Loňský Víkend pro přírodu na Volkramech nedaleko Slavkova (foto Jan Moravec)
  Loňský Víkend pro přírodu na Volkramech nedaleko Slavkova (foto Jan Moravec)

  Stráň plná ohrožených rostlin, starý sad se vzácnými modrásky, botanická zahrada. Co spojuje tato místa v různých koutech České republiky? Jsou v péči pozemkových spolků a potřebují pomoc dobrovolníků. Chcete-li věnovat jeden z víkendů na sklonku léta přírodě, máte právě tady možnost pomoci dobré věci i poznat spousty dalších zajímavých lidí.

  Pozemkové spolky jsou neziskové organizace, které se trvale starají o přírodně či historicky cenná místa. K tomu uzavírají s vlastníky pozemků různé smlouvy nebo pozemky přímo kupují. To je samozřejmě ohromný závazek. Pro zajištění péče o tyto lokality se snaží spolky využívat všech možných zdrojů, mimo jiné i zapojení dobrovolníků. Právě v nejbližších týdnech, v období „babího léta“ se chystají tři takové akce.

  Loňský Víkend pro přírodu na Volkramech nedaleko Slavkova (foto Jan Moravec)
  Loňský Víkend pro přírodu na Volkramech nedaleko Slavkova (foto Jan Moravec)

  Již tento víkend, 10.–11. září, zve ČSOP Hořepník do Němčan nedaleko Slavkova u Brna. O unikátní stepní lokalitu Volkramy tu pečuje už bezmála deset let. Když sem jeho členové přišli poprvé, našli botanicky velmi cenné stráně s řadou vzácných druhů rostlin hustě zarostlé křovinami. Postupem času uvedli lokalitu do takového stavu, že dnes je chloubou na seznamu evropsky významných lokalit. Péče o louky však nikdy nekončí, aby zůstalo jejich přírodní bohatství zachováno, je nutno pozemky každoročně pokosit a trávu odklidit.

  Loňský Víkend pro přírodu na Volkramech nedaleko Slavkova (foto Jan Moravec)
  Loňský Víkend pro přírodu na Volkramech nedaleko Slavkova (foto Jan Moravec)

  Proto zve spolek vždy počátkem září na Volkramy přátele i další lidi ochotné pomoci, aby vzali do rukou hrábě, vidle a plachty. Spí se ve stanech přímo na lokalitě, dorazit lze již v pátek večer. Jídlo zajištěno. Bližší informace poskytne Jaroslav Podhorný (podhorny.csop@seznam.cz, 776 799 288).

  Další z brigád se koná ve stejném termínu na opačném konci republiky – v Bečově nad Teplou. ČSOP Berkut zde zachránil před zánikem Bečovskou botanickou zahradu, před sto lety jednu z nejvýznamnějších botanických zahrad v republice, během 2. poloviny minulého století však zpustlou a zapomenutou. Dnes už se díky nezměrnému úsilí několika nadšenců opět skví na seznamu turistických cílů regionu, s údržbou je však spousty práce.

  Letošní jarní Víkend pro přírodu v radiměřském Motýlím království (foto Jan Moravec)
  Letošní jarní Víkend pro přírodu v radiměřském Motýlím království (foto Jan Moravec)

  Aktuálně potřebují pomoci především s podzimní údržbou sadů, které jsou též součástí areálu. Včetně sběru ovoce a jeho přípravy na moštování.

  Přespat lze v areálu botanické zahrady buď ve vlastních stanech nebo ve zde přes léto postavených podsadách; bonusem tak bude noční botanická zahrada, kterou má málokterý návštěvník šanci zažít. Chcete-li dorazit, kontaktujte Jiřího Šindeláře (becovskabotanicka@seznam.cz, 736 642 792).

  Třetí „víkend pro přírodu“ je dokonce čtyřdenní, od 15. do 18. září; ale přijet lze samozřejmě i na kratší dobu, klidně i jen na jeden den. Koná se v Radiměři na Svitavsku, v lokalitě nazývané Motýlí království. Zdejší staré sady a pastviny jsou místem výskytu nejen řady vzácných druhů hmyzu, ale i plazů, ptáků nebo orchidejí. O Motýlí království pečuje ČSOP Arion a akce pro dobrovolníky zde pořádá pravidelně. „Radiměřské hrabošení“, jak je zářijová akce nazvána, bude letos již třetím takovýmto „ochranářským táborem“ v Radiměři.

  Letošní jarní Víkend pro přírodu v radiměřském Motýlím království (foto Jan Moravec)
  Letošní jarní Víkend pro přírodu v radiměřském Motýlím království (foto Jan Moravec)

  Bude se sekat, hrabat a sušit seno, také se ale budou přehánět ovce, kozy a koně.

  V plánu je i nějaký výlet do okolí. „Jako vždy budeme společně vařit na ohni, spát ve stanech nebo v teepee a zpívat u ohně“, zvou pořadatelé.  Podrobnější informace rád poskytne Roman Kalous (kalous.roman@seznam.cz, 604 654 499).

  Další podobné akce v průběhu celého roku naleznete na www.vikendproprirodu.cz.


  Hnutí pozemkových spolků i kampaň Víkend po přírody byly letos podpořeny granty Ministerstva životního prostředí.


  Zařadil: -maj-

  Autoři