Astronomická zima skončila 20. března 2024 v 4:06:04 hodin, a tím začalo jaro. Nastal správný čas pro Keltský telegraf.

  15. ročník Keltského telegrafu proběhl v sobotu 23. března. V letošním roce se přihlásilo 168 stanovišť. Většinou ostřílení čerti. Oproti předchozím letům se hustota stanovišť snížila. Proto byly letos kratší trasy, které vždy začínaly „svítit“ na prvním stanovišti v 19:30 hodin.

  Organizátoři se snažili najít nejvhodnější spojení s pomocí výškoměru, ale mezi některými místy nebyla přímá viditelnost, a několik míst zůstalo osamocených.

  Keltský telegraf se koná tradičně v přelomových jarních dnech, kdy nastává výjimečný okamžik jarní rovnodennosti. Den a noc jsou stejně dlouhé. Jde ale také o návrat k magickým rituálům, k posvátným silám přírody, ke koloběhu přírody…

  Na www.keltskytelegraf.cz  najdete historii tohoto jarního rituálu, jednotlivá stanoviště pak na mapě Keltského telegrafu.

  Základním principem Keltského telegrafu je propojení. Ideálně předáváním světla z kopce na kopec. Ale také osobním spojením účastníků na jednotlivých kopcích. A také duchovním propojením všech účastníků na všech kopcích navzájem. Jde ale především o sladění s Matkou Zemí na mystické úrovni, připomněl organizátorům ohňů mimo jiné Vlastimil Hela, hlavní organizátor a zakladatel Keltského telegrafu.


  Přečtětesi několik citací z dojmů letošních účastníků Keltského telegrafu.

  Standa: Ahoj z Teufelssteinu, anóbrž  z Čertovy skály nad Suchým Dolem!
  Letos paráda, počasí objednané, viditelnost po odpoledním přechodu fronty výborná! Sešlo se nás asi 25 čertů a čerťat, včetně milé skautské návštěvy z Vamberka. Díky za pomoc s přípravou dřeva.
  Před vysíláním signálu jsme rozdělili funkce, telegrafovali jsme Žaltmanu ohněm a čelovkama. Přitom jsme se současně snažili zachytit dalekohledem signál z Boiky na Železných horách, když letos zůstali osamocení na takovém krásném místě… a ZADAŘILO SE!!!  Vzdálenost 84,8 km !!!
  Tak se těšíme na příští rok.

  Pepř u Jíloveho: Děkujeme za milou atmosféru na rozhledně Pepř u Jiloveho. O d čerta jsme dostali i buřty!
  Michal Šíma: Ahoj, asi nejpříjemnější počasí, co na C8 Hudlické skále pamatujeme. Sešli jsme se s prima partou a sledovali C5 Klínec, C6 Bacín u Koněprus, C9 Krušná hora a C10 Stradonice. Signalizovali jsme obyčejnou loučí a baterkou s oranžovým „dopravním“ nástavcem. Kulatý měsíc dodal letos akci skoro až magickou atmosféru.
  Čert Noorix, C10 – Oppidium Stradonice: Sešlo přes 20 účastníků pestrého věku i původu …Zapálili jsme hlavní oheň a čekali jsme na spuštění světelné cesty. S přehledem jsme zaznamenali signál z Bacínu, Z Hudlické skály, z Krušné hory. Pak přišel náš čas na signál a tak jsme o sobě dali vědět čtyřmi světelnými salvami. Následně jsme ještě zahlédli signál z Vysokého vrchu u Unhoště… Byla krásná noc, pozorovali jsme i hvězdy. Postupně jsme se rozcházeli do domovů a na cestu svítil nádherný měsíc, který měl v tu chvíli dva dny do úplňku. V neděli ráno jsme byli stanoviště uklidit a poděkovat Bohyni za přízeň, a pro potěchu jsme mohli sledovat nad údolím Berounky duhu…
  ZHSK: Všem účastníkům Keltského telegrafu jsme letos v počtu 22 poslali pozdrav v plamíncích skromného ohníčku z osamoceného stanoviště z Lišek u Bechyně. Signál jsme vyslali do vesmíru, protože široko daleko žádný další oheň nebyl. Nevadí, malý rituál jsme si užilii, a to i přesto, že přišla právě dešťová přeháňka a všechny nás pořádně zmáčela. Krásné jaro i celý rok přeje skautský oddíl Ze-Hnje-She-Kha z pražské Malé Strany

  Autor