Autor: Keltský telegraf

Letos se Keltský telegraf uskuteční v sobotu 19. března 2022 v jednotném čase 19:30. Vážení přátelé Keltského telegrafu. Až do roku 2019 se po deset let vždy s příchodem jara odehrávaly při Keltském telegrafu magické večery na stovkách kopců, abychom si tak uvědomili jarní rovnodennost, s níž do krajiny přichází stále více světla. Také jsme si předávali symbolické světelné poselství a vytvářeli doslova mystické propojení mezi sebou i s přírodou, v níž se projevuje Matka Země. V letech 2020 a 2021 proběhl Keltský telegraf jen ve velmi omezené podobě, a když už to vypadalo, že se situace zklidní, objevila se další zdánlivě nečekaná a svým dosahem možná…

Více

To, že tajemný keltský národ obýval prakticky v celou Evropu, od britských ostrovů až kamsi za Dunaj, je všeobecně známo. A víte, že byli Keltové propojení jakousi pravěkou telegrafní sítí? Díky tomuto propojení se jim dařilo čile komunikovat a sdílet informace mezi jednotlivými kmeny a udržovat tak velkou zemi v určité jednotě. Vážení přátelé Keltského telegrafu, milé čertice, drazí čerti! Srdečně Vás zdravím ve zvláštní době, pro naši zemi zvláště náročně. Vytvoření Keltského telegrafu lety bylo vedeno snahou vrátit se k odkazu našich dávných předků, kteří vyznávali hodnoty jako nesobecká úcta k přírodě i respekt k tomu, co nás přesahuje. Vnímali to jako duši oné přírody a snažili se s jejími silami žít v harmonickém…

Více