou roli hrál i posvátný pramen.
  To všechno umožňovalo kmenům i jednotlivcům poměrně svobodný přístup k formě i obsahu rituálů.

  http://www.adam.cz/clanek-2020030076-keltsky-telegraf-2020-prave-dnes-21-brezna-2020-pripojte-se.html

  Autor