Po roce jsou připraveni na návrat do práce. Lidem, co vyrůstali v dětských domovech, i dalším sociálně znevýhodněným nabízejí v Restart Shopu tréninkové zaměstnávání. Studie potvrdila, že funguje.

  Na úspěšný návrat na pracovní trh stačí podle nové studie, kterou pro Českou asociaci streetwork (ČAS) zpracoval MAKAI atelier, pouhý jeden rok, dostane-li se osobě té správné pomoci. Tréninkové zaměstnávání, nácvik kompetencí, individuální podpora a pomoc s hledáním nové práce je podle terénních pracovníků cestou k návratu do aktivního pracovního života nejen pro lidi po výkonu trestu, ale i pro ty, kteří si obtížně sami hledají práci a mají sociální problémy. Po absolvování tréninkového procesu uspělo na trhu práce 19 z 25 jeho zaměstnanců.

  První Restart Shop vznikl v Česku před sedmi lety v Praze. Od té doby Česká asociace streetwork pomohla založit pět dalších takových podniků. Ten v Praze funguje na principu charitativního obchodů, který prodává darované věci. „Za průměrnou dobu 12 měsíců si zaměstnanci osvojí základní pracovní návyky a kompetence, nabydou v nich zdravé sebevědomí a získají ve svém životě stabilitu, díky které se mohou soustředit na další rozvoj. Ačkoliv tento projekt nelze legislativně řadit mezi sociální služby, ukazuje jasné pozitivní výsledky. Po absolvování tréninkového procesu uspělo na trhu práce 19 z 25 zaměstnanců,” vysvětluje úspěšnost tréninkového zaměstnávání ředitelka ČAS Martina Zikmundová.

  Mezi zaměstnanci jsou osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané, osoby ohrožené závislostmi, po výkonu trestu či osoby bez domova. Většina těchto lidí se na volném trhu práce sama neuplatní. Analýza ukázala, že rekvalifikační kurzy Úřadu práce nejsou v tomto ohledu efektivní. Stát ovšem tréninkové zaměstnávání zatím nijak systémově nepodporuje.

  Proto jej nabízejí některé neziskové organizace i nad rámec svých běžných aktivit. Právě streetworkeří jsou zvyklí s těmito lidmi pracovat a komunikovat. „Vedle pracovních návyků získávají zaměstnanci v Restart Shopu i individuální poradenství, např. dluhové poradenství. Často potřebují pečovat o duševní zdraví nebo trpí závislostmi,” poukazuje na dvojí roli odborných pracovníků Martina Zikmundová.

  Posledních pět let funguje Restart Shop v Praze ve dvou obchodech, ve kterých nabízí celkem pět pracovních míst. První obchod plní vstupní a tréninkovou funkci a zaměstnanci v něm pracují pod dohledem odborných pracovníků. Ve druhém podniku je od nich už vyžadována větší samostatnost, a působí tak jako další stupeň tréninkového procesu. „Přechodu do druhého obchodu jsem se nejdřív trochu bál, ale už po týdnu jsem získal větší sebevědomí a z nové zodpovědnosti už jsem obavy neměl,“ uvádí jeden ze zaměstnanců, kterému tréninkové zaměstnání v Restart Shopu pomohlo získat práci recepčního.

  Náplň práce se různí, od přejímky zboží, uskladnění, třídění i jeho nacenění přes komunikaci se zákazníkem a práci s pokladnou až po obsluhování internetového prodeje na Aukru. Díky jisté a stálé práci zaměstnanci také získali potřebnou stabilitu, která jim podle sociálních pracovníků v životě doposud chyběla. „Stabilita je rámcem, který umožňuje pracovat na dovednostech a kompetencích. Zároveň je vnímána jako závazek, který je dobré dodržet, což znamená, že zaměstnanec má motivaci k tomu, aby na sobě pracoval,“ konstatují autoři analýzy z atelieru MAKAI.
  Analýzu tréninkového zaměstnání v systému obchodů Restart Shop pro Českou asociaci streetwork zpracoval MAKAI atelier. Analýza je veřejně dostupná na projektovém webu.


  Projekt je podporován mj. i Skautským institutem.


  Česká asociace streetwork je střešní organizací poskytovatelů terénních a nízkoprahových sociálních služeb. Ty jsou snadno dostupné lidem a zcela zdarma. Pracují s dětmi a mládeží, s lidmi bez domova, s uživateli návykových látek a dalšími osobami v nepříznivé sociální situaci. Mimo to ČAS vzdělává a vede mnoho vlastních projektů jako jdidoklubu.cz, pracenaulici.cz, restartshop.cz nebo nově casodcasu.cz. ČAS v Česku funguje od roku 1997. Více na streetwork.cz.


  Zařadil: -maj-

  Autor